Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Grupas konts

Vienkārša un efektīva līdzekļu pārvaldība!

Konta galvenā funkcija ir virtuāli apkopot vairāku uzņēmumu grupā saslēgtu norēķinu kontu līdzekļus un nodrošināt iespēju:

  • Vienuviet pārskatīt grupas līdzekļus
  • Aizņemties naudu grupas ietvaros
  • Ērti un centralizēti administrēt kontus
  • Samazināt ārējo kredītresursu nepieciešamību

Lai saņemtu piedāvājumu, sazinieties ar savu Swedbank menedžeri!

Iekšējā kredīta tirgus izveide

Grupas konts dod iespēju Grupas iekšienē pieejamos līdzekļus piešķirt dalībniekam, kuram tie konkrētajā brīdī vajadzīgi visvairāk.

Samazinās ārējo kredītresursu nepieciešamība.

Uzņēmumi var izmantot cits cita līdzekļus tiem noteikto aizņemšanās limitu apmērā.

Mazāki procentu izdevumi

Grupas konta gadījumā Grupas dalībnieku pozitīvie un negatīvie konta atlikumi viens otru kompensē, līdz ar ko summa, kurai tiek piemērota overdrafta procentu likme, ir mazāka.

Labāks pārskats par Grupas aktivitātēm

Jūs saņemsiet pārskatu par visas Grupas līdzekļiem, kas jums ļaus efektīvāk pārvaldīt Grupas aktīvus.

Elektroniskajā kanālā var saņemt dažādus Grupas konta pārskatus, un tie ir pieejami tikai mātesuzņēmumam.

Grupas konta pārskats atspoguļo visas Grupas, kā arī ikviena dalībnieka naudas līdzekļu plūsmu izvēlētajā laika posmā pa dienām.

Konta atlikuma pārskats ir Grupas dalībnieku kontu vidējo un faktisko atlikumu konsolidēts pārskats par noteiktu laika periodu.

Procentu pārskats sniedz pārskatu par Grupas dalībniekiem noteiktajām pozitīvajām un negatīvajām iekšējām procentu likmēm un Grupā nopelnītajiem/maksājamajiem procentiem noteiktā laika periodā.

Grupas apgrozījuma pārskats sniedz pārskatu par Grupas apgrozījumu, kurā norādīti sākuma un beigu atlikumi pa kontu grupām vai dalībniekiem un līdzekļu plūsmu un atlikumi kontā.

Pārskatus var padarīt elastīgākus, sagrupējot Grupas dalībnieku kontus (piemēram, ieņēmumu konts, algu konts u.tml.) un, ja nepieciešams, dodot kontiem nosaukumus.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 200,00
Lietošana
Komisija par naudas atlikumu virs

Komisija tiek aprēķināta katru dienu par kopējo naudas summu Klienta Grupas kontā, kas pārsniedz noteiktos limitus attiecīgajai valūtai, reizinot šo summu ar centrālās bankas noteikto likmi un izdalot to ar dienu skaitu (360). Komisija netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas vienāda ar 0 vai ir pozitīva.

Piemērs. Ja kopējā Grupas konta bilance dienas beigās ir 400 000 EUR un ECB likme ir -0,5%, tad komisija par konta atlikumu dotajā dienā ir 400 000 – 300 000 = 100 000 * 0,5% / 360 = 1,39 EUR.

Komisija tiek ieturēta līdz katra mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Cenrādī noteiktais EUR limits tiek palielināts, bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā līdz 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro), pieskaitot cenrādī noteiktajam limitam Klientam (tikai mātesuzņēmumam) Swedbank Latvijā izsniegtās Grupas kredītlīnijas izlietoto limitu. Limits tiek palielināts tikai par tādiem finansēšanas līgumiem, kuros bāzes likme (EURIBOR) ir noteikta ne mazāka par 0 un netiek palielināts par tādiem finansēšanas līgumiem, kuros ir noteikta fiksēta likme.

- EUR 300 000
- CHF 100 000
- DKK 750 000
- JPY 10 000 000
ECB likme
Swiss National Bank likme
Danmarks Nationalbank's likme
Bank of Japan likme
Gada maksa Min. 200,00 Atkarībā no struktūras.
Apakšgrupas/otra grupas kontam - 200,00.
Grupas dalībnieka ikmēneša maksa 15,00
Līguma izmaiņas 25,00
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.08.2021.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
  • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo