Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Ieguldītāju interešu aizsardzība

Jau kopš 2007. gada Eiropas Savienībā ir spēkā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem, kas pazīstama kā MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Ar to tika ieviesti jauni pienākumi ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu labāku klientu interešu aizsardzību un finanšu tirgu caurspīdīgumu.

Kopš tā laika finanšu tirgi un arī MiFID direktīva ir pieredzējuši daudzas izmaiņas, tādēļ ir pieņemta jauna finanšu instrumentu tirgu direktīva - MiFID II (2014/65/ES) un vairākas regulas un papildu direktīva MiFID II piemērošanai, kā arī finanšu instrumentu tirgus regula (pazīstama kā MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation), kas jau konkrētāk attiecas uz finanšu instrumentu darījumu izpildi un ar tiem saistīto datu ziņošanu un publiskošanu. Jaunais regulējums Eiropas Savienībā stājies spēkā ar 2018. gada 3. janvāri.

Informācija par LEI kodu

Galvenie klientu ieguvumi no MiFID

Interešu konflikta novēršanas pasākumi nodrošina vēl stingrāku uzraudzību personām, kuru galvenie pienākumi ir darbību veikšana klientu vārdā, kā arī novērš vai maksimāli ierobežo trešo personu neatbilstošu ietekmi uz pakalpojumu sniegšanas gaitu. Vēl stingrāka iekšējās kontroles sistēma nodrošina prasību izpildi attiecībā uz darbinieku personīgo darījumu veikšanas ierobežojumiem.

Ir paaugstināts arī klientu finanšu ieguldījumu aizsardzības līmenis, piemēram, ja klienta izvēlētie finanšu instrumenti nodoti trešās personas turējumā, bankai ir pienākums izvērtēt šīs personas kompetenci un reputāciju, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošos normatīvos aktus un tirgus praksi. Turklāt reizi gadā izvērtēšana jāveic atkārtoti.

Pirms ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas klientam tiek nodrošināta informācija par banku, informācijas apmaiņas veidu starp banku un klientu, pakalpojuma būtību un riskiem, vairāk informācijas par pakalpojuma izmaksām, kā arī finanšu instrumentu un naudas līdzekļu aizsardzību.

Visi klienti atkarībā no viņu interešu aizsardzības līmeņa darījumos ar finanšu instrumentiem vai ieguldījumu produktiem tiek klasificēti šādi: privātie klienti, profesionālie klienti un tiesīgie darījumu partneri.

Darījumu izpildes kārtība - Best execution - nodrošina klientiem labākos iespējamos rezultātus. Tā attiecas uz klienta rīkojumu izpildi un klienta finanšu instrumentu individuālo pārvaldīšanu.

Papildu informācija:

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Jaunums! Dokumentu parakstīšanas rīks tava biznesa ērtībai

  • Ātri – paraksti visa veida dokumentus, pāris sekunžu laikā ar SmartID
  • Droši – 100% aizstāj ar roku parakstītus dokumentus
  • Ērti – lieto arī mobilajā telefonā
Izmēģini