Lietotāji un maksājumu limiti

Nosakiet, kurš var darboties jūsu uzņēmuma internetbankā, neizejot no biroja!

Internetbankas lietotāju administrēšana tagad iespējama attālināti ar Smart-ID un sniedz iespējas:

  • Pievienot vai dzēst lietotājus
  • Mainīt lietotāju režīmus
  • Mainīt konta un konkrētu lietotāju limitus, kā arī citus nosacījumus
Ērtāk lietotājus administrēt ar Smart-ID, bet iespējams arī ar e-ID.

Lietotāju administrēšana internetbankā un telefonbankā uzņēmumiem ļauj:

  • Veikt izmaiņas spēkā esošajā internetbankas līgumā;
  • Pievienot un dzēst lietotājus, kā arī mainīt lietotāju tiesības;
  • Mainīt kontiem noteiktos dienas un mēneša limitus;
  • Izdrukāt spēkā esošo līgumu, līguma grozījumus un lietotāja tiesības.

Kā lietot?

Ja Uzņēmumu reģistrā jūsu uzņēmumam ir reģistrēta persona ar vienpersoniskajām paraksttiesībām un tai ir pieslēgts pilnais internetbankas režīms, lietotāja administrēšanas funkcija internetbankā pieejama automātiski.

Ja vēlaties pieslēgt lietotāju administrēšanas iespēju kādai citai personai, tad paraksttiesīgajai personai ir jāierodas filiālē.

Ja Uzņēmumu reģistrā jūsu uzņēmumam reģistrētas vairākas paraksttiesīgās personas, lietotāja administrēšanu iespējams pieslēgt, tikai ierodoties filiālē.

To var reģistrēt vienai vai vairākām paraksttiesīgajām personām, kā arī citiem darbiniekiem. Swedbank filiālē jāierodas visām paraksttiesīgajām personām vai to pilnvarotam pārstāvim.