Cenrādis

Darījumi ar kontu

 • Konti

 • Maksājumi

Norēķinu kartes

 • Biznesa debetkartes

 • Biznesa kredītkartes

 • Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Digitālie pakalpojumi

 • Internetbanka un telefonbanka

 • Swedbank Gateway

 • Ātrie paziņojumi

Maksājumu pieņemšana

 • POS terminālis norēķinu karšu pieņemšanai

 • Swedbank maksājumu portāls

 • BankLink norēķini internetā

 • Norēķinu karšu pieņemšana internetā

 • E-rēķini pakalpojuma sniedzējam

Finansēšana

 • Kredīti

 • Līzings

 • Tirdzniecības finansēšana

 • Finansēšana, kas nav aktīvajā pārdošanā

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana

 • Noguldijumi

 • Ieguldijumi vērtspapīros un citos finanšu instrumentos

 • Darbinieku pensija un apdrošināšana

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

 • Individuālie seifi

 • Cenrādis kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī klientiem, kas veic banku darbības ārpus regulētas sistēmas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 395.panta 2.punktam.