Cenrādis

Darījumi ar kontu

 • Konti

  • Norēķinu konts

   Norēķinu konts

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Juridiskajai personai, t.sk. individuālajam uzņēmumam vai zemnieku saimniecībai
   Konta atvēršana Ērtāk internetbankā 10,00
   Papildu konta atvēršana Bez maksas
   Uzņēmuma komplekts Ērtāk internetbankā 10,00 - 15,00
   Konta atvēršana, izbraucot pie klienta 28,46 - 71,14
   Swedbank Grupas uzņēmumu klientam, augstskolai, kuru studentus kreditē Swedbank
   Konta atvēršana Bez maksas
   Papildu konta atvēršana Bez maksas
   Uzņēmuma komplekts Bez maksas
   Nerezidentam
   Norēķinu konta atvēršana nerezidentam 30,00 - 400,00
   Minimālā iemaksa kontā 85,37
   Konta atvēršana sadarbības bankās
   - Swedbank Grupas valstīs 60,00 - 165,00
   - Ārpus Swedbank Grupas valstīm 150,00
   - Izmaiņas vai labojumu veikšana klienta reģistrācijas dokumentos;
   pakalpojumu pieslēgšana, izmaiņas līgumos, to nosūtīšana sadarbības bankai
   15,00
   - Klienta reģistrācijas dokumentu nosūtīšana sadarbības bankai ar kurjerpastu 40,00
   Pirmreizējā dokumentu pārbaude
   - Rezidentam 0,00-200,00
   - Nerezidentam 200,00
   Parakstu un zīmoga paraugu karte
   - Apstiprināšana Bez maksas
   Lietošana
   Konta uzturēšanas ikmēneša maksa 0,00 - 3,56
   - Individuālajam komersantam 1,42
   - Nerezidentam (ārpus EEZ reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem) 20,00
   - Nerezidentiem, kas neizpilda Private Banking kritērijus (papildus) 75,00
   Komisija par naudas atlikumu* Atbilstoši
   Valstu Centrālo banku likmēm
   Neaktīvs konts (nerezidentam) 14,23
   Neatļauts debeta atlikums 60% gadā
   Strukturētās references līguma ikmēneša maksa 100,00 + PVN
   Parakstu un zīmoga paraugu kartes maiņa 8,54
   Apkalpošana ar pilnvarām
   - Ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs 5,00 + PVN
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas
   Papildu konta slēgšana Bez maksas

   * Komisiju par konta atlikumu maksā Klients. Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

   Spēkā no 01.01.2017.

  • Darījumu konts

   Darījumu konts

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Darījuma konta atvēršana
   - Ar standarta līguma nosacījumiem 70,00 - 750,00
   - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 150,00
   Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 50,00
   Personu apliecinošu un citu dokumentu pārbaude, kas izdoti ārpus Latvijas un personām, kurām nav uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas termiņš ir mazāks nekā 1 gads. Sk. Norēķinu konts
   Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
   Lietošana
   Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
   Izmaiņas
   - Standarta līguma nosacījumos 35,00
   - Līguma nestandarta nosacījumos Pēc vienošanās, min. 70,00
   Informācijas sniegšana Bez maksas
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas

   Spēkā no 01.10.2016.

  • Grupas konts

   Grupas konts

   Pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Konta atvēršana 200,00
   Apakšgrupas/otra grupas konta atvēršana 70,00
   Lietošana
   Konta gada maksa Min. 200,00
   Grupas dalībnieka ikmēneša maksa 14,00
   Grupas dalībnieka pievienošana/atvienošana 25,00
   Konta iekšējo limitu un procentu likmju maiņa 15,00
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas

   Spēkā no 01.10.2016.

  • Pagaidu konts

   Pagaidu konts

   Pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Pagaidu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Lietošana
   Konta uzturēšana mēnesī 1,00
   Iemaksa pagaidu kontā Sk. Skaidras naudas darījumi
   Izmaksa no pagaidu konta Sk. Skaidras naudas darījumi
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas

   Spēkā no 01.05.2015.

  • Vērtspapīru konts

   Vērtspapīru konts

   Bankai ir tiesības ieturēt papildu maksu, ja klients un tā darījumu partneris savstarpējos norēķinos neizmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālos depozitārijus, ja no Bankas ir ieturēta valsts nodeva, nodokļi, ja tie piemērojami, pamatojoties uz ārvalsts vai Latvijas Republikas tiesību aktiem, vai citi maksājumi, ja klienta pārstāvēšanai akcionāru pilnsapulcē ir nepieciešami papildu izdevumi.

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Pieslēgšana
   Konta atvēršana 4,27
   Lietošana
   Darījumi ar vērtspapīriem Sk. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
   Vērtspapīru konta izraksti
   - Konta izraksta un portfeļa pārskata izsniegšana 0,00 - 7,11
   - Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
   Ikmēneša maksa par vērtspapīru kontu, ja šajā mēnesī ir bijis atlikums
   - Par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1,00
   - Par citiem Latvijā reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,006%, min. 1,00
   - Par citiem Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem un privatizācijas sertifikātiem 0,02%, min. 1,00
   - Par Lietuvas, Igaunijas depozitārijos un Euroclear sistēmā reģistrētiem vērtspapīriem 0,01%, min. 1,00
   - Par Polijas, Čehijas un Ungārijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,025%, min. 1,00
   - Par Bulgārijas, Kazahstānas, Ķīnas, Horvātijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ukrainas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,05%, min. 1,00
   - Par ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Japānas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,015%, min. 1,00
   - Par Krievijas depozitārijā reģistrētiem vērtspapīriem 0,04%, min. 28,46
   - Par ADR/GDR vērtspapīru glabāšanu 0,025%, min. 1,00
   - Par citu valstu depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas

   Spēkā no 01.01.2014.

 • Maksājumi

  • Maksājumi EUR

   Maksājumi EUR

   Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
   Aktīvais tarifs Pamattarifs
   Uz savu kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas Bez maksas 3,00
   Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 0,21 3,00
   Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
   16:00 Ekspress 15,00 15,00 20,00
   Uz kontu Swedbank grupā 17:30 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
   Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
   16:00 Ekspress 15,00 15,00 20,00
   Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
   Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
   Aktīvais tarifs Pamattarifs
   Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ valstīm, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Neierobežoti Ekonomiskais 12,00/23,00 15,00/27,00 15,00/27,00
   16:00 Standarta 15,00/ 27,00 20,00/ 30,00 20,00/ 30,00
   14:00 Ekspress 22,00/ 43,00 30,00/ 50,00 30,00/ 50,00

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Maksājumi ārvalstu valūtā

   Maksājumi ārvalstu valūtā


   Ārpus EEZ valstīm

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
   Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
   Aktīvais tarifs Pamattarifs
   USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00 15,00 / 27,00
   16:00 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00 20,00 / 30,00
   15:00 Ekspress 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00 30,00 / 50,00
   CZK, DKK, GBP, HUF,
   NOK, PLN, RON, SEK
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00 15,00 / 27,00
   14:00 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00 20,00 / 30,00
   12:30 Ekspress 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00 30,00 / 50,00
   AUD, CAD,CHF, CNY,
   HKD, HRK, JPY, MXN,
   NZD, RUB, SGD, THB,
   TRY, ZAR
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00 15,00 / 27,00
   14:00 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00 20,00 / 30,00
   10:30 Ekspress 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00 30,00 / 50,00
   AED, BGN, BYN, ILS,
   INR
   14:00 Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00 15,00 / 27,00
   11:30 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00 20,00 / 30,00
   Ekspress -- -- --

   Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai pēc 2 darba dienām
   Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai pēc 1 darba dienas
   Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   Simbola "--" nozīme pie cenas - pakalpojums netiek piedāvāts.

   EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Maksājumi Swedbank Grupā

   Maksājumi Swedbank Grupā

   Swedbank Grupas maksājumu cena tiek piemērota, ja maksājuma uzdevumā ir pareizi norādīti banku S.W.I.F.T. kodi, piemēram, HABAEE2X, HABALT22, SWEDSESS, SWEDDKKK, SWEDFIHH, SWEDNOKK.

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē / Telefonbankā
   Dalīti / Maksātājs Dalīti / Maksātājs Dalīti / Maksātājs
   Aktīvais tarifs Pamattarifs
   USD 16:00 Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00
   SEK 16:00 Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   DKK, NOK 15:00 Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   CZK, GBP, HUF,
   PLN
   Neierobežoti
   Tikai uz Zviedriju,
   Dāniju, Somiju vai Norvēģiju
   Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   15:00
   Tikai uz Igauniju
   vai Lietuvu
   Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   AUD, CAD, CHF,
   JPY, RUB
   Neierobežoti
   Tikai uz Zviedriju,
   Dāniju, Somiju vai Norvēģiju
   Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00
   15:00
   Tikai uz Igauniju
   vai Lietuvu
   Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00
   AED, ILS, INR 14:00
   Tikai uz Zviedriju
   Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00
   BGN 14:00
   Tikai uz Igauniju
   vai Zviedriju
   Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   HKD, SGD, TRY Neierobežoti
   Tikai uz Igauniju,
   Lietuvu vai Zviedriju
   Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00
   HRK, RON Neierobežoti
   Tikai uz Igauniju
   vai Zviedriju
   Ekonomiskais 2,00 / -- 3,00 / -- 3,00 / 3,00
   MXN, NZD, THB,
   ZAR
   Neierobežoti
   Tikai uz Zviedriju
   Ekonomiskais 2,00 / 2,00 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   Simbola "--" nozīme pie cenas - pakalpojums netiek piedāvāts.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Regulārie maksājumi un E-rēķini

   Regulārie maksājumi un E-rēķini

   Pakalpojums Cena, EUR
   Regulārie maksājumi
   Regulāro maksājumu rīkojuma reģistrācija Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 2,48 + PVN
   Regulāro maksājumu veikšana Sk. Maksājumi
   Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
   E-rēķini
   E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija 0,00 - 2,48 + PVN
   E-rēķina saņemšana Izdevīgāk internetbankā Bez maksas
   E-rēķina apmaksa Sk. Maksājumi
   E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Izdevīgāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 01.05.2015.

  • SWIFT maksājumi

   SWIFT maksājumi

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pakalpojuma pieslēgšana Ikmēneša maksa Maksa par katru nosūtīto ziņojumu Maksājuma veikšana
   Pakalpojumi Swedbank klientiem darbībām ar kontiem ārvalstu bankās
   Izrakstu saņemšana par kontu ārvalstu bankā, izmantojot SWIFT MT940 IN 25,00 25,00 -- --
   Maksājumi no konta ārvalstu bankā, izmantojot SWIFT MT101 OUT 25,00 25,00 -- 1,00
   Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem
   Konta izrakstu nosūtīšana ārvalstu bankai,
   izmantojot SWIFT MT940 OUT
   25,00 35,00 -- --
   Konta bilances nosūtīšana ārvalstu bankai,
   izmantojot SWIFT MT941 OUT
   25,00 -- 1,00 --
   Pašreizējās dienas konta izrakstu nosūtīšana ārvalstu bankai,
   izmantojot SWIFT MT942 OUT
   25,00 -- 1,00 --
   Maksājumi no Swedbank konta,
   izmantojot SWIFT MT101IN
   25,00 35,00 -- 2,85 + maksa par katru maksājumu

   Spēkā no 01.05.2015.

  • Citi maksājumu pakalpojumi

   Citi maksājumu pakalpojumi

   Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
   No cita Swedbank konta, citas bankas Latvijā vai ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
   No ārvalstīm, ja summa saņēmējam nepārsniedz EUR 1430 ekvivalentu Bez maksas
   Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā no ārvalstīm, ja summa saņēmējam ir vienāda vai pārsniedz 1 500 EUR ekvivalentu, un ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti 3,00
   No ārvalstīm maksājumi ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
   Citi pakalpojumi
   Valūtas maiņa norēķinu kontā 0,00 - 3,00
   Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana), saskaņā ar attālināto bankas pakalpojumu līgumu 7,00
   Elektroniski iesūtīta maksājumu uzdevuma pārbaude pēc klienta rīkojuma, ja maksājums pēc tam tiek veikts internetbankā 2,50
   Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
   Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
   Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā 10,00 + faktiskās izmaksas
   Swedbank Grupas maksājumiem 10,00 + faktiskās izmaksas
   Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
   Bankas atbilde par izmeklēšanu
   - Rakstiskā veidā Bez maksas
   - SWIFT formātā Bez maksas
   Maksājuma atsaukšana
   Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
   Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā 17,00 + faktiskās izmaksas
   Swedbank Grupas maksājumiem 17,00 + faktiskās izmaksas
   Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Banknošu un monētu apstrāde
   Naudas pieteikšana summām virs EUR 7000 vai ekvivalenta citā valūtā 14,23 + 50% no komisijas maksas
   Komisijas maksa par iepriekš nepieteiktu naudu summām virs EUR 7000 vai ekvivalenta citā valūtā 0,1% no summas
   EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas darījumus 1,00 par katrām 50 gab.
   Banknošu sagatavošana izmaksai atbilstoši klienta pieprasītajiem nomināliem 1% no summas, min. 4,27
   Banknošu apmaiņa, izmainot nominālu 1% no summas (min. 4,00)
   Ārvalstu valūtu banknošu vai Latvijas nacionālās valūtas (monētu vai banknošu) pārbaude pēc klienta pieprasījuma 0,43 par 1 gab.
   Aprakstītu, apzīmogotu valūtu banknošu, kā arī par 1996. gadu vecāku USD banknošu pieņemšana 5% no summas
   Naudas iemaksa
   EUR valūtā savā Swedbank kontā
   - Līdz EUR 5000 (ieskaitot) 5,00
   - Virs EUR 5000 0,1% no summas, min. 10,00
   - Izmantojot inkasācijas seifu (1 inkasācijas maisa apstrāde) 3,50 + PVN
   EUR valūtā cita klienta Swedbank kontā 4,27
   EUR pārskaitījums uz Valsts kasi ar iemaksu skaidrā naudā 1% no summas, min. 4,27
   Citā valūtā savā Swedbank kontā
   - USD 1,14
   - Citā valūtā 0,5% no summas, min. 2,85
   Citā valūtā cita klienta Swedbank kontā
   - USD 4,27
   - Citā valūtā 0,5% no summas, min. 4,27
   Naudas izmaksa
   EUR (jāpiesaka iepriekš virs EUR 7000)
   - Līdz EUR 7000 (ieskaitot) 0,25% no summas, min. 7,11
   - Virs EUR 7000 0,25% no summas
   USD (jāpiesaka iepriekš virs EUR 7000)
   - Summas ekvivalents līdz EUR 7000 (ieskaitot) 0,4% no summas, min. 7,11
   - Summas ekvivalents virs EUR 7000 0,3% no summas
   Citā valūtā (jebkura summa jāpiesaka iepriekš)
   - Summas ekvivalents līdz EUR 7000 (ieskaitot) 0,6% no summas, min. 14,23
   - Summas ekvivalents virs EUR 7000 0,5% no summas
   Valūtas maiņa skaidrā naudā
   - Ja ir norēķinu konts Swedbank 2,13
   - Ja nav norēķinu konta Swedbank 4,27

   Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

   Ja darījums tiek veikts ārvalstu valūtā, bankas komisiju par pakalpojumu aprēķina un ietur EUR, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto oficiālo valūtas maiņas kursu.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

   Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR Cena, USD Cena, EUR
   Debetkartes Kredītkartes
   Biznesa debetkartes Visa Business USD Biznesa kredītkarte Biznesa zelta kredītkarte
   Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
   Bankomātos
   Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos 1,50 -- 0,1% no summas, min. 0,90 2% no summas, min. 2,00 2% no summas, min. 2,00
   Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas -- 4,00 + 2% no summas 4,00 + 2% no summas 4,00 + 2% no summas
   Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas
   Tirdzniecības vietās
   Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,71 -- 0,71 0,71 0,71

   Spēkā no 15.10.2017.

Norēķinu kartes

 • Biznesa debetkartes

  • Biznesa debetkarte

   Biznesa debetkarte

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
   Saņemšana
   Kartes pasūtīšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
   Jaunas vai aizvietotas kartes izsniegšana 6,00 6,00
   Jaunas, atjaunotas vai aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana 35,00 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,00 0,50
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas --
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% --
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
   Bilance bankomātos:
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
   - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 --
   Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 --
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
   Standarta kartes limiti
   Limiti, EUR
   Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
   Pirkumiem 1400 -
   Skaidrai naudai 1400 -
   Rēķinu apmaksai bankas automātos 700 -
   Skaidras naudas iemaksai 15000 15000

   Spēkā no 15.10.2017.

  • VISA Business USD

   VISA Business USD

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Kartes pasūtīšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas vai aizvietotas kartes izsniegšana 6,00
   Jaunas, atjaunotas vai aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 4,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95%
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
   Bilance bankomātos:
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē USD 0,40
   Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā USD 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Bez maksas
   Standarta kartes limiti
   Limiti, USD
   Pirkumiem 1000
   Skaidrai naudai 2000
   Rēķinu apmaksai bankas automātos --
   Skaidras naudas iemaksai 15000

   Spēkā no 15.10.2017.

 • Biznesa kredītkartes

  Biznesa kredītkartes

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
  Saņemšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
  Kartes izsniegšana 6,00 10,00
  Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana 35,00 35,00
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 4,00 10,00
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas Bez maksas
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 1. datumam Līdz nākamā mēneša 10. datumam
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% 2,95%
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Sk. Maksājumi
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
  Procentu likme gadā par kredīta izmantošanu 18% 14%
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 60% gadā no pārsniegtās summas 60% gadā no pārsniegtās summas
  Ceļojumu apdrošināšana -- Bez maksas
  Priority Pass
  - Programmas dalībmaksa gadā -- Bez maksas
  - Lidostas atpūtas zonas apmeklējums (vienai personai) -- USD 27,00
  - Citi pakalpojumi -- Sk. Priority Pass
  Bilance bankomātos:
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
  - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 0,40
  Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 0,20
  Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Bez maksas Bez maksas
  Standarta kartes limiti
  Limiti, EUR
  Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
  Pirkumiem 1400 1400
  Skaidrai naudai 1400 1400
  Skaidras naudas iemaksai 15000 15000

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

  • VISA Business EUR

   VISA Business EUR

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Kartes izsniegšana Jaunas kartes netiek izsniegtas.
   Sk. Vairs neizsniedzam
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95%
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
   Bilance bankomātos:
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40
   Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Bez maksas
   Standarta kartes limiti
   Limiti, EUR
   Pirkumiem 1400
   Skaidrai naudai 1400
   Rēķinu apmaksai bankas automātos 700
   Skaidras naudas iemaksai 15000

   Spēkā no 15.10.2017.

  • NIB kartes

   NIB kartes

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Kartes izsniegšana Jaunas kartes netiek izsniegtas. Sk. Vairs neizsniedzam
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 0,50
   Skaidras naudas iemaksa Swedbank naudas iemaksas bankomātos Bez maksas
   NIB kvīts saņemšana par skaidras naudas iemaksu NIB Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Bez maksas
   Standarta kartes limiti
   Limiti, EUR
   Skaidras naudas iemaksai 15000

   Spēkā no 01.10.2016.

Digitālie pakalpojumi

 • Internetbanka un telefonbanka

  Internetbanka un telefonbanka

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Pakalpojuma līguma reģistrācija Bez maksas
  Smart-ID aktivizēšana Bez maksas
  Pakalpojuma līguma reģistrācija nerezidentam 7,11
  Kodu kartes izsniegšana Bez maksas
  Kodu kalkulatora pieslēgšana 12,81
  270DP modeļa kodu kalkulatora pieslēgšana 25,00
  eID kartes autorizācijas pieslēgšana un kartes lasītāja izsniegšana 6,61 + PVN
  Lietošana
  Ikmēneša apkalpošanas maksa
  - 1 lietotājs 0,00 - 4,27
  - 2 lietotāji 0,00 - 8,54
  - 3 lietotāji un vairāk 0,00 - 12,81
  Smart-ID, kodu kartes, kodu kalkulatora, eID lietošana Bez maksas
  Kodu kartes atjaunošana 0,00 - 2,13
  Kodu kalkulatora nomaiņa 12,81
  Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana (bloķēšanas gadījumā) 4,27
  270DP modeļa kodu kalkulatora nomaiņa 25,00
  Pakalpojumu pieslēgšana, izmaiņas līgumos un to nosūtīšana sadarbības bankai 15,00
  Vienas dienas internetbankas pārskaitījumu limita piešķiršana (par lietotāju) 7,00
  Slēgšana
  Pakalpojuma līguma slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Swedbank Gateway

  Swedbank Gateway

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Pakalpojuma reģistrācija 25,00-60,00
  Lietošana
  Ikmēneša maksa
  - Operatora pieslēgums 10,00-25,00
  - Tiešais pieslēgums 25,00-50,00
  - Operatora līgums no 10,00
  Regulārie esošās dienas konta pārskati 35,00
  Esošās dienas konta pārskata pieprasījums 0,50
  Ātrie paziņojumi par transakcijām 0,10
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 11.12.2017.

 • Ātrie paziņojumi

  Ātrie paziņojumi

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas
  Lietošana
  Paziņojumu saņemšana 0,09 + mobilā operatora tarifa cena
  Mobilo sakaru operatoru priekšapmaksas karšu papildināšana, izmantojot pakalpojumu “Ātrie paziņojumi” 0,09 + mobilā operatora tarifa cena
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • Swedbank maksājumu portāls

  Swedbank maksājumu portāls

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līgumu noslēgšana 50,00 + PVN
  Lietošana
  Maksa par karšu darījumu apstrādi Pēc vienošanās
  Maksa par Bank Link darījumu apstrādi Pēc vienošanās
  Maksa par vienas transakcijas apstrādi Pēc vienošanās
  Ikmēneša maksa 25,00 - 50,00 + PVN
  Darījumu atskaite Bez maksas
  Līguma grozījumi pēc uzņēmuma pieprasījuma 25,00 + PVN
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • BankLink norēķini internetā

 • E-rēķini pakalpojuma sniedzējam

  E-rēķini pakalpojuma sniedzējam

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līgumu noslēgšana 30,00 + PVN
  Lietošana
  Līguma izmaiņas 15,00 + PVN
  Ikmēneša maksa 20,00 + PVN
  E-rēķinu iesūtīšana 0,19 + PVN
  Īpašās e-rēķinu formas
  Īpašās formas izveide importēto rēķinu atspoguļošanai 32,00 + PVN
  Importēto rēķinu atspoguļošanai paredzētās īpašās formas maiņa 28,00 + PVN
  Atskaites
  Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu pieteikumiem Bez maksas
  Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN
  Atskaite par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • POS terminālis norēķinu karšu pieņemšanai

  POS terminālis norēķinu karšu pieņemšanai

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana Bez maksas
  POS termināļa uzstādīšana 0,00 - 70,00 + PVN
  Pirmreizēja darbinieku apmācība POS termināļa lietošanā Bez maksas
  Lietošana
  Maksa par karšu darījumu apstrādi Pēc vienošanās
  POS termināļa nomas maksa Pēc vienošanās
  Karšu darījumu atskaite Bez maksas
  Papildu funkcionalitātes pievienošana esošam POS terminālim 21,34 + PVN
  Skaidras naudas izmaksas funkcionalitātes pievienošana 28,46
  Kļūdainu transakciju labošana 14,23
  Līguma grozījumi pēc uzņēmuma pieprasījuma 21,34 + PVN
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • Norēķinu karšu pieņemšana internetā

  Norēķinu karšu pieņemšana internetā

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana Bez maksas
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 15,00
  Maksa par karšu darījumu apstrādi Pēc vienošanās
  Darījumu atskaite Bez maksas
  Līguma grozījumi pēc uzņēmuma pieprasījuma 25,00
  Pret uzņēmumu iesniegtas pretenzijas izskatīšana 35,00
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Finansēšana

 • Kredīti

  • Investīciju kredīts / Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

   Investīciju kredīts / Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Menedžmenta komisija Individuāli, min. 142,00
   Dokumentu noformēšanas komisija 142,00
   Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums, tirgus vērtības akceptēšana 30,00 - 1000,00
   Lietošana
   Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) 0,50%
   Aizdevuma summas palielināšana Individuāli, min. 142,00
   Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Individuāli
   Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 71,00
   Aizdevuma valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
   Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
   Dokumentu noformēšanas komisija par izmaiņām līgumos 71,00
   Nomas līguma saskaņošana 50,00 - 200,00
   Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 20,00 - 60,00 + PVN
   Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 28,00 - 35,00 + PVN
   Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā 35,00
   Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 142,00 - 284,00

   Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums


   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Mājokļi
   Mājokļa tagadnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 75,00 - 150,00
   Mājokļa nākotnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 113,00 - 190,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana 30,00
   Komercobjekti
   Lauksaimniecības zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 100,00 - 230,00
   Komercabūves zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 450,00
   Komercapbūves tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 1000,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Ja vērtājamā Objekta sastāvā ir iekļauti 3 vai vairāk savstarpēji saistīti nekustami īpašumi Cenas palielinājumu par 20%
   Noteiktās komercobjekta tirgus vērtības akceptēšana 20% apmērā no vērtējuma cenas
  • Kredītlīnija

   Kredītlīnija

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Menedžmenta komisija Individuāli
   Dokumentu noformēšanas komisija 142,00
   Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums, tirgus vērtības akceptēšana 30,00 - 1000,00
   Lietošana
   Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) 1-3%
   Aizdevuma summas palielināšana Individuāli, min. 142,00
   Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Individuāli
   Izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 71,00
   Dokumentu noformēšanas komisija aizdevuma summas palielināšanas, atmaksas termiņa pagarināšanas un izmaiņu gadījumos 71,00
   Nomas līguma saskaņošana 50,00 - 200,00
   Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 20,00 - 60,00 + PVN
   Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 28,00 - 35,00 + PVN
   Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā 35,00
   Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 142,00 - 284,00

   Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums


   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Mājokļi
   Mājokļa tagadnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 75,00 - 150,00
   Mājokļa nākotnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 113,00 - 190,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana 30,00
   Komercobjekti
   Lauksaimniecības zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 100,00 - 230,00
   Komercabūves zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 450,00
   Komercapbūves tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 1000,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Ja vērtājamā Objekta sastāvā ir iekļauti 3 vai vairāk savstarpēji saistīti nekustami īpašumi Cenas palielinājumu par 20%
   Noteiktās komercobjekta tirgus vērtības akceptēšana 20% apmērā no vērtējuma cenas
  • Mikrokredīts

   Mikrokredīts

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Menedžmenta komisija 1,5% no summas, min. 100,00 - 150,00
   Lietošana
   Aizdevuma summas palielināšana Individuāli, min. 100,00
   Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Minimālā menedžmenta komisija ir 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
   Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 71,00
   Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
   Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 20,00 - 60,00 + PVN
   Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 28,00 - 35,00 + PVN
  • Overdrafts

   Overdrafts

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Menedžmenta komisija 1,5% no summas, min. 100,00 - 150,00
   Lietošana
   Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) 3%
   Aizdevuma summas palielināšana 1,5% no summas, min. 100,00 - 150,00
   Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana 1,5% no summas, min. 100,00 - 150,0
   Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 0,5% gadā no overdrafta limita par atlikušo overdrafta termiņu
   Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 71,00
   Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 20,00 - 60,00 + PVN
   Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 28,00 - 35,00 + PVN
  • Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

   Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Menedžmenta komisija 0,5% no summas, min. 142,00
   Dokumentu noformēšanas komisija 71,00
   Lietošana
   Aizdevuma summas palielināšana Individuāli, min. 142,00
   Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Individuāli
   Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 71,00
   Dokumentu noformēšanas komisija par izmaiņām līgumos 71,00
   Nomas līguma saskaņošana 50,00 - 200,00
   Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 20,00 - 60,00 + PVN
   Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 28,00 - 35,00 + PVN
   Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā 35,00
   Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 142,00 - 284,00

   Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums


   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Mājokļi
   Mājokļa tagadnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 75,00 - 150,00
   Mājokļa nākotnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 113,00 - 190,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana 30,00
   Komercobjekti
   Lauksaimniecības zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 100,00 - 230,00
   Komercabūves zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 450,00
   Komercapbūves tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 1000,00
   Cenas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 15,00
   Ja vērtājamā Objekta sastāvā ir iekļauti 3 vai vairāk savstarpēji saistīti nekustami īpašumi Cenas palielinājumu par 20%
   Noteiktās komercobjekta tirgus vērtības akceptēšana 20% apmērā no vērtējuma cenas
 • Līzings

  Līzings

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līzinga piešķiršana Izdevīgāk internetbankā 1,0 - 1,5 % no automašīnas / iekārtas cenas, min. 100,00 + PVN
  Līzinga dokumentu noformēšanas maksa 0,00 - 213,00 + PVN
  Vieglās automašīnas vērtēšana filiālē 28,00 + PVN
  Lietošana
  Līzinga valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa 1,5% no neizmaksātās summas, min. 56,00 + PVN
  Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Izdevīgāk internetbankā Līdz 0,5% no neizmaksātās summas, min. 56,00 + PVN
  Līguma kopiju, standarta izziņu, apakšnomas piekrišanas un pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana un izsniegšana Izdevīgāk internetbankā 21,00 - 57,00 + PVN
  Nestandarta dokumentu sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Izdevīgāk internetbankā 28,00 - 35,00 + PVN
  Līzinga/nomas uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 142,00 - 284,00 + PVN
  Parādlīguma noslēgšana 0,2% no neizmaksātās summas, min. 71,00
  Parādlīguma dokumentu noformēšanas maksa 0,00 - 213,00 + PVN
  Slēgšana
  Dokumentu noformēšana
  - pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN
  - nomas līguma objekta izpirkšanas gadījumā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN
  - pārfinansēšanas gadījumā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 170,00 + PVN

  Autolīzinga papildpakalpojumi


  Circle K degvielas karte
  Kartes izsniegšana Bez maksas
  Ikmēneša maksa 1,07 - 2,13
  Kartes atjaunošana 0,00 - 14,23 + PVN
  Darījumu izdruka Bez maksas
  Auto apdrošināšana
  Noformēšanas maksa Bez maksas
  Ikmēneša maksājums Saskaņā ar apdrošinātāja noteiktajiem tarifiem
  Pirmstermiņa pārtraukšana Kārtējā perioda ikmēneša maksājums
 • Faktorings

  • Faktorings

   Faktorings

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Līguma noslēgšana Ērtāk Internetbankā Pēc vienošanās
   Lietošana
   Procentu likme Pēc vienošanās
   Rēķinu apstrāde 0,10 - 0,70% no summas, min. 0,49 + PVN
   Faktoringa atskaite 0,00 - 5,00 + PVN
   Līguma izmaiņas Ērtāk Internetbankā Pēc vienošanās, min. 50,00 + PVN
  • Rēķinu pārdošana

   Rēķinu pārdošana

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Saņemšana
   Līguma noslēgšana Tikai Internetbankā
   Lietošana
   Procentu likme 1% mēnesī no aizņēmuma summas
 • Importa akreditīvs

  Importa akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva izdošana 100,00
  Lietošana
  Riska prēmija
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 0,20% no summas, min. 50,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 110,00
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,20% no summas, min. 75,00
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  Komisija par kļūdainu dokumentu apstrādi 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Eksporta akreditīvs

  Eksporta akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva paziņošana 75,00
  Akreditīva apstiprināšana Riska komisija pēc vienošanās, min. 75,00
  Lietošana
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,20% no summas, min. 75,00
  Dokumentu iepriekšēja pārbaude 75,00
  Dokumentu izpirkšana (negociēšana) Pēc vienošanās, min. 75,00
  Akreditīva pārvešana 0,20% no summas, min. 150,00
  Akreditīva summas asignējuma noformēšana 75,00
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Dokumentu inkaso

  Dokumentu inkaso

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Dokumentu iesniegšana/saņemšana
  - Pret maksājumu (D/P)/Pret tratas akceptu (D/A) 0,20% no summas, min. 75,00
  Lietošana
  Izmaiņas inkaso rīkojumā 35,00
  Dokumentu izsniegšana bez maksājuma 0,20% no summas, min. 75,00
  Pilnvarojums bankai adresētu preču saņemšanai 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Dokumentu atgriešana bez apmaksas 35,00
 • Bankas garantijas

  Bankas garantijas

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Garantijas izsniegšana
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 75,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 100,00
  - Steidzamā kārtībā Pēc vienošanās, min. 150,00
  Paziņojums klientam par citas bankas izsniegtu garantiju 75,00
  Lietošana
  Ja nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts bankā 1% gadā, min. 35,00
  Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 75,00
  Izmaiņas garantijas noteikumos 75,00
  Maksājuma prasības apstrāde 0,10% no summas, min. 75,00
  Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude 35,00
  Garantijas cesijas apliecinājuma apstrāde vai izdošana 35,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Garantijas atsaukšana 75,00
 • Finansēšana, kas nav aktīvajā pārdošanā

  Finansēšana, kas nav aktīvajā pārdošanā

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana Pēc vienošanās
  Lietošana
  Procentu likme Pēc vienošanās
  Rēķinu apstrāde 0,1 - 1,5% no summas
  Faktoringa atskaite Ērtāk Internetbankā Sk. Faktorings
  Līguma izmaiņas Pēc vienošanās, min. 42,69 + PVN

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana

 • Dinamiskais depozīts

  Dinamiskais depozīts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērti internetbankā Bez maksas
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Peļņas procenti Sk. Piedāvajuma speciālie noteikumi
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērti internetbankā Individuāli; sk. Piedāvājuma speciālie noteikumi
 • Termiņdepozīts

  Termiņdepozīts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Procentu likmes Sk. Gada procentu likmes
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% apmērā no depozīta summas

  Gada procentu likmes


  Valūta Minimālā noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
  6 mēneši 9 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi
  Gada likme, %
  EUR 700 - - - - - 0,05
  USD 1000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
  NOK 5000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
  GBP 1000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
 • Krājkonts

  Krājkonts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Procentu likmes Sk. Gada procentu likmes
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Papildināšana
  - Ar pārskaitījumu Ērti ar regulāro maksājumu Sk. Maksājumi
  - Skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
  Slēgšana
  Naudas izņemšana/līguma izbeigšana
  - Piesakot 7 dienas iepriekš Ērtāk internetbankā Bez maksas
  - Nekavējoties Ērtāk internetbankā 0,4% apmērā no pārskaitāmās summas
  Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Gada procentu likmes


  Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
  EUR 70 -
  USD 100 0,10%
  SEK 500 -
  NOK 500 0,40%
  GBP 100 0,10%
 • Ieguldījumu fondi

  Ieguldījumu fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Fondu pirkšana Ērti internetbankā Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 1,50%
  - Franklin Templeton, Swedbank Robur pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 0,50%
  (min. 7,00)
  1,50%
  (min. 7,00)
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 0,50%
  (min. 21,00)
  1,50%
  (min. 21,00)
  Fondu pirkšana ar automātisko ieguldījumu fondā
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 1,50%
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 0,50%
  (min. 1,50)
  1,50%
  (min. 1,50)
  Lietošana
  Vērtspapīru konta apkalpošana 0,015% mēn.,
  min. 1,00
  Swedbank Grupas uzņēmumu pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 0,0050% mēn.
  Fonda pārvaldīšana Saskaņā ar katra fonda prospektu
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Fondu daļu pārskaitīšana/saņemšana Sk. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Fondu pārdošana un maiņa Ērti internetbankā Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 5,00
  - Franklin Templeton, Swedbank Robur pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 7,00 7,00
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 21,00 21,00
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 03.01.2018

 • Pensiju 3. līmenis

  Pensiju 3. līmenis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
  Lietošana
  Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
  Komisijas no iemaksām
  - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0%
  Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
  Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika + USD
  - Pensiju fondam 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
  - Turētājbankai 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%0,18%
  - Līdzekļu pārvaldītājam 0,50% 0,90% 0,90% 0,90%
  Iemaksu summas maiņa Bez maksas
  Pensijas konta izraksts internetbankā Bez maksas
  Pensiju plāna maiņa Bez maksas
  Slēgšana
  Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

  Spēkā no 01.01.2018.Spēkā no 01.07.2017.

 • Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Individuālās apdrošināšanas administrēšana Gada likme no uzkrājuma apmēra, min. 1,78 mēnesī
  - ja apdrošināto skaits ir mazāks par 20 1,50%
  - ja apdrošināto skaits ir no 20 līdz 99 1,25%
  - ja apdrošināto skaits ir 100 vai vairāk 1,00%
  Individuālās apdrošināšanas grozījumiem
  - Labuma guvēja, apdrošināšanas prēmiju maksājumu veida, apjoma un regularitātes maiņa Bez maksas
  - Uzkrājumam ar dinamisku ienākumu - uzkrājuma un turpmāko apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu struktūras maiņa, līguma termiņa pagarināšana, individuālās apdrošināšanas termiņa pagarināšana Bez maksas
  - Apdrošinājuma summas un perioda grozījumi 7,11
  E-rēķinu automātiskā apmaksa Bez maksas
  Slēgšana
  Individuālās apdrošināšanas izbeigšana pirms termiņa 1% no Uzkrājuma, min. 21,34
  Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa uz kontu Swedbank Bez maksas

  Minimālās summas Cena, EUR
  Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja ir noteikts regulāru maksājumu veids 25,00 mēnesī
  Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja nav noteikts regulāru maksājumu veids 140, 00

  Vispārīgie nosacījumi.

  Spēkā no 01.01.2018.

 • Vērtspapīru un citu finanšu instrumentu darījumi

  Vērtspapīru un citu finanšu instrumentu darījumi

  Bankai ir tiesības ieturēt papildu maksu, ja klients un tā darījumu partneris savstarpējos norēķinos neizmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālos depozitārijus, ja no Bankas ir ieturēta valsts nodeva, nodokļi, ja tie piemērojami, pamatojoties uz ārvalsts vai Latvijas Republikas tiesību aktiem, vai citi maksājumi; ja klienta pārstāvēšanai akcionāru pilnsapulcē ir nepieciešami papildu izdevumi.


  Pakalpojums Cena, EUR
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem
  Dereģistrācijas operācijas veikšana 4,27
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana Swedbank AS ietvaros 1,42
  Vērtspapīru pārvedums uz citu banku 7,11
  Vērstpapīru saņemšana no citas bankas 1,42
  Privatizācijas sertifikātu pārskaitījums/saņemšana 14,23
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana Swedbank AS ietvaros 1,42
  Vērtspapīru pārskaitījums uz citu banku/saņemšana no citas bankas 21,34
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana ar Igaunijas un Lietuvas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 7,11
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana pret apmaksu (DVP)
  Ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem (EUR valūtā) 5,69
  Ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem (citās valūtās) 14,23
  Ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem 21,34
  Vērtspapīru darījumu atsaukšana 21,34
  Brokeru pakalpojumi
  Komisijas maksa par akciju, biržā tirgoto fondu (ETF) darījumiem šādu valstu biržās
  - Latvijā No 0,25%, min. 2,85
  - Lietuvā un Igaunijā No 0,25%, min. 5,60
  - ASV, Kanādā No 0,25%, min. 21,00
  - Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā (Xetra), Zviedrijā No 0,25%, min. 21,00
  - Lielbritānijā (Londonas Fondu birža) No 0,25%, min. 21,00
  - Lielbritānijā (Krievijas GDR) No 0,25%, min. 21,00
  - Polijā, Ungārijā, Čehijā No 0,45%, min. 35,00
  - Krievijā (MOEX USD valūtā) 0,55%, min. 85,00
  - Citās valstīs Pēc vienošanās
  Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
  Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
  Darījumi ar parāda vērtspapīriem Vienojoties par cenu vai ienesīgumu
  - Līdz 50 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 3% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  - No 50 000 līdz 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 1% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  - Virs 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 0,5% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Dalība Latvijas Republikas vai Lietuvas Republikas vietējās parāda vērtspapīru izsolēs Darījuma uzcenojums 0,1% apmērā no nopirktas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Komisijas maksa par darījumiem ar nākotnes līgumiem (FUTURES) Pēc vienošanās
  Komisijas maksa par darījumiem ar opcijām (OPTIONS) Pēc vienošanās
  Citi vērtspapīru pakalpojumi
  Nodokļu maksājumu samazinājums saskaņā ar starpvalstu vienošanos par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem 35,57
  Vērtspapīru bloķēšana/dalības nodrošināšana pilnsapulcē 4,27
  Klienta pārstāvēšana akcionāru pilnsapulcē 213,43

  Spēkā no 03.01.2018

 • Termiņdepozīti, kas nav aktīvajā pārdošanā

  Termiņdepozīti, kas nav aktīvajā pārdošanā

  Jauni līgumi netiek slēgti


  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noformēšana Bez maksas
  Procentu likmes Sk. Gada procentu likmes
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% apmērā no depozīta summas

  Gada procentu likmes


  Valūta Noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
  3 mēneši 6 mēneši 9 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi
  Gada likme, %
  EUR 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
  USD 0 0,00% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49%

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

  Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Bankas izziņas
  Standarta izziņa Ērtāk internetbankā 7,11 - 20,00 + PVN
  Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma vai citas institūcijas dokumenta apstiprināšana Ērtāk internetbankā 14,23 + PVN
  Standarta izziņa nerezidentam (ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem) 20,00 + PVN
  Cita veida izziņa nerezidentam (ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem) 50,00 + PVN
  Auditora ziņojuma sagatavošana 35,57 - 142,29 + PVN
  Konta izraksts
  Konta izraksta saņemšana pa pastu Tikai filiālē 5,00
  Konta pārskats par periodu līdz 6 mēnešiem (pēc pieprasījuma bankā) 4,27
  Maksājuma darījuma kopija
  No elektronisko norēķinu sistēmas uzņēmumiem vai internetbankas uzņēmumiem izdrukātas darījuma kopijas apstiprināšana filiālē 0,00 - 0,50
  Maksājuma darījuma vai konta atlikuma izdruka un apstiprināšana 1,50
  Teleksa, SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu 4,27
  SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija par izejošu maksājumu internetbankā uzņēmumiem Tikai internetbankā Bez maksas
  Citi dokumenti un pakalpojumi
  Dokumentu meklēšana arhīvā un atjaunošana 7,11 + PVN
  Nepamatotas pretenzijas izskatīšana, rēķina kopijas pasūtīšana par kartes darījumiem 7,11
  Nestandarta atskaites sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 71,14
  Dokumentu un citu vērtību sūtīšana klientam ar kurjerpastu Latvijā un ārpus Latvijas teritorijas 35,57 + PVN
  Dokumentu kopijas nosūtīšana klientam pa faksu Latvijā un ārpus Latvijas teritorijas 5,00 + PVN
  Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde
  Tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00
  Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana Sk. Maksājumi
  Informācijas sniegšana valsts institūcijām un amatpersonām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 8,60, t.sk. PVN
  Informācijas sniegšana bāriņtiesām/pagasttiesām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bez maksas
  * Internetbankā ar bankas ziņojumu starpniecību pieteiktiem dokumentiem tiek piemērota komisijas maksa kā telefonbankā.

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Individuālie seifi

  Individuālie seifi

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Mazie 0-99 mm Vidējie 100-199 mm Lielie 200 mm un vairāk
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Tikai filiālē Bezmaksas
  Lietošana
  Maksa par seifa lietošanu
  - 1 mēnesis 25,00, t.sk.PVN 34,00, t.sk.PVN 43,00, t.sk.PVN
  - 1 gads 284,00, t.sk.PVN 344,00, t.sk.PVN 387,00, t.sk.PVN
  Maksa par seifa virstermiņa lietošanu (dienā) 1,30, t.sk. PVN 1,70, t.sk. PVN 2,30, t.sk. PVN
  Seifa atslēgas glabāšana bankā 1 pilnu vai nepilnu mēnesi
  - Filiālē "Centrs" 5,00 t.sk.PVN
  - Filiālēs: "Ķīpsala", Daugavpils, Ventspils un Valmiera 17,00 t.sk.PVN
  Nozaudētas vai sabojātas atslēgas, slēdzenes vai atslēgas mehānisma nomaiņa (atjaunošana) 170,00 t.sk.PVN
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Tikai filiālē Bezmaksas
 • Cenrādis kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm

  Cenrādis kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm

  Pakalpojumiem, kas nav minēti cenrādī kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, tiek piemēroti Swedbank cenrādī komersantiem un juridiskām personām atrunātie nosacījumi.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Norēķinu konts
  Konta uzturēšanas maksa mēnesī 20
  Maksājumi
  Ienākošais iekšbankas, vietējais, SEPA, grupas vai Eiropas maksājums EUR valūtā 0,12
  Ienākošais iekšbankas vai grupas maksājums ārvalstu valūtā 0,12
  Izejošie maksājumi Pēc Pamattarifa cenām Swedbank cenrādī
  komersantiem un juridiskām personām
  Swedbank Gateway
  Pakalpojuma reģistrācija, t.sk. sakaru sertifikāta vienreizēja iegāde 75
  Abonēšanas maksa mēnesī 100
  Ātrie paziņojumi par transakcijām 0,15 par paziņojumu
  Esošās dienas konta pārskata pieprasījums 1,50 par pieprasījumu
  Regulārie esošās dienas konta pārskati 105
  Izejošie maksājumi Pēc Pamattarifa cenām Swedbank cenrādī
  komersantiem un juridiskām personām
  Bank Link norēķini internetā
  Pakalpojuma aktivizēšana 75
  Apkalpošanas maksa mēnesī 15
  Katrs izpildītais maksājums 3%, min 0,28

  Spēkā no 01.01.2017.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku.