Norēķinu konts

Informācija par konta atvēršanai nepieciešamajiem dokumentiem šeit.

- izdevīgāk

Pakalpojums Cena Cena Papildu informācija
Internetbankā Telefonbankā Filiālē
Pieteikšana
Konta atvēršana
- pieteikšana Bez maksas - Bez maksas Bez maksas Izdevīgāk Ērtāk, ja konta atvēršanu pieteiksiet mājaslapā vai telefonbankā – uz filiāli būs jānāk tikai vienu reizi, lai parakstītu līgumu un saņemtu jau pasūtīto norēķinu karti.
- līguma parakstīšana - - Bez maksas
Papildu konta atvēršana
- pieteikšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas Izdevīgāk Ērtāk, ja papildu konta atvēršanu pieteiksiet Internetbankā ar iesniegumu brīvā formā vai telefonbankā – uz filiāli būs jānāk tikai vienu reizi, lai parakstītu līgumu un saņemtu jau pasūtīto norēķinu karti.
- līguma parakstīšana - - Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus Latvijas un kuriem nav uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas termiņš ir mazāks nekā 1 gads EUR 60 - - EUR 60 Dokumentu pārbaude notiek 14 darba dienu laikā.
Bankas pilnvaras noformēšana darbam ar kontu EUR 6 t.sk. PVN - - EUR 6 t.sk. PVN
Lietošana
Konta uzturēšana Bez maksas - - -
Neaktīva konta uzturēšana EUR 7.11 gadā - - - Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros klienta uzdevumā gada laikā nav veiktas bankas operācijas un konta atlikums privātpersonai nav lielāks par EUR 7.11 (vai ekvivalentas summas citā valūtā).
Maksa par neatļautu debeta atlikumu 60% gadā - - -
Apkalpošana ar pilnvarām
- ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Bez maksas - - Bez maksas
- ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru EUR 12 t.sk. PVN (pirmā reize), EUR 6 t.sk. PVN (katra nākamā reize) - - EUR 12 t.sk. PVN (pirmā reize), EUR 6 t.sk. PVN (katra nākamā reize) Komisija par dokumentu pārbaudi.
Slēgšana
Papildu konta slēgšana Bez maksas Bez maksas Pieteikt konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai telefonbankā nerezidentiem, kā arī gadījumos, ja atrodaties ārzemēs.
Konta slēgšana Bez maksas Bez maksas

Spēkā no 01.10.2016.

Stäng Skriv ut