Depozītu veidi

Pelni, kamēr plāno, kur izmantot!

Uzņēmuma brīvo līdzekļu stratēģiski pareiza izvietošana var palielināt uzņēmuma kapitāla atdevi, saglabājot nepieciešamo likviditāti. Atbilstoši sava uzņēmuma naudas plūsmai brīvos naudas līdzekļus varat ieguldīt uz dažādiem termiņiem.

Swedbank piedāvā vairākus brīvo naudas līdzekļu ieguldīšanas veidus - gan dažādus termiņnoguldījumus, gan valsts vērtspapīru, akciju vai fondu daļu iegādi. Izvēloties piemērotāko ieguldīšanas instrumentu, ir jāņem vērā gan peļņas iespējas, gan ar to saistītie riski.

Drošai peļņai

Iespēja noguldīt brīvos naudas līdzekļus uz noteiktu termiņu un fiksētiem procentiem, kā arī:

  • saņemt fiksētus peļņas procentus;
  • noguldīt līdzekļus dažādās valūtās;
  • saņemt uzkrātos procentus termiņa beigās vai katru mēnesi;
  • automātiski pagarināt noguldījumu uz noteiktu periodu vai bez termiņa.
Cenrādis