Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Grupas konts

Vienkārša un efektīva līdzekļu pārvaldība!

Konta galvenā funkcija ir virtuāli apkopot vairāku uzņēmumu grupā saslēgtu norēķinu kontu līdzekļus un nodrošināt iespēju:

  • Vienuviet pārskatīt grupas līdzekļus
  • Aizņemties naudu grupas ietvaros
  • Ērti un centralizēti administrēt kontus
  • Samazināt ārējo kredītresursu nepieciešamību

Lai saņemtu piedāvājumu, sazinieties ar savu Swedbank menedžeri!

Iekšējā kredīta tirgus izveide

Grupas konts dod iespēju Grupas iekšienē pieejamos līdzekļus piešķirt dalībniekam, kuram tie konkrētajā brīdī vajadzīgi visvairāk.

Samazinās ārējo kredītresursu nepieciešamība.

Uzņēmumi var izmantot cits cita līdzekļus tiem noteikto aizņemšanās limitu apmērā.

Mazāki procentu izdevumi

Grupas konta gadījumā Grupas dalībnieku pozitīvie un negatīvie konta atlikumi viens otru kompensē, līdz ar ko summa, kurai tiek piemērota overdrafta procentu likme, ir mazāka.

Labāks pārskats par Grupas aktivitātēm

Jūs saņemsiet pārskatu par visas Grupas līdzekļiem, kas jums ļaus efektīvāk pārvaldīt Grupas aktīvus.

Elektroniskajā kanālā var saņemt dažādus Grupas konta pārskatus, un tie ir pieejami tikai mātesuzņēmumam.

Grupas konta pārskats atspoguļo visas Grupas, kā arī ikviena dalībnieka naudas līdzekļu plūsmu izvēlētajā laika posmā pa dienām.

Konta atlikuma pārskats ir Grupas dalībnieku kontu vidējo un faktisko atlikumu konsolidēts pārskats par noteiktu laika periodu.

Procentu pārskats sniedz pārskatu par Grupas dalībniekiem noteiktajām pozitīvajām un negatīvajām iekšējām procentu likmēm un Grupā nopelnītajiem/maksājamajiem procentiem noteiktā laika periodā.

Grupas apgrozījuma pārskats sniedz pārskatu par Grupas apgrozījumu, kurā norādīti sākuma un beigu atlikumi pa kontu grupām vai dalībniekiem un līdzekļu plūsmu un atlikumi kontā.

Pārskatus var padarīt elastīgākus, sagrupējot Grupas dalībnieku kontus (piemēram, ieņēmumu konts, algu konts u.tml.) un, ja nepieciešams, dodot kontiem nosaukumus.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 200,00
Lietošana
Gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu

Klientiem, kuru kontos (izņemot kontus, kas ir piesaistīti Grupas kontam) kopējais naudas summas atlikums 31. decembrī pārsniedz 10 000 000 EUR un šis atlikums ir par 30% lielāks nekā Klienta kopējais naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, un kurus banka būs 30 dienas iepriekš rakstveidā informējusi, papildus Komisijai par naudas atlikumu tiek noteikta gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu 0,13% apmērā no starpības starp kopējo naudas summas atlikumu kontos 31. decembrī un klienta kopējo naudas summas atlikumu kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, pēdējam pieskaitot 30% palielinājumu.

Piemērs: ja kopējā norēķinu kontu bilance 31. decembra dienas beigās ir 15 000 000 EUR, bet klienta naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā ir bijis 5 000 000 EUR, tad gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu konkrētajā dienā ir (15 000 000 – (5 000 000 + 30% no 5 000 000))*0,13% = (15 000 000 - 6 500 000)*0,13%= 11 050 EUR.

Komisija tiek ieturēta līdz janvāra 15. datumam par iepriekšējo gadu.

0,13%
Gada maksa Min. 200,00 Atkarībā no struktūras.
Apakšgrupas/otra grupas kontam - 200,00.
Grupas dalībnieka ikmēneša maksa 15,00
Līguma izmaiņas 25,00
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.08.2021.

Pārvaldi uzņēmuma dažādu banku kontus vienuviet – Swedbank internetbankā vai Swedbank Gateway platformā.

Izvēlies ērtības ikdienas biznesā, atverot uzņēmuma kontu Swedbank.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
  • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Vai drīkstu apsveikt savu klientu dzimšanas dienā?

Vai drīkstu sūtīt reklāmas saviem e-veikala klientiem? Kā atbildīgi rīkoties ar savu klientu datiem? Lasi eksperta padomus un noskaidro.

Uzzināt šeit