Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Grupas konts

Vienkārša un efektīva līdzekļu pārvaldība!

Konta galvenā funkcija ir virtuāli apkopot vairāku uzņēmumu grupā saslēgtu norēķinu kontu līdzekļus un nodrošināt iespēju:

  • Vienuviet pārskatīt grupas līdzekļus
  • Aizņemties naudu grupas ietvaros
  • Ērti un centralizēti administrēt kontus
  • Samazināt ārējo kredītresursu nepieciešamību

Lai saņemtu piedāvājumu, sazinieties ar savu Swedbank menedžeri!

Iekšējā kredīta tirgus izveide

Grupas konts dod iespēju Grupas iekšienē pieejamos līdzekļus piešķirt dalībniekam, kuram tie konkrētajā brīdī vajadzīgi visvairāk.

Samazinās ārējo kredītresursu nepieciešamība.

Uzņēmumi var izmantot cits cita līdzekļus tiem noteikto aizņemšanās limitu apmērā.

Mazāki procentu izdevumi

Grupas konta gadījumā Grupas dalībnieku pozitīvie un negatīvie konta atlikumi viens otru kompensē, līdz ar ko summa, kurai tiek piemērota overdrafta procentu likme, ir mazāka.

Labāks pārskats par Grupas aktivitātēm

Jūs saņemsiet pārskatu par visas Grupas līdzekļiem, kas jums ļaus efektīvāk pārvaldīt Grupas aktīvus.

Elektroniskajā kanālā var saņemt dažādus Grupas konta pārskatus, un tie ir pieejami tikai mātesuzņēmumam.

Grupas konta pārskats atspoguļo visas Grupas, kā arī ikviena dalībnieka naudas līdzekļu plūsmu izvēlētajā laika posmā pa dienām.

Konta atlikuma pārskats ir Grupas dalībnieku kontu vidējo un faktisko atlikumu konsolidēts pārskats par noteiktu laika periodu.

Procentu pārskats sniedz pārskatu par Grupas dalībniekiem noteiktajām pozitīvajām un negatīvajām iekšējām procentu likmēm un Grupā nopelnītajiem/maksājamajiem procentiem noteiktā laika periodā.

Grupas apgrozījuma pārskats sniedz pārskatu par Grupas apgrozījumu, kurā norādīti sākuma un beigu atlikumi pa kontu grupām vai dalībniekiem un līdzekļu plūsmu un atlikumi kontā.

Pārskatus var padarīt elastīgākus, sagrupējot Grupas dalībnieku kontus (piemēram, ieņēmumu konts, algu konts u.tml.) un, ja nepieciešams, dodot kontiem nosaukumus.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 200,00
Lietošana
Gada maksa Min. 200,00 Atkarībā no struktūras.
Apakšgrupas/otra grupas kontam - 200,00.
Grupas dalībnieka ikmēneša maksa 15,00
Līguma izmaiņas 25,00
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 25.07.2019.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo