Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Akreditīvi

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!

Swedbank AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami Swedbank AS mājaslapā www.swedbank.lv un jebkurā „Swedbank” AS filiālē.

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.
Mūsu konsultants telefoniski sazināsies ar Jums 1 darba dienas laikā un informēs Jūs par finansēšanas nosacījumiem un līguma noformēšanas kārtību.
Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Samaziniet risku starptautiskos darījumos

Drošāki importa un eksporta darījumi:

 • Importētājiem nav jāveic priekšapmaksa;
 • Eksportētāji var saņemt apmaksu uzreiz pēc darījuma izpildi apliecinošo dokumentu iesniegšanas bankā.
Pieteikties importa akreditīvam Pieteikties importa akreditīva izmaiņām

Importa akreditīvs (bankas klients ir preču/pakalpojumu pircējs) ir pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, saņemot akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus, kas pierāda, ka akreditīvā noteiktā prece ir nosūtīta pircējam.

Ar Importa akreditīva palīdzību juridiskas personas un valsts iestādes var finansēt importa operācijas (preču un/vai pakalpojumu pirkšanu). Akreditīvs kā darījuma apmaksas forma minimizē ar darījumu saistītos riskus. Akreditīva darbības termiņš ir līdz 12 mēnešiem.

Samazināt risku starptautiskos darījumos, kad:

 • darījuma partneriem ir jaunas, nepārbaudītas biznesa attiecības,
 • pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju, bet pircējs nav pārliecināts, ka pārdevējs spēj piegādāt preci,
 • pircēja vai pārdevēja valsts likumdošana paredz akreditīvu kā obligātu apmaksas formu,
 • līguma objekts ir lieli projekti vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas preces,
 • ekonomiskā vai politiskā situācija pircēja vai pārdevēja valstī ir nestabila,
 • pārdevējs pieprasa akreditīvu 100% priekšapmaksas vietā.

Samazināt riskus starptautiskos darījumos - no pircēja viedokļa:

 • ražošanas, līguma izpildes risku (pārdevējs tehnisku, finansiālu vai kādu citu iemeslu dēļ negrib vai nespēj izpildīt noslēgto līgumu),
 • debitora (maksātspējas) risku (pircējs ieskaitījis pārdevējam priekšapmaksu, bet pārdevējs, lai arī līgumu nav izpildījis, nespēj vai nevēlas atgriezt priekšapmaksu pircējam),
 • politisko risku (politiskā situācija pārdevēja valstī neļauj izpildīt noslēgto līgumu),
 • maksājuma risku, kas saistīts ar politisko situāciju pārdevēja valstī (izmaiņas likumdošanā liedz atgriezt pircējam izdarīto priekšapmaksu).

Pircējam nav jāizdara priekšapmaksa par preci, kuras piegāde, iespējams, notiks tikai pēc ilgāka laika (izdarot priekšapmaksu, pircējs faktiski piešķir pārdevējam bezprocentu kredītu no saviem līdzekļiem).

Pircējs var labāk plānot savu naudas līdzekļu plūsmu.

Nosakot akreditīvā kravas nosūtīšanas vēlāko datumu, akreditīvs garantē, ka pircējs saņems preci noteiktā, viņam pieņemamā laikā.

Akreditīvs garantē, ka banka izdarīs apmaksu tikai tad, kad saņems dokumentāru apliecinājumu, ka nolīgtā prece nosūtīta pircējam saskaņā ar akreditīva noteikumiem; turklāt apmaksa tiks izdarīta tikai tad, ja saņemtie dokumenti pilnībā atbildīs pircēja izvirzītajiem akreditīva noteikumiem.

Ja klients regulāri strādā, izmantojot akreditīvu kā norēķinu veidu, klientam ir iespējams noslēgt ar Swedbank līgumu par akreditīvu limita piešķiršanu klientam, kas ievērojami vienkāršo klienta pieprasīto akreditīvu atvēršanu.

Ja vien akreditīvā nav atļauts atliktais maksājums par preci (piem., 60 dienas pēc preces nosūtīšanas; 90 dienas pēc rēķina izrakstīšanas u.c.), bankai jāapmaksā dokumenti tūlīt pēc to saņemšanas.

Ja bankā ir iesniegti akreditīva noteikumiem pilnībā atbilstoši dokumenti, pircējs nevar liegt bankai izdarīt maksājumu gadījumā, ja viņu neapmierina saņemtā prece, jo banka apmaksā nevis preci, bet dokumentus. Bankai līgums starp pircēju un pārdevēju nav saistošs.

Naudas līdzekļi garantijas summas apmērā, kas tiek pārskaitīti uz speciālu garantiju seguma kontu.

Uzņēmuma aktīvu komercķīla, nekustamā īpašuma hipotēka, nekustamā īpašuma ķīla, kas reģistrēta Valsts Zemes dienestā.

Cits bankai pieņemams nodrošinājuma veids. Banka var lūgt klientam iesniegt papildu dokumentus lēmuma pieņemšanai (uzņēmuma bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu u.c.).

Eksporta akreditīvs (bankas klients ir preču/pakalpojumu pārdevējs) ir pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, saņemot akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus, kas pierāda, ka akreditīvā noteiktā prece ir nosūtīta pircējam.

Eksporta akreditīvs kā darījuma apmaksas forma minimizē ar darījumu saistītos riskus. Akreditīva darbības termiņš ir līdz 12 mēnešiem.

samazināt risku starptautiskos darījumos, kad

 • darījuma partneriem ir jaunas, nepārbaudītas biznesa attiecības,
 • pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju, bet pircējs nav pārliecināts, ka pārdevējs spēj piegādāt preci,
 • pircēja vai pārdevēja valsts likumdošana paredz akreditīvu kā obligātu apmaksas formu,
 • līguma objekts ir lieli projekti vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas preces,
 • ekonomiskā vai politiskā situācija pircēja vai pārdevēja valstī ir nestabila,
 • pārdevējs pieprasa akreditīvu 100% priekšapmaksas vietā;

samazināt riskus starptautisko darījumos - no pārdevēja viedokļa:

 • ražošanas, līguma izpildes risku (pircējs anulē vai vienpersoniski izmaina pasūtījumu),
 • debitora (maksātspējas) risku (pircēja nevēlēšanās maksāt vai maksātnespēja),
 • politisko risku (politiskā situācija pircēja valstī neļauj izpildīt noslēgto līgumu),
 • maksājuma risku, kas saistīts ar politisko situāciju pircēja valstī (izmaiņas likumdošanā liedz izdarīt maksājumus noteiktā valūtā vai uz noteiktām valstīm).

saistības samaksāt ir uzņēmusies banka, nevis pircējs, tāpēc banka, kas atvērusi akreditīvu, apmaksās pārdevēja iesniegtos dokumentus neatkarīgi no pircēja maksātspējas,

akreditīvs dod pārdevējam pārliecību, ka viņš noteiktā laikā saņems noteiktu naudas summu, ja vien viņš iesniegs bankā dokumentus, kas apliecinās akreditīva noteikumu uzpildi,

pārdevējs var labāk plānot savu naudas līdzekļu plūsmu.

ir iespējams arī finansēt eksporta operācijas (preču un/vai pakalpojumu pārdošanu), ja akreditīvā ir, piemēram, paredzēts atliktais maksājums (apmaksa 30 (45, 60...) dienas pēc preces nosūtīšanas pircējam), kad banka izmaksā klientam dokumentos norādīto naudas summu pirms vēl saņemta apmaksa no akreditīva izdevējbankas.

 • atvērt Norēķinu kontu Swedbank;
 • Swedbank saņemt pircēja bankas atvērto akreditīvu un par to jāpaziņo klientam.

Klientiem jāatceras, ka tikai banka var pārbaudīt akreditīva autentiskumu. Tādēļ nav ieteicams pieņemt akreditīvus tieši no sava darījumu partnera bez Swedbank starpniecības. Preci drīkst nosūtīt pircējam tikai tad, kad no Swedbank Tirdzniecības finansēšanas nodaļas darbiniekiem saņemts akreditīvs un tikai tad, ja klients (pārdevējs) pilnībā piekrīt akreditīva noteikumiem.

Swedbank piekritīs finansēt tikai tādus akreditīvus, ko izdevušas bankas, kurām Finansu tirgus daļa ir noteikusi pieļaujamo finansēšanas limitu šī limita ietvaros.

Akreditīva saņemšanas soļi

 1. Piesakieties telefonkonsultācijai šeit vai aizpildiet pieteikumu.
 2. Ar Jums sazināsies bankas darbinieks 1 darba dienas laikā.
 3. Reģistrējiet nodrošinājumu (izņemot gadījumus, ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņnoguldījums).
 4. Apsveicam! Swedbank izdod pieprasīto akreditīvu.

Kontakti

Lai noskaidrotu, kurš no finansēšanas risinājumiem ir piemērots tieši jūsu uzņēmumam, piesakieties konsultācijai!

Saņemt konsultāciju!

Noderīgas saites

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Ceļš uz līderību e-komercijā – Apple oficiālā dīlera pieredzes stāsts

Par to, kādam jābūt veiksmīgam e-veikalam un kā īstenot efektīvu e-komerciju uzņēmumā, stāsta iDeal Latvijas filiāles vadītājs Nikolaju Zaikinu.

Skaties video