Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Cenrādis

Finansēšana

 • Kredīts

  Kredīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
  Lietošana
  Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. Sākot ar 0,5%
  Grozījumu noformēšana, t.sk Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
  Aizdevuma valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
  Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma daļas
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
  Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00
  Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Overdrafts

  Overdrafts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no kopējā limita, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
  Lietošana
  Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) 1-3%
  Grozījumu noformēšana, t.sk atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no limita, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
  Limita pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% gadā no limita par atlikušo līguma termiņu
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.
  Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
  Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

  Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 0,5% no summas, min. 350,00 Menedžementa komisijas apmērs ir atkarīgs no finansējuma summas, termiņa un riska pakāpes
  Lietošana
  Aizdevuma summas palielināšana Pēc vienošanās, min. 250,00
  Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Pēc vienošanās, min. 250,00
  Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 150,00
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma summas

  Spēkā no 01.08.2021.

 • Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums

  Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Mājokļi
  Mājokļa tagadnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 90,00 - 180,00 Dzīvoklim - 90,00
  Vienģimenes dzīvojamā ēka - 180,00
  Apbūves zemes gabals - 120,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Mājokļa nākotnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 125,00 - 220,00 Dzīvoklis - 125,00
  Vienģimenes dzīvojamā ēka - 220,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komisijas maksas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 10,00
  Komercobjekti
  Lauksaimniecības zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 100,00 - 230,00 Līdz 3 zemes gab. - 100,00
  No 3 līdz 6 zemes gab. - 150,00
  No 6 līdz 9 zemes gab. - 230,00
  No 9 zemes gab. - pēc vienošanās
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komercapbūves zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 450,00 < 1 ha - 150,00
  No 1 ha līdz 5 ha - 250,00
  > 5 ha - 450,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komercapbūves tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 1000,00 Nedzīvojamās telpas (< 300 kvm) - 150
  Komercapbūve ( no 300 līdz 1000 kvm) - 350,00
  Komercapbūve (no 1000 līdz 2500 kvm) - 450,00
  Komercapbūve (no 2500 kvm līdz 5000) - 550,00
  Komercapbūve (no 5000 kvm līdz 10 000 kvm) - 700,00
  Komercapbūve (no 10 000 līdz 15 000 kvm) - 1000,00
  Komercapbūve (virs 15 000 kvm) - pēc vienošanās
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komisijas maksas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 10,00
  Ja vērtājamā Objekta sastāvā ir iekļauti 3 vai vairāk savstarpēji saistīti nekustami īpašumi Cenas palielinājumu par 20%

  Spēkā no 01.08.2021.

Līzings

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Līzinga piešķiršana Pieteikt internetbankā 1,5% no automašīnas / iekārtas cenas, min. 130,00 + PVN
Līzinga dokumentu noformēšanas maksa 0,00 - 213,00 + PVN Ar standarta noteikumiem - 0,00
Ar atkāpēm no līguma standarta noteikumiem vai līguma sagatavošana svešvalodā - 213,00 + PVN
Papildus tiek piemērota līzinga piešķiršanas maksa.
Angļu valodā vai krievu valodā.
Vieglās automašīnas vērtēšana filiālē 37,19 + PVN Tiek vērtētas vieglās automašīnas, kuru iegādes vērtība ir līdz EUR 70 000. Komisija tiek ieturēta par vērtējumu neatkarīgi no tā, vai finansējums bankā ir noformēts vai nav. Vērtējums ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts. Vērtēšanas pieejama tikai filiālēs ārpus Rīgas.
Lietošana
Līzinga valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa 1,5% no neizmaksātās summas, min. 60,00 + PVN
Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Pieteikt internetbankā Līdz 0,5% no neizmaksātās summas, min. 60,00 + PVN
Līguma kopiju, standarta izziņu, apakšnomas piekrišanas un pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana un izsniegšana Pieteikt internetbankā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
Pilnvaras sagatavošana steidzamā kārtībā - 4 bankas darba stundu laikā
Nestandarta dokumentu sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pieteikt internetbankā 70,00 + PVN
Līzinga/nomas uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 200,00 + PVN
Slēgšana
Dokumentu noformēšana Galīgo rēķinu uz trešās personas vārda var pieprasīt tikai pie sava menedžera vai filiālē. Ja ir noslēgts finanšu līzings, tad kopā ar galīgo rēķinu pieprasījumu ir jāiesniedz arī preču pavadzīme par atlikušo vērtību.
- pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN.
Papildus EUR 100,00 + PVN, ja gala rēķins tiek izrakstīts trešai personai.
Finanšu līzingam vai aizdevumam.
- nomas līguma objekta izpirkšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN.
Papildus EUR 100,00 + PVN, ja gala rēķins tiek izrakstīts trešai personai.
- pārfinansēšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 170,00 + PVN
CSDD komisijas maksa: Noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā 3,02

Autolīzinga papildpakalpojumi

Auto apdrošināšana
Noformēšanas maksa Bez maksas
Ikmēneša maksājums Saskaņā ar apdrošinātāja noteiktajiem tarifiem
Pirmstermiņa pārtraukšana Kārtējā perioda ikmēneša maksājums

Spēkā no 01.08.2021.

 • Faktorings

  Faktorings

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana / pagarināšana Ērtāk Internetbankā Individuāli, min. 250,00 + PVN
  Limita palielināšana Individuāli, min. 150,00 + PVN
  Lietošana
  Procentu likme Individuāli
  Rēķinu apstrāde 0,10 - 0,70% no summas, min. 0,49 + PVN
  Faktoringa atskaite 0,00 - 5,00 + PVN Internetbankā par iepriekšējo mēnesi - 0,00
  Par citu periodu - 5,00 + PVN
  Līguma izmaiņas (pircēju limitu, apmaksas termiņu u.c. izmaiņas) Ērtāk Internetbankā Individuāli, min. 65,00 + PVN
  Pircēja kredītriska apdrošināšanas limita pārbaude 45,00 + PVN
  Izziņu sagatavošana 20,00 - 50,00 + PVN
  Nestandarta izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma min. 70,00 + PVN

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Importa akreditīvs

  Importa akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva izdošana 100,00
  Lietošana
  Riska prēmija
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 0,2% no summas, min. 75,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 150,00
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,2% no summas, min. 90,00 Dokumentu atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana vienai dokumentu paketei.
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  Komisija par kļūdainu dokumentu apstrādi 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Eksporta akreditīvs

  Eksporta akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva paziņošana 90,00
  Akreditīva apstiprināšana Riska komisija pēc vienošanās, min. 150,00
  Lietošana
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,2% no summas, min. 90,00 Dokumentu atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana vienai dokumentu paketei.
  Dokumentu iepriekšēja pārbaude 75,00 Komisija tiek piemērota, ja tiek veikta vairāk nekā viena sākotnējā dokumentu pārbaude.
  Dokumentu izpirkšana (negociēšana) Pēc vienošanās, min. 150,00
  Akreditīva pārvešana 0,2% no summas, min. 150,00
  Akreditīva summas asignējuma noformēšana 150,00
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Dokumentu inkaso

  Dokumentu inkaso

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Dokumentu iesniegšana/saņemšana
  - Pret maksājumu (D/P)/Pret tratas akceptu (D/A) 0,2% no summas, min. 100,00
  Lietošana
  Izmaiņas inkaso rīkojumā 35,00
  Dokumentu izsniegšana bez maksājuma 0,20% no summas, min. 75,00
  Pilnvarojums bankai adresētu preču saņemšanai 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Dokumentu atgriešana bez apmaksas 35,00
 • Bankas garantijas

  Bankas garantijas

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Garantijas izsniegšana
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 75,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 100,00
  - Steidzamā kārtībā Pēc vienošanās, min. 150,00
  Paziņojums klientam par citas bankas izsniegtu garantiju 75,00
  Lietošana
  Ja nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts bankā 1% gadā, min. 35,00 Summām līdz 7000 - min. 35,00
  Summām no 7000 - min. 75,00
  Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 75,00 Summām līdz 7000 - min. 75,00
  Summām no 7000 - min. 150,00
  Izmaiņas garantijas noteikumos 75,00
  Maksājuma prasības apstrāde 0,10% no summas, min. 75,00 Maksājuma prasības atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana
  Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude 35,00
  Garantijas cesijas apliecinājuma apstrāde vai izdošana 35,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Garantijas slēgšana/atsaukšana pirms termiņa 30,00
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Veiksmīgs e-veikals ar mazu mārketinga budžetu?

Vai tas ir iespējams? Un cik lielam jābūt mārketinga budžetam, lai e-veikals sasniegtu savu klientu? Par šiem un citiem jautājumiem uzzini no eksperta.

Skatīties video