Cenrādis

Darījumi ar kontu

 • Konti

 • Maksājumi

Norēķinu kartes

 • Biznesa debetkartes

 • Biznesa kredītkartes

 • Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Digitālie pakalpojumi

 • Internetbanka

 • Swedbank Gateway

 • Ātrie paziņojumi

Klientu maksājumu pieņemšana

 • POS termināļi un karšu pieņemšana tirdzniecības vietās

 • Karšu pieņemšana internetā un BankLink

 • E-rēķinu izsūtīšana

Finansēšana

 • Kredīti

 • Līzings

 • Tirdzniecības finansēšana

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana

 • Noguldījumi

 • Ieguldījumi vērtspapīros un citos finanšu instrumentos

 • Darbinieku pensija un apdrošināšana

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

 • Individuālie seifi

 • Cenrādis kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī klientiem, kas veic banku darbības ārpus regulētas sistēmas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 395.panta 2.punktam.