Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Bankas garantija

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
+371

Swedbank AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami Swedbank AS mājaslapā www.swedbank.lv un jebkurā „Swedbank” AS filiālē.

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.
Mūsu konsultants telefoniski sazināsies ar Jums 1 darba dienas laikā un informēs Jūs par finansēšanas nosacījumiem un līguma noformēšanas kārtību.
Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Bankas garantija jaunām biznesa iespējām

Izmantojiet iespēju nopelnīt vietējos un eksporta/importa darījumos, kur nepieciešama bankas garantija.

 • Piedalieties valsts un pašvaldību konkursos
 • Samaziniet riskus vietējos un starptautiskos darījumos
 • Pircējs var aizstāt priekšapmaksu par preci ar garantiju
 • Pārdevējam ir iespēja saņemt priekšapmaksu lielāku projektu vai ražošanas sākšanai
Aizpildīt pieteikumuSagatavot izmaiņas
 • Minimālā garantijas summa nav noteikta
 • Līdz 5 gadiem
 • Termiņdepozīts vai naudas līdzekļi norēķinu kontā
 • Uzņēmuma aktīvi,uz kuriem ir reģistrēta komercķīla
 • Nekustamais īpašums, uz kuru ir nostiprināta hipotēka
 • Uzņēmuma īpašnieka galvojums
 1. Piesakieties telefonkonsultācijai šeit vai aizpildiet pieteikumu.
 2. Ar Jums sazināsies bankas darbinieks 1 darba dienas laikā.
 3. Ja nepieciešams, parakstiet garantijas līgumu Jums ērtākajā Swedbank filiālē.
 4. Reģistrējiet nodrošinājumu (izņemot gadījumus, ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņnoguldījums).
 5. Saņemiet pieprasīto garantiju norādītajā filiālē vai elektroniski, parakstītu ar eParakstu.
 • Paplašināt klientu komercdarbības lauku - piedalīties publiskās izsolēs konkursos), saņemt preču piegādes vai pakalpojumu izpildes pasūtījumus, izmantot darījuma partnera pakalpojumus, kārtot muitas procedūras u.c.
 • Samazināt riskus starptautiskos darījumos.
 • Iespēja neizdarīt priekšapmaksu par preci, kuras piegāde, iespējams, notiks tikai pēc ilgāka laika (izdarot priekšapmaksu, pircējs faktiski piešķir pārdevējam bezprocentu kredītu no saviem līdzekļiem). Pircējs garantē izdarīt apmaksu līdz noteiktam datumam (apmaksas garantija). Ja pircējs savas maksājuma saistības neizpilda, maksājumu viņa vietā izdara banka, kas izdevusi garantiju.
 • Ja priekšapmaksa izdarīta, klientam ir iespēja būt pārliecinātam, ka viņš noteiktā laikā saņems atpakaļ priekšapmaksas summu, pat ja darījuma partneris nebūs izpildījis savas saistības - nebūs piegādājis nolīgto preci, būs piegādājis to tikai daļēji, nebūs izpildījis nolīgtos darbus (priekšapmaksas garantija).
 • Iespēja klientam saņemt priekšapmaksu lielāku projektu, ražošanas uzsākšanai (priekšapmaksas garantija).
 • Klients var piedalīties konkursos - banka garantē, ka tās klients neatsauks savu piedāvājumu, nemainīs tā noteikumus un, ja uzvarēs konkursā, slēgs līgumu ar konkursa rīkotāju. Ja klients šīs saistības pārkāpj, banka maksā konkursa rīkotājam garantijā noteikto naudas summu (piedāvājuma garantija).
 • Banka var garantēt pircēja/pasūtītāja pretenziju ievērošanu, ja pārdevējs/izpildītājs neizpilda līguma noteikumus (saistību izpildes garantija);
 • Banka var garantēt, ka tās klients atmaksās aizdevumu (kredīta/kredītlīnijas nodrošinājums).
 • Banka var garantēt ievedmuitas, akcīzes nodokļa un/vai soda naudu nomaksu (muitas galvojums).
 • Iespējami arī citi garantiju veidi atkarībā no klienta vajadzībām un līgumu nosacījumiem, piemēram,ja klients regulāri izmanto garantijas, ir iespējams noslēgt ar Swedbank līgumu par garantiju limita piešķiršanu, kas ievērojami vienkāršos klienta pieprasīto garantiju izdošanu.
 • Par Bankas garantijā paredzēto saistību izpildi atbildīgs ir klients. Garantijas saņēmējs vēršas pie bankas ar maksājuma prasību (izmanto garantiju) tikai tad, ja bankas klients, pēc kura lūguma banka izdevusi garantiju, savas saistības nav izpildījis.
 • Bankas garantiju ir iespējams izbeigt pirms termiņa tikai tad, ja bankā tiek atgriezts izdotās garantijas vēstules oriģināls vai ja banka ir saņēmusi rakstisku atbrīvojumu no garantijas saistībām.
 • Bankas garantija, lai arī balstās uz līgumu, kas noslēgts starp bankas klientu un tā darījuma partneri, ir pilnīgi neatkarīga no šī līguma. Tādēļ, saņemot maksājuma prasību, tā jāapmierina, ja ievēroti garantijas nosacījumi, pat ja klients uzkata, ka tā partneris ir pārkāpis kādus no līguma noteikumiem.

Kontakti

Lai noskaidrotu, kurš no finansēšanas risinājumiem ir piemērots tieši jūsu uzņēmumam, piesakieties konsultācijai!

Noderīgas saites

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo