Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Cenrādis

Kodu kalkulators
Kodu kalkulators
Kodu kalkulators
Kodu kalkulators
Karte pasūtīta darbdienā: Saņemšanas vieta un laiks
Filiālēs “Spice” vai “Ķīpsala” Citās filiālēs vai karti piegādājot uz adresi
līdz 12.30 5 stundu laikā Nākamajā darbdienā
pēc 12.30 Nākamajā darbdienā Aiznākamajā darbdienā

Ikdiena

 • Norēķinu konts

  Norēķinu konts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Juridiskajai personai, t.sk. individuālajam uzņēmumam vai zemnieku saimniecībai
  Konta atvēršana Internetbankā – bez maksas 10,00
  Papildu konta atvēršana filiālē Internetbankā – bez maksas 20,00 Papildu konta atvēršana filiālē bez maksas, ja tehniski tas nav iespējams attālināti.
  Uzņēmuma komplekts:
  - Norēķinu konts
  - Biznesa debetkarte
  - Internetbanka uzņēmumiem
  - Autorizācijas rīki: Smart-ID
  Internetbankā – bez maksas 10,00
  Konta atvēršana Swedbank Grupas valstīs 200,00 Lēmums par konta atvēršanu (vai neatvēršanu) tiek pieņemts Swedbank Grupas līmenī. Katra uzņēmuma pieprasījums tiek izvērtēts individuāli. Pieprasījuma vidējais izpildes termiņš: 6-12mēn.
  Pirmreizējā dokumentu pārbaude*

  * Ārpus Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem vai tādiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru valdē vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona no ārvalstīm.

  * Kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī klientiem, kas veic banku darbības ārpus regulētas sistēmas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 2. punktam.

  300,00
  Lietošana
  Konta uzturēšanas ikmēneša maksa 0,00 - 5,00 Konta uzturēšanas ikmēneša maksa:
  - Standarta - 5,00
  - Jaundibinātiem uzņēmumiem, atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas, gadu - 0,00
  Klienta/Klientu grupas ikmēneša apkalpošanas maksa

  *Apkalpošanas maksa tiek noteikta katram uzņēmumam/uzņēmumu grupai individuāli, balstoties uz izmaksām, kas rodas pastiprinātas izvērtēšanas pasākumu ietvaros. Par komisijas maksas piemērošanu, banka informē klientu 30 dienas iepriekš.

  35,00 - 1000,00*

  Maksa tiek piemērota uzņēmumiem/uzņēmumu grupām, kas pārstāv augsta riska valstis, vai uzņēmējdarbības nozares, ir ar sarežģītu īpašumtiesību struktūru un/vai jebkādā citā veidā ir pamats pastiprinātas izvērtēšanas pasākumu veikšanai:

  • uzņēmums ir reģistrēts Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ;
  • uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir fiziska persona (dalībnieks/patiesais labuma guvējs) ar Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ izsniegtiem personu apliecinošiem dokumentiem un kura nav uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu**;
  • uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ;
  • uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir fiziska persona (patiesais labuma guvējs), kas ir politiski nozīmīga persona;
  • uzņēmums/uzņēmumu grupas veic uzņēmējdarbību kādā no sekojošām nozarēm:

   • azartspēļu organizēšana;
   • ieroču un munīciju ražošana un tirdzniecība;
   • valūtas maiņas pakalpojumu sniegšana;
   • inkasācijas pakalpojumu sniegšana;
   • ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
   • kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un kredītiestādes.
  • uzņēmums veic darījumus ar partneriem paaugstināta riska valstīs;
  • citi kritēriji (piemēram, skaidras naudas darījumi u.c.), kas prasa pastiprinātu izvērtēšanas pasākumu veikšanu.

  ** Personai, kurai nav pase/ID karte vai cits Latvijas Republikas izdots personu apliecinošs dokuments.

  Gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu

  Klientiem, kuru kontos (izņemot kontus, kas ir piesaistīti Grupas kontam) kopējais naudas summas atlikums 31. decembrī pārsniedz 10 000 000 EUR un šis atlikums ir par 30% lielāks nekā Klienta kopējais naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, un kurus banka būs 30 dienas iepriekš rakstveidā informējusi, papildus Komisijai par naudas atlikumu tiek noteikta gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu 0,13% apmērā no starpības starp kopējo naudas summas atlikumu kontos 31. decembrī un klienta kopējo naudas summas atlikumu kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, pēdējam pieskaitot 30% palielinājumu.

  Piemērs: ja kopējā norēķinu kontu bilance 31. decembra dienas beigās ir 15 000 000 EUR, bet klienta naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā ir bijis 5 000 000 EUR, tad gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu konkrētajā dienā ir (15 000 000 – (5 000 000 + 30% no 5 000 000))*0,13% = (15 000 000 - 6 500 000)*0,13%= 11 050 EUR.

  Komisija tiek ieturēta līdz janvāra 15. datumam par iepriekšējo gadu.

  0,13%
  Paraksttiesību maiņa 10,00 Par jebkādu paraksttiesību maiņu, izņemot gadījumus, kad paraksttiesības tiek tikai atceltas.
  Apkalpošana ar pilnvarām Tikai filiālēs 12,00 + PVN Komisija par dokumentu pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas
  Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību*

  * Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

  Līdz 200,00

  Spēkā no 13.07.2023.

 • Darījumu konts

  Darījumu konts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Darījuma konta atvēršana Ērtāk internetbankā Konta atvēršana, tai skaitā līguma sagatavošana.
  - Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100 Standarta kārtībā - 0,4% no summas min. 100,00
  Steidzamā kārtībā - 0,6% no summas min. 200,00
  - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00 Standarta kārtībā - min. 200,00
  Steidzamā kārtībā - min. 500,00
  Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00 Ar standarta līguma nosacījumiem - 100,00
  Ar nestandarta līguma nosacījumiem - pēc vienošanās, min. 100,00
  Angļu valodā vai krievu valodā.
  Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 300,00 Komisija tiek ieturēta pirms iesaistīšanās darījumā un atsevišķos gadījumos var tikt palielināta
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
  Lietošana
  Konta apkalpošana 0,00 - 150,00Standarta kārtībā - 0,00
  Steidzamā kārtībā - 150,00
  Dokumentu pārbaude un maksājuma veikšana.
  Standarta kārtībā - 3 darba dienu laikā.
  Steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā.
  Par maksājumiem ārvalstu valūtā un/vai uz citu banku ārpus EEZ valstīm sk. Maksājumi ārvalstu valūtā.
  Izmaiņas
  - Standarta līguma nosacījumos 50,00
  - Līguma nestandarta nosacījumos Pēc vienošanās, min. 70,00
  Informācijas sniegšana Bez maksas Informācija par darījuma konta stāvokli un transakcijām.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.10.2016.

 • Grupas konts

  Grupas konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 200,00
  Lietošana
  Gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu

  Klientiem, kuru kontos (izņemot kontus, kas ir piesaistīti Grupas kontam) kopējais naudas summas atlikums 31. decembrī pārsniedz 10 000 000 EUR un šis atlikums ir par 30% lielāks nekā Klienta kopējais naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, un kurus banka būs 30 dienas iepriekš rakstveidā informējusi, papildus Komisijai par naudas atlikumu tiek noteikta gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu 0,13% apmērā no starpības starp kopējo naudas summas atlikumu kontos 31. decembrī un klienta kopējo naudas summas atlikumu kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, pēdējam pieskaitot 30% palielinājumu.

  Piemērs: ja kopējā norēķinu kontu bilance 31. decembra dienas beigās ir 15 000 000 EUR, bet klienta naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā ir bijis 5 000 000 EUR, tad gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu konkrētajā dienā ir (15 000 000 – (5 000 000 + 30% no 5 000 000))*0,13% = (15 000 000 - 6 500 000)*0,13%= 11 050 EUR.

  Komisija tiek ieturēta līdz janvāra 15. datumam par iepriekšējo gadu.

  0,13%
  Gada maksa Min. 200,00 Atkarībā no struktūras.
  Apakšgrupas/otra grupas kontam - 200,00.
  Grupas dalībnieka ikmēneša maksa 15,00
  Līguma izmaiņas 25,00
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.08.2021.

 • Pagaidu konts

  Pagaidu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Pagaidu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Lietošana
  Konta uzturēšana mēnesī 3,56
  Iemaksa pagaidu kontā Sk. Skaidras naudas darījumi
  Izmaksa no pagaidu konta Sk. Skaidras naudas darījumi
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Vērtspapīru konts
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.

  Vērtspapīru konts

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un vērtspapīru darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 4,50
  Vērtspapīru konta izraksti
  Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
  Filiālēs - 7,00
  Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
  Filiālēs - 7,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Baltijas vērtspapīri Bez maksas
  Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
  - Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
  - No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
  * ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
  ** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
  Citas valstis Pēc vienošanās
  Citi pakalpojumi options
  Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
  Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
  Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
  Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
  Slēgšana
  Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
  Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 01.04.2023.

 • Biznesa debetkarte

  Biznesa debetkarte

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pasūtīšana un izgatavošana
  Jauna karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. Ērtāk internetbankā 6,00
  Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Paātrināta kartes izgatavošana options 41,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā uzņēmuma kontaktadresē.
  Saņemšana
  Pa pastu Bez maksas
  Filiālē 6,00
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 0,00 - 2,00 Biznesa debetkartes ikmēneša maksa:
  - Standarta - 2,00
  - Jaundibinātiem uzņēmumiem, atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas, gadu - 0,00
  Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
  Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00
  Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Bilance bankomātos:
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40
  Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Kartes PIN kodu iespējams atbloķēt gadījumos, kad tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Kartes standarta limiti Limiti, EUR
  Pirkumiem 1400
  Skaidras naudas izmaksai 1400
  Skaidras naudas iemaksai 15000
  Rēķinu apmaksai bankas automātos 700

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Biznesa kredītkartes

  Biznesa kredītkartes

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
  Pasūtīšana un izgatavošana
  Jauna vai aizvietota karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. 6,00 10,00
  Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Bez maksas Bez maksas
  Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana options 41,00 45,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā uzņēmuma kontaktadresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts.
  Saņemšana
  Pa pastu 0,00 0,00
  Filiālē 6,00 6,00
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 4,00 10,00 Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas Bez maksas
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 1. datumam Līdz nākamā mēneša 10. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
  Procentu likme gadā par kredīta izmantošanu 18% 14% Likme tiek piemērota, ievērojot bezprocentu periodu pirkumiem.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 60% gadā no pārsniegtās summas 60% gadā no pārsniegtās summas
  Ceļojumu apdrošināšana -- Bez maksas Ceļojumu apdrošināšana tiek piedāvāta Biznesa Zelta kredītkartēm. Apdrošinātie riski.
  Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00 Izņēmums - kartes servisējošā konta un piešķirtā kredītlimita maiņa filiālē bez maksas.
  Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Bilance bankomātos:
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
  - Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 0,40
  Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 0,20
  Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas PIN kodu var atbloķēt, ja tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Bez maksas Bez maksas

  Kartes standarta limiti

  Limiti, EUR
  Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
  Pirkumiem 1400 1400
  Skaidras naudas izmaksai 1400 1400
  Skaidras naudas iemaksai 15000 15000

  Spēkā no 01.08.2021.

Augsta riska valstis uz kurām izejošie maksājumi netiek veikti

Lai mazinātu starptautisko maksājumu riskus atbilstoši zema riska bankas stratēģijai, no 01.09.2023. Swedbank AS pārtrauc izejošos maksājumus uz vairākām augsta riska valstīm. Šīs valstis ir:

Afganistāna; Amerikāņu Samoa; Angilja; Aruba; Beliza; Butāna; Bonaire, Sent Eustatiusa un Saba; Britu Virdžīnu salas; Bruneja; Burkinafaso; Burundi; Centrālāfrikas Republika; Čada; Komoru salas; Kuka salas; Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja); Džibutija; Austrumtimora (Timora-Leste); Salvadora; Ekvatoriālā Gvineja; Eritreja; Svatini (Svazilenda); Fidži; Gambija; Grenāda; Gvineja; Gvineja-Bisava; Haiti; Irānas Islāma Republika; Irāka; Kiribati; Lesoto; Māršala salas; Mauritānija; Mjanma (Birma); Mikronēzijas Federatīvās Valstis; Montserrata; Nauru; Nigēra; Niue; Ziemeļu Marianas salas; Palau; Papua-Jaungvineja; Svētās Helēnas sala; Svētā Lūsija; Sentvinsenta un Grenadīnas; Samoa; Santome un Prinsipi; Sīrija; Zālamana salas; Somālija; Dienvidsudāna; Surinama; Tonga; Tērksas un Kaikosas salas; Tuvalu; Vanuatu; Venecuēlas Bolivāra Republika; Volisa un Futuna; Rietumsahāra.

Maksājumu var izpildīt kā zibmaksājumu pāris sekunžu laikā jebkurā brīdī (24/7) ar nosacījumu, ka:

 • Maksājums veikts internetbankā vai mobilajā lietotnē.
 • Saņēmēja konts atrodas Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē, kas ir pievienojusies zibmaksājumu sistēmai.
 • Maksājuma summa izejošajam maksājumam nepārsniedz 15 000 EUR.

Ja saņēmējbanka maksājumu nevar pieņemt kā zibmaksājumu, tā izpildei ir citi šķēršļi vai nepieciešamas papildu pārbaudes, zibmaksājums var tikt noraidīts un apstrādāts kā ekonomiskais eiro valūtas maksājums uz Eiropas maksājumu zonas valstīm.

 • Maksājumi EUR

  Maksājumi EUR

  Pakalpojums Maksājuma izpildes veids un iesniegšanas laiks Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/TB
  Dalīti
  Aktīvais tarifs Pamattarifs
  Iekšbankas maksājumi
  Uz savu kontu Swedbank Latvijā Nekavējoties Bez maksas Bez maksas 5,00
  Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā Nekavējoties Bez maksas 0,00 - 0,21 - Standarta - 0,21
  - Jaundibinātiem uzņēmumiem, atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas, gadu - 0,00.
  5,00
  Eiropas maksājumi*
  Uz citu banku Latvijā (t. sk. zibmaksājumi) vai uz Eiropas maksājumu zonas valstīm Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 0,36 0,57 5,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, stundas laikā pēc tam, kad banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 20,00 20,00
  Uz kontu Swedbank grupā Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju. Ekonomiskais
  17:30
  0,36 0,57 5,00
  Starptautiskie maksājumi
  Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
  Aktīvais tarifs Pamattarifs
  Uz citu banku ārpus Eiropas maksājumu zonas valstīm (arī Eiropas maksājumi, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad banka akceptējusi klienta rīkojumu Neierobežoti 12,00/23,00 15,00/27,00 15,00/27,00
  Standarta Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad banka akceptējusi klienta rīkojumu 16:00 15,00/ 27,00 20,00/ 30,00 20,00/ 30,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad banka akceptējusi klienta rīkojumu 14:00 22,00/ 43,00 30,00/ 50,00 30,00/ 50,00

  Swedbank neveic starptautiskos maksājumus uz dažām augsta riska valstīm. Vairāk informācijas šeit.

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  *Eiropas maksājumi jeb SEPA (Single Euro Payment Area) - maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē, Andorā, Gibraltārā, Islandē, Lihtenšteinā, Sanmarīno, Monako, Norvēģijā, Šveicē un Vatikānā (Svētais Krēsls).

  Spēkā no 13.07.2023.

  Spēkā no 01.09.2023.

 • Maksājumi ārvalstu valūtā

  Maksājumi ārvalstu valūtā

  Uz savu vai citas personas kontu Swedbank Latvijā

  Pakalpojums Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
  Aktīvais tarifs/ Pamattarifs
  Uz savu kontu Swedbank Latvijā
  Visas ārvalstu valūtas Nekavējoties Bezmaksas 5,00
  Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā
  Visas ārvalstu valūtas Nekavējoties Bezmaksas/ 0,21 5,00

  Spēkā no 01.08.2021.

 • Regulārie maksājumi un E-rēķini

  Regulārie maksājumi un E-rēķini

  Pakalpojums Cena, EUR
  Regulārie maksājumi
  Regulāro maksājumu rīkojuma reģistrācija, izmaiņu veikšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,13 + PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 4,13 + PVN
  Regulāro maksājumu veikšana Sk. Maksājumi Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz savu vai citas personas kontu Swedbank, uz citu banku Latvijā un uz ārzemēm.
  Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
  E-rēķini
  E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana 0,00 - 4,13 + PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 4,13 + PVN

  Filiālē veicot abas darbības vienlaikus - gan piesakot e-rēķina saņemšanu, gan noslēdzot līgumu par e-rēķina automātisko apmaksu -, tiek ieturēta viena komisijas maksa.
  E-rēķina saņemšana Izdevīgāk internetbankā Bez maksas Uzņēmumu saraksts, kuri piedāvā e-rēķinu.
  E-rēķina apmaksa Sk. Maksājumi Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz citas personas kontu Swedbank un citu banku Latvijā.
  E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Izdevīgāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 01.05.2015.

 • Citi maksājumu pakalpojumi

  Citi maksājumu pakalpojumi

  Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
  No cita Swedbank konta, citas bankas Latvijā vai ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
  Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm un ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti.
  *t.sk., Starptautiskie maksājumi EUR valūtā
  3,00
  No ārvalstīm maksājumi ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
  Citi pakalpojumi
  Valūtas maiņa norēķinu kontā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 3,00
  Filiālē - 3,00
  Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana), saskaņā ar attālināto bankas pakalpojumu līgumu 7,00
  Elektroniski iesūtīta maksājumu uzdevuma pārbaude pēc klienta rīkojuma, ja maksājums pēc tam tiek veikts internetbankā 2,50
  Tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00
  Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā 10,00 + faktiskās izmaksas
  Swedbank Grupas maksājumiem 10,00 + faktiskās izmaksas
  Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
  Bankas atbilde par izmeklēšanu
  - Rakstiskā veidā Bez maksas
  - SWIFT formātā Bez maksas
  Maksājuma atsaukšana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā 17,00 + faktiskās izmaksas
  Swedbank Grupas maksājumiem 17,00 + faktiskās izmaksas
  Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

  Spēkā no 25.07.2019.

 • Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Banknošu un monētu apstrāde
  Naudas pieteikšana summām no EUR 6000 (ieskaitot) 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00.

  Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni
  67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas iemaksu vai izmaksu 3,00 par katrām 20 gab., min. 3 EUR Pieņem un izmaksā monētās tikai EUR valūtā. Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus naudas iemaksas, izmaksas darījumu komisijas maksai. Banka nepieņem bojātas monētas, kas ir saskrāpētas, mehāniski sabojātas vai mainījušas savu pamatizskatu.
  Naudas iemaksa
  Savā Swedbank kontā 0,5% no summas, min. EUR 10,00 Arī gadījumos, ja skaidrā naudā tiek veikta:
  • pamatkapitāla iemaksa uzņēmuma pagaidu kontā;
  • iemaksa Swedbank vai Swedbank Grupas saistīto sabiedrību kontos, lai segtu savas ar šiem uzņēmumiem saistītās līgumsaistības vai izmantoto pakalpojumu komisijas maksas (tajā skaitā par ne-klientu pirmreizējo dokumentu pārbaudi).
  Banka nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība; apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas (ar krāsu, tinti, pulveri, izmazgātas veļas mašīnā, un tml.), kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu.
  Naudas izmaksa
  No Swedbank konta 2% no summas, min. EUR 10,00

  Summas izmaksu filiālē no EUR 6000 (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt zvanot pa tālruni
  67 444 444 vai Swedbank internetbankā uzņēmumiem.

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.

  Skaidras naudas iemaksu un izmaksu darījumi

  Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu Skaidras naudas darījumus virs EUR 15 000 var veikt filiālē “Ķīpsala”, Liepājas, Valmieras vai Daugavpils filiālē.

  Spēkā no 01.02.2022

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Biznesa debetkartes, Cena EUR
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos 1,5% no summas Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limitu sk. sadaļā Kartes.
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 2% no summas Bankās, kas sniedz šāda veida pakalpojumu.
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos 0,1% no summas, kas pārsniedz 3000 EUR mēnesī
  Biznesa kredītkarte / Biznesa zelta kredītkarte, Cena EUR
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos 2,00 + 2% no summas Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limitu sk. sadaļā Kartes.
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 2% no summas Bankās, kas sniedz šāda veida pakalpojumu.
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos 0,1% no summas, kas pārsniedz 3000 EUR mēnesī

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Internetbanka

  Internetbanka

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Izsniegšana
  Kodu kalkulators DP260 6,00 - 12,00 Klientiem līdz 18 gadiem un klientiem no 65 gadiem: EUR 6,00. Kodu kalkulatora DP260 garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
  Kodu kalkulators DP300C 6,00 - 12,00 Klientiem līdz 18 gadiem un klientiem no 65 gadiem: EUR 6,00. Kodu kalkulatora DP300C garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
  Kodu kalkulators DP301CV neredzīgiem un vājredzīgiem klientiem Tikai filiālēs 2,00 Kodu kalkulatora DP301CV garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
  eID kartes lasītāja izsniegšana 6,61 + PVN
  Ārvalstīs sagatavotu dokumentu izskatīšana 160
  Lietošana
  Internetbankas Aktīvā tarifa mēneša maksa 4,27 - 12,81 EUR 4.27 par katru lietotāju, taču kopā ne vairāk par EUR 12.81
  Kodu kalkulatora atbloķēšana 2,00
  Lietotāju un/vai to maksājumu limitu maiņa telefoniski vai filiālē 30,00
  Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Swedbank Gateway

  Swedbank Gateway

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Tiešais pieslēgums
  Pakalpojuma reģistrācija 60,00 Cenā ir iekļauta sakaru sertifikāta vienreizēja iegāde. Sertifikāts ir jāatjauno ik pēc 3 gadiem, un ar to saistītie izdevumi ir jāsedz klientam.
  Ikmēneša maksa uzņēmumiem 25,00
  Ikmēneša maksa par Maksājuma saiti 25,00
  Ikmēneša maksa par citu banku kontu pakalpojumiem Swedbank Gateway 15,00
  Operatora pieslēgums
  Operatora pieslēguma lietotājam
  - Pakalpojuma reģistrācija Bez maksas
  - Ikmēneša maksa uzņēmuma Bez maksas
  - Ikmēneša maksa par Maksājuma saiti Bez maksas
  - Ikmēneša maksa par citu banku kontu pakalpojumiem Swedbank Gateway Bez maksas
  Operatoram
  - Pakalpojuma reģistrācija 60,00 Cenā ir iekļauta sakaru sertifikāta vienreizēja iegāde. Sertifikāts ir jāatjauno ik pēc 3 gadiem, un ar to saistītie izdevumi ir jāsedz klientam.
  - Ikmēneša maksa Operatoriem 10,00 + 5,00 par katru klientu
  - Ikmēneša maksa par citu banku kontu pakalpojumiem Swedbank Gateway 50,00
  - Ikmēneša maksa par Maksājuma saiti 25,00
  Papildus pakalpojumi (Tiešā pieslēguma un Operatora pieslēguma lietotājiem)
  Maksājuma saites cena 0,10 Par sekmīgi apmaksātu darījumu
  Esošās dienas konta pārskata pieprasījums 0,50 Par pieprasījumu
  Ātrie paziņojumi par transakcijām 0,10 Par paziņojumu Komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi dienā – par iepriekšējā dienā nosūtītajiem paziņojumiem.
  Līguma grozījumi 0,00 - 25,00 Līguma grozījumu sagatavošana:
  Elektroniskā formātā – 0,00 EUR
  Papīra formātā – 25,00 EUR
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • Ātrie paziņojumi

  Ātrie paziņojumi

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas
  Lietošana
  Paziņojumu saņemšana 0,09 + mobilā operatora tarifa cena Maksa par katru paziņojumu Komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi dienā - par iepriekšējā dienā nosūtītajiem paziņojumiem.
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas
 • SWIFT

  SWIFT

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pakalpojuma pieslēgšana Ikmēneša maksa Maksa par katru nosūtīto ziņojumu Maksājuma veikšana
  Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem
  Konta izrakstu nosūtīšana ārvalstu bankai,
  izmantojot SWIFT MT940 OUT
  25,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. 35,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. -- --
  Konta bilances nosūtīšana ārvalstu bankai,
  izmantojot SWIFT MT941 OUT
  25,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. -- 1,00 --
  Pašreizējās dienas konta izrakstu nosūtīšana ārvalstu bankai,
  izmantojot SWIFT MT942 OUT
  25,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. -- 1,00 --
  Maksājumi no Swedbank konta,
  izmantojot SWIFT MT101IN
  25,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. 35,00 Ja izmanto vairākus no šajā sadaļā (Pakalpojumi ārvalstu banku klientiem darbībām ar Swedbank kontiem) minētajiem pakalpojumiem, tad maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu. -- 2,85 + maksa par katru maksājumu Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo filiāles maksājumu cenrādi. Sk. Maksājumi

  Spēkā no 01.05.2015.

Klientu maksājumu pieņemšana

POS termināļi un maksājumi tirdzniecības vietās

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
POS termināļa uzstādīšana 0,00 - 70,00 + PVN Standarta kārtībā - 0,00
Steidzamā kārtībā - 70,00
Uzstādīšana standarta kārtībā 3 darba dienu laikā.
Steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā pēc līguma parakstīšanas, ja pakalpojums ir pieejams.
Pirmreizēja darbinieku apmācība POS termināļa lietošanā Bez maksas
Lietošana
Maksa par karšu darījumu apstrādi No 0,9 % + 0,01 EUR % nosacījumi ir atkarīgi no izvēlētā POS termināļa veida un karšu pieņemšanas apgrozījuma īpatsvara.
POS termināļa nomas maksa No 15 EUR/mēnesī + PVN
Karšu darījumu atskaite Bez maksas Elektroniskā formā par pēdējiem 2 mēnešiem.
POS termināļa ierīkošanas maksa īstermiņā (līdz 3 mēn.) nomātiem termināļiem 70,00 + PVN
Katras kļūdainas transakcijas labošana 15,00 + PVN Darījumu kļūdu labošana (kas radušās uzņēmuma darbinieka rīcības dēļ) pēc uzņēmuma rīkojuma.
Līguma grozījumi pēc uzņēmuma pieprasījuma 25,00 + PVN Tirgotāja reģistrācijas numura un uzņēmuma nosaukuma maiņa, uzņēmuma reorganizācija, POS termināļa veida maiņa, papildus funkciju pieslēgšana, servisa sniedzēja maiņa.
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.07.2018.

Maksājumi internetā

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Ieviešanas maksa Bez maksas
Lietošana
Ikmēneša maksa Bank Link pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa risinājumam 35,57. Bez maksas
Maksājumu ierosināšana 1,2%
EEZ karšu pieņemšana 1,2%
Ārpus EEZ karšu pieņemšana 2,3%
Darījumu apstrādes maksa 0,10 + PVN
Līguma grozījumi Bez maksas
Pret tirgotāju iesniegtas karšu pretenzijas izskatīšana 35,00
Swedbank autentifikācijas maksa par vienību 0,10 + PVN
Ikmēneša maksa par Swedbank autentifikācijas līgumu 15,00
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.04.2021.

E-rēķinu izsūtīšana

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Līgumu noslēgšana 0,00 - 30,00 + PVN E-rēķinu izsniegšanas līgums – 30,00
E-rēķinu izsniegšanas līgums citiem pakalpojumu sniedzējiem – 0,00
Lietošana
Līguma izmaiņas 15,00 + PVN
Ikmēneša maksa 20,00 + PVN
E-rēķinu iesūtīšana 0,19 + PVN Maksa par e-rēķina importu: uzņēmums - banka; operators - banka
Īpašās e-rēķinu formas
Īpašās formas ieviešana/maiņa importēto rēķinu atspoguļošanai 80,00 + PVN Maksa par katru formu
Atskaites
Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu pieteikumiem Bez maksas
Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN Ikmēneša maksa
Atskaite par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN Ikmēneša maksa
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Finansēšana

 • Kredīts

  Kredīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
  Lietošana
  Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. Sākot ar 0,5%
  Grozījumu noformēšana, t.sk Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
  Aizdevuma valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
  Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma daļas
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
  Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00
  Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Overdrafts

  Overdrafts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no kopējā limita, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
  Lietošana
  Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) 1-3%
  Grozījumu noformēšana, t.sk atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no limita, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
  Limita pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% gadā no limita par atlikušo līguma termiņu
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.
  Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
  Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

  Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Menedžmenta komisija Sākot ar 0,5% no summas, min. 350,00 Menedžementa komisijas apmērs ir atkarīgs no finansējuma summas, termiņa un riska pakāpes
  Lietošana
  Aizdevuma summas palielināšana Pēc vienošanās, min. 250,00
  Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana Pēc vienošanās, min. 250,00
  Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Līdz 0,5% no neatmaksātās summas, min. 150,00
  Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
  Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
  Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
  Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma summas

  Spēkā no 01.08.2021.

 • Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums

  Swedbank nekustamā īpašuma vērtējums

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Mājokļi
  Mājokļa tagadnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 90,00 - 180,00 Dzīvoklim - 90,00
  Vienģimenes dzīvojamā ēka - 180,00
  Apbūves zemes gabals - 120,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Mājokļa nākotnes tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 125,00 - 220,00 Dzīvoklis - 125,00
  Vienģimenes dzīvojamā ēka - 220,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komisijas maksas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 10,00
  Komercobjekti
  Lauksaimniecības zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 100,00 - 230,00 Līdz 3 zemes gab. - 100,00
  No 3 līdz 6 zemes gab. - 150,00
  No 6 līdz 9 zemes gab. - 230,00
  No 9 zemes gab. - pēc vienošanās
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komercapbūves zemes gabala tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 450,00 < 1 ha - 150,00
  No 1 ha līdz 5 ha - 250,00
  > 5 ha - 450,00
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komercapbūves tirgus vērtības noteikšana ar apsekojumu 150,00 - 1000,00 Nedzīvojamās telpas (< 300 kvm) - 150
  Komercapbūve ( no 300 līdz 1000 kvm) - 350,00
  Komercapbūve (no 1000 līdz 2500 kvm) - 450,00
  Komercapbūve (no 2500 kvm līdz 5000) - 550,00
  Komercapbūve (no 5000 kvm līdz 10 000 kvm) - 700,00
  Komercapbūve (no 10 000 līdz 15 000 kvm) - 1000,00
  Komercapbūve (virs 15 000 kvm) - pēc vienošanās
  Vērtējums tiek sagatavota saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisku un juridisku personu vajadzībām.
  Komisijas maksas samazinājums, ja vērtējums tiek sagatavots bez apsekojuma 10,00
  Ja vērtājamā Objekta sastāvā ir iekļauti 3 vai vairāk savstarpēji saistīti nekustami īpašumi Cenas palielinājumu par 20%

  Spēkā no 01.08.2021.

Līzings

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Līzinga piešķiršana Pieteikt internetbankā 1,5% no automašīnas / iekārtas cenas, min. 130,00 + PVN
Līzinga dokumentu noformēšanas maksa 0,00 - 213,00 + PVN Ar standarta noteikumiem - 0,00
Ar atkāpēm no līguma standarta noteikumiem vai līguma sagatavošana svešvalodā - 213,00 + PVN
Papildus tiek piemērota līzinga piešķiršanas maksa.
Angļu valodā vai krievu valodā.
Vieglās automašīnas vērtēšana filiālē 37,19 + PVN Tiek vērtētas vieglās automašīnas, kuru iegādes vērtība ir līdz EUR 70 000. Komisija tiek ieturēta par vērtējumu neatkarīgi no tā, vai finansējums bankā ir noformēts vai nav. Vērtējums ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts. Vērtēšanas pieejama tikai filiālēs ārpus Rīgas.
Lietošana
Līzinga valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa 1,5% no neizmaksātās summas, min. 60,00 + PVN
Citu izmaiņu un līguma grozījumu noformēšana Pieteikt internetbankā Līdz 0,5% no neizmaksātās summas, min. 60,00 + PVN
Līguma kopiju, standarta izziņu, apakšnomas piekrišanas un pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana un izsniegšana Pieteikt internetbankā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
Pilnvaras sagatavošana steidzamā kārtībā - 4 bankas darba stundu laikā
Nestandarta dokumentu sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pieteikt internetbankā 70,00 + PVN
Līzinga/nomas uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu 200,00 + PVN
Slēgšana
Dokumentu noformēšana Galīgo rēķinu uz trešās personas vārda var pieprasīt tikai pie sava menedžera vai filiālē. Ja ir noslēgts finanšu līzings, tad kopā ar galīgo rēķinu pieprasījumu ir jāiesniedz arī preču pavadzīme par atlikušo vērtību.
- pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN.
Papildus EUR 100,00 + PVN, ja gala rēķins tiek izrakstīts trešai personai.
Finanšu līzingam vai aizdevumam.
- nomas līguma objekta izpirkšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 70,00 + PVN.
Papildus EUR 100,00 + PVN, ja gala rēķins tiek izrakstīts trešai personai.
- pārfinansēšanas gadījumā Pieteikt internetbankā 1,5% no neizmaksātās summas, min. 170,00 + PVN
CSDD komisijas maksa: Noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā 3,02

Autolīzinga papildpakalpojumi

Auto apdrošināšana
Noformēšanas maksa Bez maksas
Ikmēneša maksājums Saskaņā ar apdrošinātāja noteiktajiem tarifiem
Pirmstermiņa pārtraukšana Kārtējā perioda ikmēneša maksājums

Spēkā no 01.08.2021.

 • Faktorings

  Faktorings

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Līguma noslēgšana / pagarināšana Ērtāk Internetbankā Individuāli, min. 250,00 + PVN
  Limita palielināšana Individuāli, min. 150,00 + PVN
  Lietošana
  Procentu likme Individuāli
  Rēķinu apstrāde 0,10 - 0,70% no summas, min. 0,49 + PVN
  Faktoringa atskaite 0,00 - 5,00 + PVN Internetbankā par iepriekšējo mēnesi - 0,00
  Par citu periodu - 5,00 + PVN
  Līguma izmaiņas (pircēju limitu, apmaksas termiņu u.c. izmaiņas) Ērtāk Internetbankā Individuāli, min. 65,00 + PVN
  Pircēja kredītriska apdrošināšanas limita pārbaude 45,00 + PVN
  Izziņu sagatavošana 20,00 - 50,00 + PVN
  Nestandarta izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma min. 70,00 + PVN

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Importa akreditīvs

  Importa akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva izdošana 100,00
  Lietošana
  Riska prēmija
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 0,2% no summas, min. 75,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 150,00
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,2% no summas, min. 90,00 Dokumentu atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana vienai dokumentu paketei.
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  Komisija par kļūdainu dokumentu apstrādi 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Eksporta akreditīvs

  Eksporta akreditīvs

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Akreditīva paziņošana 90,00
  Akreditīva apstiprināšana Riska komisija pēc vienošanās, min. 150,00
  Lietošana
  Izmaiņas akreditīva noteikumos 75,00
  Dokumentu apstrāde 0,2% no summas, min. 90,00 Dokumentu atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana vienai dokumentu paketei.
  Dokumentu iepriekšēja pārbaude 75,00 Komisija tiek piemērota, ja tiek veikta vairāk nekā viena sākotnējā dokumentu pārbaude.
  Dokumentu izpirkšana (negociēšana) Pēc vienošanās, min. 150,00
  Akreditīva pārvešana 0,2% no summas, min. 150,00
  Akreditīva summas asignējuma noformēšana 150,00
  Atliktā maksājuma komisija 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Akreditīva atsaukšana 75,00
 • Dokumentu inkaso

  Dokumentu inkaso

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Dokumentu iesniegšana/saņemšana
  - Pret maksājumu (D/P)/Pret tratas akceptu (D/A) 0,2% no summas, min. 100,00
  Lietošana
  Izmaiņas inkaso rīkojumā 35,00
  Dokumentu izsniegšana bez maksājuma 0,20% no summas, min. 75,00
  Pilnvarojums bankai adresētu preču saņemšanai 75,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Dokumentu atgriešana bez apmaksas 35,00
 • Bankas garantijas

  Bankas garantijas

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Garantijas izsniegšana
  - Nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts Swedbank 75,00
  - Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 100,00
  - Steidzamā kārtībā Pēc vienošanās, min. 150,00
  Paziņojums klientam par citas bankas izsniegtu garantiju 75,00
  Lietošana
  Ja nodrošinājums ir naudas segums/termiņdepozīts bankā 1% gadā, min. 35,00 Summām līdz 7000 - min. 35,00
  Summām no 7000 - min. 75,00
  Cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 75,00 Summām līdz 7000 - min. 75,00
  Summām no 7000 - min. 150,00
  Izmaiņas garantijas noteikumos 75,00
  Maksājuma prasības apstrāde 0,10% no summas, min. 75,00 Maksājuma prasības atbilstības pārbaude un maksājuma veikšana
  Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude 35,00
  Garantijas cesijas apliecinājuma apstrāde vai izdošana 35,00
  SWIFT paziņojuma izdevumi 15,00
  Pasta izdevumi Faktiskās izmaksas
  Slēgšana
  Garantijas slēgšana/atsaukšana pirms termiņa 30,00

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana

 • Termiņdepozīts

  Termiņdepozīts

  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Noguldījumus USD, NOK, GBP var veikt Swedbank filiālēs.
  Papildināt depozītu nav iespējams.
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Procentu likmes Sk. Gada procentu likmes Procentu likme tiek fiksēta visam noguldījuma termiņam. Procentu izmaksa var būt:
  a) ar procentu izmaksu termiņa beigās - peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā termiņa beigās;
  b) ar ikmēneša procentu izmaksu - peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā mēneša beigās.
  Ja laiks, uz kuru noformē depozītu, atšķiras no cenrādī noteiktā standarta termiņa, tiek piemērota procentu likme tuvākajam īsākajam termiņam.
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
  Līgumam var noteikt automātisko pagarināšanu par iepriekšējo termiņu vai citu periodu, norādot sev pieņemamu minimālo atjaunošanas procentu likmi.
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti, ja tādi ir bijuši. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

  Gada procentu likmes

  Valūta Minimālā noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
  1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads
  Gada likme, %
  EUR 0,01 2,75 3,25 3,25 3,60
  USD 0,01 1,00 1,50 1,75 3,00
  GBP 0,01 0,50 0,70 0,90 1,30
  NOK 0,01 0,30 0,40 0,60 1,00
  SEK 0,01 0,30 0,40 0,60 1,00

  Spēkā no 18.04.2024.

 • Automātiskais vienas nakts depozīts

  Automātiskais vienas nakts depozīts

  Depozīta summa EUR Gada procentu likmes aprēķins Gada procentu likme, %
  Sākot no 30 000 1w Euribor – 2.3 1.581
  Sākot no 100 000 1w Euribor – 2.1 1.781
  Sākot no 500 000 1w Euribor – 1.9 1.981
  Sākot no 1 000 000 1w Euribor – 1.7 2.181
  Sākot no 3 000 000 1w Euribor – 1.5 2.381

  Mainīts 24.05.2024 18:00:26

  Procentu likme tiek uzrādīta, pamatojoties uz pārskata gadu (360 dienas). Procenti tiek aprēķināti par faktiskajām depozīta dienām.

  Depozīta summa USD Gada procentu likmes aprēķins Gada procentu likme, %
  Sākot no 30 000 0.000
  Sākot no 100 000 0.000
  Sākot no 500 000 SOFR – 4.2 1.110
  Sākot no 1 000 000 SOFR – 3.7 1.610
  Sākot no 3 000 000 SOFR – 3.4 1.910

  Mainīts 24.05.2024 18:00:26

  Procentu likme tiek uzrādīta, pamatojoties uz pārskata gadu (360 dienas). Procenti tiek aprēķināti par faktiskajām depozīta dienām.

 • Ieguldījumu fondi
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.

  Ieguldījumu fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
  Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
  Pārdošana
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
  Citi fondi 21,00 21,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
  • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
  • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
  • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
  • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
  • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
  • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
  • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
  • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
  • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
  • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
  • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
  • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
  • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
  • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
  • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā 0,3%, Itālijā 0,1%, Ungārija 0,3%, u.c.), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.

  Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem options
  Pārskaitījums no Sākotnējā reģistra (dereģistrācija) 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums (bez apmaksas) 4,50
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
  Vērtspapīru pārskaitījums EUR valūtā (pret apmaksu) 6,00
  Vērtspapīru pārskaitījums USD valūtā (pret apmaksu) 40,00
  Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem / piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisijas maksa ir atkarīga no darījuma veida (bez maksas vai pret apmaksu)
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem options
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
  Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (pret apmaksu) 6,00
  Igaunija, Lietuva 10,00
  Austrija, ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Zviedrija, Ungārija, Vācija un eiroobligācijas 25,00
  Ārvalstu fondi 45,00
  Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem/piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Pakalpojums Cena, EUR
  Rīkojuma iesniegšanas kanāls
  Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
  Brokeru pakalpojumi
  Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) options
  Igaunija, Latvija, Lietuva Bez maksas 0,4% (min. 5,60 EUR)
  Vācijā (Xetra), Zviedrijā, ASV 0,25% (min. 10,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
  Beļģijā, Kanādā, Dānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
  Austrija, Čehija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Spānija, Šveice 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 42,00 EUR)
  Citās valstīs Pēc vienošanās
  Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
  Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
  Parāda vērtspapīri
  Darījumi ar parāda vērstpapīriem biržā un ārpus biržas otrreizējā tirgū Darījuma uzcenojums ir iekļauts uzrādītajā obligācijas cenā līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības Vienojoties par cenu vai ienesīgumu. Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas parāda vērtspapīru iegāde vietējās pirmreizējās izsolēs - Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,1% no nopirktās nominālvērtības apjoma (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Pēc vienošanās
  Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem iespēju līgumiem (options) Pēc vienošanās
  Par nākotnes līgumu (futures) un iespēju līgumu (options) darījumiem paredzēto kontu atvēršanu un uzturēšanu tīrvērtes iestādē*:

  * Jebkura tīrvērtes iestāde, kura ir pilnvarots centrālais darījumu partneris (CCP) Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (Regula (ES) Nr. 648/2012) izpratnē.

  Neto vispārējais nodalītais konts (NOSA) Bez maksas
  Bruto vispārējais nodalītais konts (GOSA) Pēc vienošanās
  Citi vērtspapīru pakalpojumi
  Vērtspapīru darījuma atsaukšana Darījuma komisija - Rīkojumu atsaukšana ir pieļaujama tikai tad, ja Banka rīkojumu vēl nav apstrādājusi.
  - Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Ķīlas darījums 15,00
  Vērtspapīru bloķēšana pēc tiesu izpildītāja rīkojuma Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 13.07.2023.

 • Pensiju 3. līmenis

  Pensiju 3. līmenis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
  Lietošana
  Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
  Komisijas no iemaksām
  - Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
  Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
  Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
  - Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  - Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  - Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
  Iemaksu summas maiņa Bez maksas
  Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
  Pensiju plāna maiņa Bez maksas
  Slēgšana
  Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

  Spēkā no 12.01.2023.

 • Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Uzkrājošā apdrošināšana uzņēmumu darbiniekiem

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Produkts/pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Individuālās apdrošināšanas administrēšana Gada likme no uzkrājuma apmēra, min. 1,78 mēnesī Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - ja apdrošināto skaits ir mazāks par 20 1,50%
  - ja apdrošināto skaits ir no 20 līdz 99 1,25%
  - ja apdrošināto skaits ir 100 vai vairāk 1,00%
  Individuālās apdrošināšanas grozījumiem
  - Labuma guvēja, apdrošināšanas prēmiju maksājumu veida, apjoma un regularitātes maiņa Bez maksas
  - Uzkrājumam ar dinamisku ienākumu - uzkrājuma un turpmāko apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu struktūras maiņa, līguma termiņa pagarināšana, individuālās apdrošināšanas termiņa pagarināšana Bez maksas
  - Apdrošinājuma summas un perioda grozījumi 7,11 Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma. Apdrošinājuma summas grozījumi stājas spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā datumā pēc grozījumu noslēgšanas līgumā.
  E-rēķinu automātiskā apmaksa Bez maksas
  Slēgšana
  Individuālās apdrošināšanas izbeigšana pirms termiņa 1% no Uzkrājuma, min. 21,34 Komisija tiek atskaitīta no Uzkrājuma
  Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa uz kontu Swedbank Bez maksas
  Minimālās summas Cena, EUR
  Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja ir noteikts regulāru maksājumu veids 25,00 mēnesī
  Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja nav noteikts regulāru maksājumu veids 140, 00

  documentVispārīgie nosacījumi.

  Spēkā no 22.11.2022.

Izziņas, dokumenti u.c.

Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Dokumenta sagatavošana un apstiprināšana
Standarta izziņa Standarta izziņas:
- izziņas par klientam piederošu kontu esamību.
- izziņas par kontu apgrozījumiem.
- izziņas par kontu atlikumiem.
- izziņas par saistību neesamību.
- izziņa par pamatkapitāla iemaksu.Izziņā norāda pamatkapitāla iemaksas datumu, summu un maksātāju (nosaukums un reģistrācijas numurs/vārds, uzvārds un personas kods).
- izziņa par pamatkapitāla palielināšanu. Izziņā norāda pamatkapitāla palielināšanas datumu, summu, par kuru palielina pamatkapitālu, maksātāju (nosaukums un reģistrācijas datums/vārds, uzvārds un personas kods).
- izziņa par korespondentbanku esamību. Izziņā norāda korespondentbankas nosaukumu, konta numuru, valūtu, valsti un citus rekvizītus.
Ērtāk internetbankā 12,00 - 25,00 + PVN Standarta kārtībā - 12,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 25,00 + PVN
Jaunums! Saņemiet bankas apstiprinātu bilanci eDoc formātā savā internetbankā (sadaļā Maksājumi, kartes konti - > Konts -> Konta atlikums) bez maksas!
Izziņu var saņemt jebkurā Swedbank filiālē vai arī internetbankā - parakstītu ar drošu eParakstu (edoc formātā).
Izziņas pieejamas latviešu, krievu un angļu valodā.
Izziņu sagatavošana standarta kārtībā 2 darba dienu laikā.
Steidzamā kārtībā - 8 bankas darba stundu laikā, ja pakalpojums ir pieejams.
Ar kredītu un līzingu saistīta standarta izziņa T.sk. Līguma kopiju, standarta izziņu, apakšnomas piekrišanas un pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana un izsniegšana 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma vai citas institūcijas dokumenta apstiprināšana Citu veidu izziņas pēc klienta pieprasījuma:
- izziņa par sadarbību
- izziņa par īstermiņa saistību izpildi
- steidzams apliecinājums publiskajam iepirkumam
- cita satura izziņas
25,00 - 50,00 + PVN Cita veida izziņa 25,00 + PVN
Steidzams apliecinājums publiskajam iepirkumam 50,00 + PVN
Klients tiek informēts par sagatavoto izziņu. Izziņu var saņemt jebkurā filiālē vai arī internetbankā - parakstītu ar drošu eParakstu (edoc formātā). Izziņa tiek sagatavota 10 darba dienu laikā. Steidzami apliecinājumi publiskajiem iepirkumiem tiek sagatavoti 2 darba dienu laikā, ja pakalpojums klientam ir pieejams.
Nestandarta atskaites sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 70,00 + PVN
Auditora ziņojuma sagatavošana 40,00 - 140,00 + PVN Standarta kārtībā - 40,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 140,00 + PVN
Auditora ziņojumi pieejami latviešu un angļu valodā.
Ziņojumu sagatavošana standarta kārtībā - 10 darba dienu laikā.
Steidzamā kārtībā - 2 darba dienu laikā, ja pakalpojums ir pieejams. Standarta audita izziņā ietveramā informācija un informācijas aprites kārtība ir pieejama Latvijas Finanšu nozares asociācijas tīmekļvietnē www.financelatvia.eu sadaļā “Audita izziņas”
SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu 25,00 Pēc izejošā maksājuma veikšanas SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija noteiktu laiku ir bez maksas pieejama izdrukai internetbankā. Ja maksājums ir arhivēts, lai pieteiktu kopiju sazinies ar banku, nosūtot bankas ziņojumu “Ikdienas pakalpojumi” vai zvanot. Komisijas maksa par SEPA vai SWIFT ziņojuma kopijas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma ir saskaņā ar cenrādi.
Darījuma vai konta informācijas izdruka un /vai apstiprināšana, konta pārskats par 6 mēnešiem T.sk. No internetbankas uzņēmumiem izdrukātas darījuma kopijas apstiprināšana filiālē 5,00 Banka nepiedāvā no internetbankas izdrukāta konta pārskata apstiprināšanu filiālē.
Dokumentu meklēšana arhīvā un atjaunošana 25,00 + PVN Par viena dokumenta pieprasījumu.
Dokumentu nosūtīšana
Dokumentu sūtīšana klientam
- dokumentu un citu vērtību sūtīšana klientam ar kurjerpastu 50,00 + PVN
Dokumentu sūtīšana citām iestādēm
- citām iestādēm Bez maksas
- valsts institūcijām un amatpersonām 12,00 + PVN
- izmaiņas līgumos, to nosūtīšana sadarbības bankai 15,00
* Internetbankā ar bankas ziņojumu starpniecību pieteiktiem dokumentiem tiek piemērota komisijas maksa kā telefonbankā.

Spēkā no 19.08.2020.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Uzmanies no krāpniekiem

Lai izkrāptu naudu, krāpnieki izmanto dažādas metodes un saziņas veidus.

 • Iejaukšanās biznesa sarakstē
 • Saites uz viltus mājaslapām
 • Tālruņu zvanu uzbrukumi
 • Produkcijas vai preču izkrāpšana
Uzzini, kā pasargāt savu naudu