Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Finanšu tirgus produkti

Finanšu tirgus darījumu informācijas sniegšanas nosacījumi

Šim dokumentam ir tikai informatīvs raksturs. Šajā dokumentā esošā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultācijas sniegšanu. Tā nav un nevar tikt uzskatīta par rekomendāciju slēgt finanšu darījumus, ieguldīt vērtspapīros vai rīkoties citā veidā. Šo dokumentu nekādā veidā nedrīkst interpretēt kā solījumu, apstiprinājumu vai piedāvājumu iegādāties vai atsavināt šajā dokumentā minētos finanšu instrumentus.

Šajā dokumentā norādītās cenas ir tikai indikatīvas. Šis dokuments ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu, tomēr ne Swedbank AS, ne arī tās vadītāji, amatpersonas un darbinieki nekādā veidā nav atbildīgi, ja šajā dokumentā minētie apstākļi izrādās nepareizi vai neprecīzi. Ne Swedbank AS, ne tās vadītāji, amatpersonas un darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas Jums var rasties, paļaujoties uz šajā dokumentā sniegto informāciju.

Ieguldījumi un finanšu darījumi var būt pakļauti riskiem, kā, piemēram, cenu svārstību riskam un emitenta kredītriskam. Pieņemot lēmumu par ieguldījumiem kādā no iepriekš minētajiem finanšu instrumentiem un/vai valūtām, nepieciešams patstāvīgi pārbaudīt un novērtēt šādas rīcības ekonomisko pamatotību un ar to saistītos riskus. Swedbank AS nesniedz juridiskās, nodokļu vai grāmatvedības konsultācijas. Ja nepieciešams, pārbaudiet finanšu darījuma atbilstību savai personīgajai juridiskajai, nodokļu vai grāmatvedības situācijai. Rezultāti iepriekšējos periodos negarantē līdzīgus rezultātus arī nākotnē. Šajā dokumentā minēto finanšu instrumentu un/vai valūtu nākotnes cenu, vērtību vai peļņu nav iespējams garantēt.

Šo dokumentu nedrīkst publicēt vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs, kurās tā publicēšana vai izplatīšana ir aizliegta, vai personām, kurām tas ir aizliegts. Šo materiālu ir aizliegts reproducēt bez Swedbank AS piekrišanas.

Valūtas darījumi jūsu uzņēmumam dod iespēju veikt operācijas ar dažādām valūtām pēc bankas noteiktā valūtas kursa, kā arī nodrošināties pret iespējamām negatīvām valūtas tirgus svārstībām.

Valūtas maiņu par uzlabotu kursu var veikt internetbankas sadaļā Finanšu tirgi. Ja nav pieejams internets, tad ir iespēja zvanīt Swedbank Finanšu tirgus daļas speciālistiem (darījumiem virs 7000 EUR). Pie Finanšu tirgus speciālistiem ir iespējams saņemt arī papildu informāciju par aktuālajiem notikumiem finanšu tirgos, saņemt bankas oficiālo valūtas kursu prognozi un noskaidrot citus ar finanšu tirgiem saistītus jautājumus. Vienreizējus darījumus par uzlabotu kursu ir iespējams veikt Swedbank filiālēs vai zvanot uz tālruņa numuru 67 444 444.

Noderīgas saites

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Future Hub – Swedbank ilgtspējas akselerators

Uzsāc ceļu uz jaunām sadarbībām! Iespēja tirgū vadošajiem uzņēmumiem strādāt kopā ar zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem pie šobrīd aktuālajiem ilgtspējas izaicinājumiem.

Uzzināt vairāk