Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai

Kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai

Lai Jums palīdzētu ietaupīt maksājumus par siltumenerģiju, aicinām Jūs savā mājā veikt energoefektivitātes pasākumus!

  • Samazināsies izdevumi par apkuri
  • Uzlabosies ēkas vizuālais izskats
  • Pieaugs īpašuma vērtība
  • Samazināsies izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem
  • Īpašnieki iegūs sakārtotu mājokli, kuru ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt
Saņemt konsultāciju

Ietaupiet siltumenerģiju

Lai gan par siltumu maksājat ievērojamu summu, ziemā Jūsu dzīvoklī bieži vien ir auksti. Tā notiek, ja Jūs dzīvojat mājā, kas patērē daudz siltumenerģijas, bet tā netiek izmantota lietderīgi - liela daļa siltuma izplūst ārpus mājas. Tādējādi, maksājot par enerģiju, tiek maksāts arī par apkārtnes gaisa sildīšanu.

Nemaksājiet dubultā

Katras mājas iedzīvotāji var veidot uzkrājumu ēkas remontdarbiem, lēmums daļu no apsaimniekošanas maksas novirzīt uzkrājumu veidošanai ir apsveicams, jo ļauj plānot ieguldījumu veikšanu mājas sakārtošanā. Ja uzkrājumi nav pietiekami, tad iespējams izmantot Swedbank kredītu daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai, un uzkrājums būs nozīmīgs pašu ieguldījums finansēšanas projektā.

Dzīvoklis nav jāieķīlā

Finansējumu var saņemt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona - gan dzīvokļu īpašnieku sabiedrība (DzĪKS, DzĪB), gan specializēts namu apsaimniekošanas uzņēmums, ja 75% dzīvokļu īpašnieku piekrīt aizdevuma saņemšanai, tādēļ Jums nav nepieciešams ieķīlāt sev piederošo dzīvokli vai dot galvojumu! Par kredīta nodrošinājumu kalpos Jūsu ikmēneša apsaimniekošanas maksājumi – banka reģistrē komercķīlu, ieķīlājot aizņēmēja prasījuma tiesības pret debitoru parādiem.

Ar jauno daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu var iepazīties altum.lv. Uzsākot programmu, tiks papildināta informācija par granta saņemšanas un bankas aizdevuma nosacījumiem.