Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Cenrādis

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana

 • Termiņdepozīts

  Termiņdepozīts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Noguldījumus USD, NOK, GBP var veikt Swedbank filiālēs.
  Papildināt depozītu nav iespējams.
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Procentu likmes Sk. Gada procentu likmes Procentu likme tiek fiksēta visam noguldījuma termiņam. Procentu izmaksa var būt:
  a) ar procentu izmaksu termiņa beigās - peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā termiņa beigās;
  b) ar ikmēneša procentu izmaksu - peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā mēneša beigās.
  Ja laiks, uz kuru noformē depozītu, atšķiras no cenrādī noteiktā standarta termiņa, tiek piemērota procentu likme tuvākajam īsākajam termiņam.
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
  Līgumam var noteikt automātisko pagarināšanu par iepriekšējo termiņu vai citu periodu, norādot sev pieņemamu minimālo atjaunošanas procentu likmi.
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti, ja tādi ir bijuši. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

  Gada procentu likmes

  Valūta Minimālā noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
  1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads
  Gada likme, %
  EUR 0,01 2,75 3,25 3,25 3,40
  USD 0,01 1,00 1,50 1,75 3,00
  GBP 0,01 0,50 0,70 0,90 1,30
  NOK 0,01 0,30 0,40 0,60 1,00
  SEK 0,01 0,30 0,40 0,60 1,00

  Spēkā no 10.06.2024.

 • Automātiskais vienas nakts depozīts

  Automātiskais vienas nakts depozīts

  Depozīta summa EUR Gada procentu likmes aprēķins Gada procentu likme, %
  Sākot no 30 000 1w Euribor – 2.3 1.316
  Sākot no 100 000 1w Euribor – 2.1 1.516
  Sākot no 500 000 1w Euribor – 1.9 1.716
  Sākot no 1 000 000 1w Euribor – 1.7 1.916
  Sākot no 3 000 000 1w Euribor – 1.5 2.116

  Mainīts 25.06.2024 18:00:29

  Procentu likme tiek uzrādīta, pamatojoties uz pārskata gadu (360 dienas). Procenti tiek aprēķināti par faktiskajām depozīta dienām.

  Depozīta summa USD Gada procentu likmes aprēķins Gada procentu likme, %
  Sākot no 30 000 0.000
  Sākot no 100 000 0.000
  Sākot no 500 000 SOFR – 4.2 1.110
  Sākot no 1 000 000 SOFR – 3.7 1.610
  Sākot no 3 000 000 SOFR – 3.4 1.910

  Mainīts 25.06.2024 18:00:29

  Procentu likme tiek uzrādīta, pamatojoties uz pārskata gadu (360 dienas). Procenti tiek aprēķināti par faktiskajām depozīta dienām.

 • Ieguldījumu fondi
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.

  Ieguldījumu fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
  Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
  Pārdošana
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
  Citi fondi 21,00 21,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
  • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
  • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
  • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
  • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
  • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
  • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
  • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
  • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
  • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
  • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
  • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
  • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
  • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
  • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
  • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā 0,3%, Itālijā 0,1%, Ungārija 0,3%, u.c.), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.

  Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem options
  Pārskaitījums no Sākotnējā reģistra (dereģistrācija) 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums (bez apmaksas) 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
  Vērtspapīru pārskaitījums EUR valūtā (pret apmaksu) 6,00
  Vērtspapīru pārskaitījums USD valūtā (pret apmaksu) 40,00
  Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem / piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisijas maksa ir atkarīga no darījuma veida (bez maksas vai pret apmaksu)
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem options
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (pret apmaksu) 6,00
  Igaunija, Lietuva 10,00
  Austrija, ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Zviedrija, Ungārija, Vācija un eiroobligācijas 25,00
  Ārvalstu fondi 45,00
  Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem/piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Pakalpojums Cena, EUR
  Rīkojuma iesniegšanas kanāls
  Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
  Brokeru pakalpojumi
  Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) options
  Igaunija, Latvija, Lietuva Bez maksas 0,4% (min. 5,60 EUR)
  Vācijā (Xetra), Zviedrijā, ASV 0,25% (min. 10,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
  Beļģijā, Kanādā, Dānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
  Austrija, Čehija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Spānija, Šveice 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 42,00 EUR)
  Citās valstīs Pēc vienošanās
  Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
  Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
  Parāda vērtspapīri
  Darījumi ar parāda vērstpapīriem biržā un ārpus biržas otrreizējā tirgū Darījuma uzcenojums ir iekļauts uzrādītajā obligācijas cenā līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības Vienojoties par cenu vai ienesīgumu. Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas parāda vērtspapīru iegāde vietējās pirmreizējās izsolēs - Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,1% no nopirktās nominālvērtības apjoma (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Pēc vienošanās
  Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem iespēju līgumiem (options) Pēc vienošanās
  Par nākotnes līgumu (futures) un iespēju līgumu (options) darījumiem paredzēto kontu atvēršanu un uzturēšanu tīrvērtes iestādē*:

  * Jebkura tīrvērtes iestāde, kura ir pilnvarots centrālais darījumu partneris (CCP) Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (Regula (ES) Nr. 648/2012) izpratnē.

  Neto vispārējais nodalītais konts (NOSA) Bez maksas
  Bruto vispārējais nodalītais konts (GOSA) Pēc vienošanās
  Citi vērtspapīru pakalpojumi
  Vērtspapīru darījuma atsaukšana Darījuma komisija - Rīkojumu atsaukšana ir pieļaujama tikai tad, ja Banka rīkojumu vēl nav apstrādājusi.
  - Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Ķīlas darījums 15,00
  Vērtspapīru bloķēšana pēc tiesu izpildītāja rīkojuma Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 13.07.2023.

 • Pensiju 3. līmenis

  Pensiju 3. līmenis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
  Lietošana
  Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
  Komisijas no iemaksām
  - Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
  Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
  Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
  - Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  - Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  - Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  Iemaksu summas maiņa Bez maksas
  Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
  Pensiju plāna maiņa Bez maksas
  Slēgšana
  Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

  Spēkā no 12.01.2023.

 • Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Individuālās apdrošināšanas administrēšana Gada likme no uzkrājuma apmēra, min. 1,78 mēnesī Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - ja apdrošināto skaits ir mazāks par 20 1,50%
  - ja apdrošināto skaits ir no 20 līdz 99 1,25%
  - ja apdrošināto skaits ir 100 vai vairāk 1,00%
  Individuālās apdrošināšanas grozījumiem
  - Labuma guvēja, apdrošināšanas prēmiju maksājumu veida, apjoma un regularitātes maiņa Bez maksas
  - Uzkrājumam ar dinamisku ienākumu - uzkrājuma un turpmāko apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu struktūras maiņa, līguma termiņa pagarināšana, individuālās apdrošināšanas termiņa pagarināšana Bez maksas
  - Apdrošinājuma summas un perioda grozījumi 7,11 Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma. Apdrošinājuma summas grozījumi stājas spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā datumā pēc grozījumu noslēgšanas līgumā.
  E-rēķinu automātiskā apmaksa Bez maksas
  Slēgšana
  Individuālās apdrošināšanas izbeigšana pirms termiņa 1% no Uzkrājuma, min. 21,34 Komisija tiek atskaitīta no Uzkrājuma
  Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa uz kontu Swedbank Bez maksas
  Minimālās summas Cena, EUR
  Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja ir noteikts regulāru maksājumu veids 25,00 mēnesī
  Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja nav noteikts regulāru maksājumu veids 140, 00

  documentVispārīgie nosacījumi.

  Spēkā no 22.11.2022.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Iesniedz beidzot kredītkartes pārskatu!

Cik bieži tu dzirdi to no sava grāmatveža?

Ar CostPocket aplikāciju pārskats gatavs pāris minūtēs.

Swedbank klientiem pirmie trīs mēneši bez maksas.

Sākt tagad