Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Vērtspapīru konts

Vērtspapīru konts

Vērtspapīru kontā tiek glabāti vērtspapīri un veikti norēķini par noslēgtajiem vērtspapīru darījumiem. Atverot vērtspapīru kontu, varat veikt ieguldījumus Baltijas un pasaules vērtspapīru tirgos.

Lai atvērtu uzņēmuma vērtspapīru kontu:

 1. Piesakies vērtspapīru konta atvēršanai bankas filiālē.
 2. Pārbaudi, vai tev nav jāpiesakās LEI kodam.

Labi zināt! LEI kods nav nepieciešams, ja iegādājies Robur fondus.

Ja tev ir papildu jautājumi – droši piesakies attālinātai konsultācijai sev ērtā laikā.

Pieteikties

 • Veikt vērtspapīru pirkšanas-pārdošanas operācijas
 • Veikt drošus norēķinus par visiem darījumiem
 • Pārskaitīt vai saņemt vērtspapīrus no trešajām personām
 • Glabāt Swedbank Vērtspapīru kontā visus Baltijā un pasaulē publiskajā apgrozībā esošos vērtspapīrus
 • Dereģistrēt jeb saņemt uzņēmuma privatizācijā iegūtas akcijas uz savu vērtspapīru kontu. Ir iespējams arī sev piederošās akcijas dereģistrēt uz citas personas vērtspapīru kontu; tādā gadījumā jums ir jāparaksta dereģistrācijas pieteikums, kurā vērtspapīru saņēmējs ir cits bankas klients
 • Saņemt vienotu vērtspapīru konta izrakstu par visām veiktajām operācijām un vērtspapīru portfeļa stāvokli

Lai veiktu darījumus ar finanšu instrumentiem, uzņēmumiem būs nepieciešams LEI kods

Ar mērķi veicināt vēl lielāku globālā finanšu tirgus caurskatāmību un paredzamību, kā arī tā dalībnieku spēcīgāku aizsardzību pret iespējamām globālām finanšu turbulencēm, Eiropas Savienības likumdošanas iestādes ir pieņēmušas vairākas direktīvas un regulas, kas vērstas uz globālās finanšu sistēmas ilgtspējas nostiprināšanu.

Tādējādi 2018. gada 3. janvārī stāsies spēkā MiFID II (Markets In Financial Instruments Directive) direktīva, kas paredz, ka, lai veiktu darījumus ar finanšu instrumentiem, bez jau esošā uzņēmumu reģistra koda, ko izsniedz katras valsts uzņēmumu reģistri, turpmāk uzņēmumiem būs nepieciešams vēl papildu unikāls starptautiskais kods - LEI (Legal Entity Identifier). Šo kodu izsniegs starptautiskas, sertificētas kompānijas. LEI kods turpmāk kalpos par globālu atpazīšanas zīmi tiem uzņēmumiem vai organizācijām, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem.

Savukārt saskaņā ar regulu par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (EMIR - European Market Infrastructure Regulation) prasība par LEI koda nepieciešamību stāsies spēkā jau 2017. gada 1. novembrī.

Lai pēc iespējas savlaicīgāk un vienkāršāk varētu sagatavoties jaunajām prasībām, piedāvājam iepazīties ar atbildēm uz jautājumiem, kas jums varētu rasties.

LEI (Legal Entity Identifier) ir starptautisks 20 zīmju kods, kas tiks piešķirts uzņēmumiem, kuri veic darījumus ar finanšu instrumentiem. Katrs kods būs unikāls un paliks nemainīgs visu uzņēmuma darbības laiku. LEI kods neaizvietos uzņēmuma reģistra izsniegto kodu, kas arī turpmāk kalpos par galveno uzņēmumu identifikatoru.

Sākot ar 2017. gada 1. novembri, LEI kods kļūs par obligātu starptautisku identifikatoru visiem uzņēmumiem, kuri veiks darījumus ar finanšu instrumentiem, piemēram, valūtu maiņas nākotnes darījumus (FX Forward), valūtu mijmaiņas darījumus (FX Swap), valūtu ārpusbiržas opciju un procentu likmju mijmaiņas darījumus (IRS), kā arī slēgs nākotnes līgumus (futures) un biržā tirgoto opciju darījumus.

Savukārt sākot ar 2018. gada 3. janvāri, LEI kods būs nepieciešams arī tiem uzņēmumiem, kuri veic darījumus ar Eiropas Ekonomikas zonas biržās tirgotajiem finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, parāda vērtspapīriem, biržā tirgotajiem fondiem.

 • ārpusbiržas tirgotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram, valūtu maiņas nākotnes darījumiem, valūtu mijmaiņas darījumiem, procentu likmju mijmaiņas darījumiem, procentu likmju opcijām, preču mijmaiņas darījumiem un opcijām;
 • biržā tirgotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram, opcijām un nākotnes līgumiem;
 • finanšu tirgus instrumentiem, kas pieejami tirdzniecībai Eiropas Ekonomikas zonā, piemēram, akcijām, parāda vērtspapīriem, biržā tirgotajiem fondiem.

Pēc 2009. gadā piedzīvotās finanšu krīzes tika panākta starptautiska vienošanās, ka nepieciešami jauni instrumenti globālās finanšu sistēmas ilgtspējas saglabāšanai, nopietnākai uzraudzībai un lielākai tirgus caurspīdīguma nodrošināšanai.

Lai saņemtu LEI kodu, jums ir jāizvēlas kāda no starptautiski sertificētām organizācijām, kurai ir tiesības izsniegt uzņēmumiem LEI kodus. LEI kodus izsniedz tādas organizācijas kā, piemēram, NordLEI, WM Datenservice, Bloomberg. Mēs iesakām izskatīt vairāku LEI kodu izsniedzēju piedāvājumus gan iepazīstoties ar katras šīs organizācijas LEI izsniegšanas kārtību, gan paredzamajām izmaksām.

Pēc tam, kad esat izvēlējušies sertificētu organizāciju, kas piešķir LEI kodus, jums šīs organizācijas mājaslapā ir jāiesniedz un jāapstiprina pieprasītā informācija par uzņēmumu.

Parasti LEI kods tiek piešķirts 2 nedēļu laikā.

Ja šobrīd netiek veikti jauni darījumi ar finanšu instrumentiem, tad LEI kods nav nepieciešams, tomēr, atsākot veikt darījumus, LEI kods būs nepieciešams. Prasība būs spēkā arī gadījumos, kad jāpārskaita uzņēmuma vērtspapīru kontā turētie finanšu instrumenti.

LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa. Tādēļ, izvēloties LEI kodu piešķīrēju, aicinām izvērtēt gan katras organizācijas LEI izsniegšanas kārtību, gan paredzamās izmaksas.

Ja līdz 2017. gada 1. novembrim vai attiecīgi līdz 2018. gada 3. janvārim uzņēmums nebūs saņēmis LEI kodu, darījumus ar finanšu instrumentiem veikt nevarēs.

Lai jūsu iecerētie darījumi tiktu veikti bez aizķeršanās, līdzko esat saņēmuši LEI kodu, aicinām par to paziņot mums, rakstot uz e-pastu: emir@swedbank.lv.

Finanšu instrumentu darījumu nodrošināšanai internetbankā tiks ieviesta automatizēta LEI koda pārbaude. Savukārt saņemot rīkojumu par finanšu instrumentu darījumu veikšanu telefoniski, pirms rīkojuma izpildes banka pārliecināsies par spēkā esošo LEI kodu.

Ja jums rodas jautājumi par turpmāko kārtību, kā tiks veikti finanšu tirgus darījumi, lūdzu, sazinieties ar bankas rakstot e-pastu: emir@swedbank.lv vai zvanot pa tālruni: 6744 4141.

 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
 • Ikmēneša minimālā komisijas maksa attiecas uz katru ārvalstu tirgu un katru vērtspapīru veidu Latvijas tirgū.
 • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un vērtspapīru darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.
Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 4,50 Vērtspapīru kontus juridiskām personām var atvērt tikai filiālē
Vērtspapīru konta izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
Ikmēneša komisijas maksa Ikmēneša minimālā komisijas maksa par katru valsti
Latvija
Latvija - valdības parāda vērtspapīri 0,0025% min. 1,00
Latvija - citi parāda vērtspapīri 0,0075% min. 1,00
Latvija - akcijas, ieguldījumu fondi, tiesības, privatizācijas sertifikāti 0,015% min. 1,00
Ārvalstis
Igaunija, Lietuva 0,008% min. 1,00
Eiroobligācijas 0,01% min. 1,00
Čehija, Ungārija, Polija 0,025% min. 1,00
ASV, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Itālija, Īrija, Kanāda, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Vācija, Zviedrija, depozitārie sertifikāti (ADR, GDR) 0,015% min. 1,00
Krievija 0,04% min. 30,00
Citas valstis Pēc vienošanās
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi 0,015% min. 1,00
Citi pakalpojumi options
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa Pēc vienošanās
Dalība akcionāru kopsapulcē Pēc vienošanās
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 09.12.2019.

Noslēdzot šo Līgumu Klients apstiprina, ka:

Ērts veids, kā diversificēti un ilgtspējīgi ieguldīt uzņēmuma brīvos naudas līdzekļus.

Plašs Baltijas, ASV un Rietumeiropas tirgu akciju klāsts.

Darbinieku papildu drošība, uzņēmuma prestižs un nodokļu atvieglojumi.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Ieguldījums 3. pensiju līmenī = ieguldījums tavos darbiniekos

Darbinieku papildu drošība, uzņēmuma prestižs un nodokļu atvieglojumi.