Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Pensiju 3. līmenis

Kāpēc uzkrājumi darbiniekiem ir svarīgi?

Jebkuros apstākļos cilvēku resursi ir biznesa panākumu atslēga. Viens no svarīgākajiem ieguvumiem darbinieku papildu finansiālai drošībai, ko var piedāvāt darba devējs, ir uzkrājumi.

Uzkrājumi privātajā pensiju fondā savu darbinieku labā:

 • Veicina darbinieku ilgtermiņa motivāciju un palielina darbinieku lojalitāti darba devējam.
 • Ļauj izmantot nodokļu atvieglojumus.
 • Palielina uzņēmuma prestižu un konkurētspēju darba tirgū.
 • 0EUR
 • 0EUR
Pie uzkrāšanas perioda, kas ir salīdzinoši ilgs (vairāk kā 10 gadi), vēsturiski ir pierādījies, ka izdevīgāk varētu būt izvēlēties pensiju plānus ar lielāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās, jo tie varētu sasniegt labākus ienesīguma rādītājus. Pie uzkrāšanas perioda, kas ir salīdzinoši neilgs (mazāk kā 10 gadi), vēsturiski ir pierādījies, ka izdevīgāk ir izvēlēties pensiju plānus ar mazāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās, jo tie ir mazāk pakļauti svārstībām akciju tirgos.

Nodokļu atvieglojumi

Darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, ja tās nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas, netiek apliktas ar nodokļiem.

Motivētāki darbinieki

Iemaksas pensiju fondā darba devējam dod iespēju pilnveidot vai dažādot savu darbinieku motivācijas sistēmu, kas palielina darba devēja konkurētspēju darba tirgū.

Sociāli atbildīgs darba devējs

Rada laba darba devēja tēlu sabiedrībā, kas par saviem darbiniekiem rūpējas ne tikai šobrīd, bet arī ilgtermiņā, stimulējot uzkrājumu veidošanu.

Caurspīdīgums un serviss

Uzņēmumiem ērta iemaksu organizēšana internetbankas uzņēmumiem vidē, dalībniekiem iespēja sekot uzkrājumam internetbankā, jo kapitāla aprēķināšana un pensiju plānu ienesīgumu rādītāju atjaunošana notiek katru darba dienu.

Darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, saskaņā ar kolektīvās vai individuālās dalības līgumu, ja tās nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas, netiek apliktas ar šādiem nodokļiem:

 • darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām - 23,59%
 • darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām - 10,50%
 • uzņēmumu ienākuma nodokli - 20%
 • iemaksu veikšanas brīdī nav jāmaksā arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Privātpersonai sasniedzot 55 gadu vecumu vai vēlāk kapitāla izmaksas brīdī tiek ieturēts:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% (vai tā brīža spēkā esošā likme) no darba devēja iemaksām
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% no kapitāla pieauguma (no peļņas)

Nodokļus Swedbank Atklātais Pensiju Fonds ieturēs automātiski papildpensijas kapitāla izmaksas brīdī.

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

Spēkā no 12.01.2023.

Noderīgas saites

Iepazīsties ar “Balticovo” un “Kalceks” pieredzi.

Uzzināt vairāk

Darbinieku izglītošana kā instruments lojalitātes stiprināšanai.

Uzzināt vairāk

Noskaidro, kādi ieguvumi ir uzņēmumam un darbiniekiem.

Skatīties šeit
Tiešsaistē

Paaugstini savu darbinieku kompetences. Finanšu ekspertu semināri par drošu iepirkšanos tiešsaistē, Latvijas pensiju sistēmu, uzkrājumiem u. c. tēmām.

Tiešsaistē

Individuālas finanšu konsultācijas jūsu darbiniekiem. Paaugstiniet darbinieku labbūtību.

Iemaksu veikšana

Vienkāršākais veids kā darba devējam veikt iemaksas pensiju fondā par saviem darbiniekiem ir izmantot internetbankas uzņēmumiem sadaļu “Maksājumi, konti” / “Maksājumi” / “Maksājumu imports”.

Lai izmantotu maksājumu importa iespējas, nepieciešams sagatavot XML failu ISO formātā.

 • Maksājumu importu uzņēmums var veikt no uzņēmuma grāmatvedības programmas, ģenerējot XML failu ISO formātā.
 • Ja uzņēmumam nav iespējas izmantot maksājumu importu no uzņēmuma grāmatvedības programmas vai izmantot to ISO formātā, var izmantot Excel faila sagatavi, ar iestrādātu funkciju to pārveidot uz nepieciešamo XML failu ISO formātā.

Instrukcija maksājumu importam internetbankā pieejama šeit un Maksājumu importa no grāmatvedības sistēmām apraksts pieejams šeit.

Ar maksājumu importa palīdzību ir iespējams vienlaicīgi ar vienu failu importēt iemaksas dažādos pensiju plānos un par vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi. Maksājumu importu iespējams veikt jebkurā diennakts laikā.

Tāpat darba devējs iemaksas var veikt kā parastu pārskaitījumu maksājuma detaļās norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, individuālo pensijas kontu un personas kodu par kuru iemaksa pensiju fondā tiek veikta. Šis veids ir ērts, ja iemaksas jāveic tikai par dažiem darbiniekiem.

Iemaksu apjoms un biežums pensiju fondā ir uzņēmuma ziņā.

Saņēmējs: Pensiju plāna konta numurs:
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488
Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss LV49HABA0551051441727

Iemaksas dalībnieku individuālajos pensijas kontos tiek ieskaitītas nākamajā darba dienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi saņemti pensiju plānam atvērtajā kontā.

Kapitāla saņemšana dalībniekiem

Sasniedzot 55 gadu vecumu pensiju fonda dalībniekam ir tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu. Tāpat kapitālu var sākt saņemt vēlāk, piemēram, beidzot aktīvās darba gaitas 60 - 65 gadu vai citā vecumā. Uzkrājuma saņemšana iespējama:

 • pa daļām ilgākā laika periodā, piemēram, reizi mēnesī noteiktu summu (pensiju fondā palikusī daļa turpinās pelnīt ienākumus no ieguldīšanas);
 • visu uzreiz vienā maksājumā.

Uzsākot saņemt papildpensijas kapitāla izmaksas, tajā pašā laikā ir iespēja arī turpināt veikt iemaksas. Lai saņemtu uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir jāaizpilda iesniegums internetbankā vai jādodas uz jebkuru Swedbank filiāli. Papildpensijas kapitāla izmaksāšana tiek veikta 10 darba dienu laikā. Papildpensijas kapitāls ir mantojams.

Ja iemaksas pensiju fondā veicis darba devējs, tad, saņemot uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet no peļņas ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma.

Pensiju plāni

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • nevēlies riskēt ar savu naudu
{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties daļēju ieguldījumu svārstību risku
{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Aktīva ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku
{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Aktīva ieguldījumu stratēģija
Pasīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku
 • vēlies ieguldīt, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem**

*Ienesīguma datu avots ir attiecīgā pensiju plāna ceturkšņa pārskats par 2023. gada 4. ceturksni.
**Plāna ieguldījumi tiek veikti, piemērojot ilgtspējas kritērijus, kas var radīt nobīdes faktiskajā ieguldījumu izvietojumā un atšķirīgas ieguldījumu plāna vērtības svārstības salīdzinājumā ar pasaules attīstīto valstu akciju tirgus indeksa sastāvu, kas nepiemēro ilgtspējas kritērijus.
Pirms ieguldījumu veikšanas pensiju plānā ieteicams izvērtēt ar ieguldījumiem saistītos riskus, ņemot vērā, ka, jo lielāki ir pensiju plānos noteiktie ieguldījumi akcijās un tām pielīdzināmos vērtspapīros, jo augstāks ir risks, ka ieguldījumu pensiju plānā vērtība var svārstīties gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Pensiju plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
Swedbank piedāvātie pensiju 3. līmeņa plāni ir noteikto iemaksu plāni bez garantēta ienesīguma un bez biometrisko risku seguma. Swedbank nepiedāvā noteiktu iemaksu plānus ar garantētu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu plānus.
Piemērotais pensiju plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu, pieņemot, ka uzkrātais papildpensijas kapitāls tiks saņemts sasniedzot 55 gadu vecumu.

Apraksts EUR
Papildpensijas kapitāls 0.00
Iemaksas, kopā 0.00
Peļņa 0.00
Maksājamais IIN (naudas saņemšanas brīdī)1 0.00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma1 0.00
Papildpensijas kapitāla izmaksas brīdī darbinieks saņem 0.00
Darba devēja izmaksu ietaupījums2 0.00

 • Uzkrāto papildpensijas kapitālu iespējams saņemt sasniedzot 55 gadu vecumu
 • 1 Aprēķins veikts pieņemot, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme uzkrāšanas periodā nemainīsies un ka veiktās iemaksas gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas.
 • 2 Pieņemot, ka darba devējs kā alternatīvu neto algas palielinājumam izvēlas veikt iemaksas Pensiju fondā
 • Uzkrājums tiek veidots vienā no izvēlētajiem pensiju plāniem ar vidējo iedomāto ienesīgumu gadā pēc visu prospektos noteikto komisiju atskaitīšanas - “Stabilitāte+25” 2,31%, “Dinamika+60” 4,31%, „Dinamika+100” 6,31% un “Dinamika Indekss” 6,43%
 • Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Iesniedz beidzot kredītkartes pārskatu!

Cik bieži tu dzirdi to no sava grāmatveža?

Ar CostPocket aplikāciju pārskats gatavs pāris minūtēs.

Swedbank klientiem pirmie trīs mēneši bez maksas.

Sākt tagad