MasterCard kartes

Pakalpojums Cena Papildu informācija
MasterCard
Business
standarta karte
MasterCard
Business
(pie USD konta)
Pieteikšana
Maksa par karti/papildu karti
- Izsniegšana Jaunas kartes netiek izsniegtas Jaunas kartes netiek izsniegtas  
- Katrā nākamajā gadā EUR 28.46 EUR 28.46 Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta.
Lietošana
Pirkums ar karti
- Latvijā Bez maksas Bez maksas
- Ārpus Latvijas Bez maksas Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana
- Swedbank un sadarbības partneru bankomātos EUR 1.42 0,1% no summas (min. USD 0,90) Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas un DNB bankas bankomātos. Vienas transakcijas maksimālais apjoms Swedbank bankomātos ir EUR 850.
- Citu banku bankomātos EUR 2.85 + 2% no summas USD 4 + 2% no summas
- Citās bankās EUR 2.85 + 2% no summas USD 4 + 2% no summas Bankās, kas sniedz šāda veida pakalpojumu.
- Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja EUR 0.71 USD 0,71 Viena darījuma maksimālā summa var būt
EUR 75.
Katrs skaidras naudas izmaksas darījums pie tirgotāja tiek noformēts kā atsevišķs darījums, t.i., šo pakalpojumu var saņemt arī tad, ja konkrētajā veikalā netiek veikts pirkums. Pakalpojums ir pieejams tikai pie tirgotājiem, kas nodrošina šādu iespēju uz darījuma veikšanas brīdi. Vairāk informācijas
Iepazīšanās ar konta bilanci
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē EUR 0.28 USD 0,40
PIN koda nomaiņa Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana, rēķina kopijas pasūtīšana EUR 7.11 EUR 7.11
Pēdējo 5 darījumu izdruka bankomātā EUR 0.14 USD 0,14 Swedbank bankomātos Latvijā.
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2.95% 2.95% Maksu piemēro, ja darījums tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas.
Standarta kartes limiti
Pirkumiem EUR 1400 USD 1000
Skaidrai naudai EUR 1400 USD 1000
Rēķinu apmaksai bankas automātos EUR 700 -
Slēgšana
Kartes slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.05.2015.

Stäng Skriv ut