Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Kredīts

Ļauj savam biznesam iet uz priekšu!

 • Aizņemies bez ķīlas līdz 100 000 EUR.
 • Aizdevums dažādām jūsu biznesa vajadzībām.
 • Ērti pieteikties internetbankā

Piesakies un mēs ar tevi sazināsimies par piemērotāko risinājumu.

Minimālā kredīta summa ir 5000 EUR. Ja vajadzīga mazāka summa, piemērots risinājums ir kredītkarte.

Aprēķinātais ikmēneša maksājums ir informatīvs un sniedz aptuvenu priekšstatu.

Svarīgi! Informējam, ka Euribor bāzes likmju izmaiņu rezultātā var mainīties tava kredīta ikmēneša maksājums. Ar pašreizējo Euribor bāzes likmes apmēru vari iepazīties šeit.

 • 0EUR

Aizdevuma atmaksas grafika piemērs

Maksājums Atlikums Pamatsummas atmaksa Procentu maksājums Ikmēneša maksājums
0 0.00 0.00 0.00 0.00
 • IT attīstībai, instrumentu, tehnikas iegādei, citu biznesa vajadzību īstenošanai
 • Nekustamā īpašuma, lauksaimniecības zemes iegādei
 • Ēku būvniecībai vai renovācijai
 • Mārketinga izdevumu segšanai
 • Saules paneļu, vēja turbīnu un siltuma sūkņu iegādei.
 • Aizdevuma summa no 5 000 EUR. Ja vajadzīga mazāka summa, piemērots risinājums ir kredītkarte.
 • Termiņš līdz 5 vai 10 gadiem – atkarībā no nodrošinājuma un aizdevuma summas. Lauksaimniecības zemes iegādei – līdz 20 gadiem
 • Gada procentu likme:
  • Bez nodrošinājuma – individuāli; atkarībā no summas
  • Ar nodrošinājumu (nekustamais īpašums, komercķīla) – individuāli katram uzņēmumam;
  • Īpaši izdevīgi nosacījumi iegādājoties saules paneļus, vēja turbīnas vai siltuma sūkņus.
 • Iespēja atlikt maksājumu nepieciešamības gadījumā

Finansējumam var pieteikties juridiska persona, kas vismaz 12 mēnešus ir veikusi saimniecisko darbību.

 1. Aizpildiet pieteikumu internetbankā. Mēs ar jums sazināsimies 2 darba dienu laikā.
 2. Parakstiet līgumu internetbankā vai Swedbank filiālē.
 3. Ja nepieciešams, reģistrējiet nodrošinājumu un noformējiet apdrošināšanu.

Izvērtēšanas procesā, iespējams, būs jāiesniedz:

 • gada finanšu pārskats (ne vecāks par 12 mēnešiem), ja tas nav iesniegts Komercreģistrā;
 • vērtējums, ko veikusi Swedbank vai bankas akceptēta nekustamā īpašuma aģentūra (ja finansējumam nepieciešams nekustamā īpašuma nodrošinājums).

Mana uzņēmuma novērtējums

{ "yAxis": { "min": 0, "max": 100 } }
 1. Pievienojies internetbankā
 2. Saņem sava uzņēmuma finanšu novērtējumu
 3. Apzini stiprās un vājās puses
 4. Ja neredzi aprēķinu vai nepieciešama palīdzība tā izpratnei – piesakies sarunai

Pieejams Swedbank klientiem. Uzņēmuma individuālo novērtējumu varam parādīt, ja publiskajās datubāzēs ir pieejama bilance un peļņas, kā arī zaudējumu aprēķins.

Finanšu rādītāji

Uzņēmuma iespējas saņemt finansējumu tiek novērtētas, pamatojoties uz jaunāko finanšu gada pārskatu, tāpēc pārliecinieties, vai grāmatvedība tiek vesta rūpīgi un finanšu pārskati ir aktualizēti.

Aktualizētiem gada un reizēm arī ceturkšņa finanšu pārskatiem ir būtiska nozīme aizdevuma pieteikuma izvērtēšanas procesā.

Jūsu pašu kapitāls ir  .

Pašu kapitāla koeficients ir   procenti.

Jo lielāka daļa no uzņēmuma aktīviem (īpašumi, iekārtas, tehnika, krājumi, apgrozāmie līdzekļi u.c.) ir pašu īpašnieku, nevis kreditoru finansēti, jo lielāka iespēja saņemt finansējumu. Lai saņemtu finansējumu, pašu kapitāls nedrīkst būt negatīvs.

EBITDA (ieņēmumi pirms procentu, nodokļu un amortizācijas atskaitījumiem)  .

Uzņēmuma spēja gūt peļņu ir nozīmīgs faktors finansējuma saņemšanas iespēju izvērtēšanā.

Uzņēmumam ir jābūt pietiekami daudz finanšu līdzekļu, lai atmaksātu iespējamās papildu saistības.

Lai saņemtu finansējumu, uzņēmumam ir jābūt ar pietiekamu apgrozījumu vai tam ir jāprezentē projekts, kas paaugstinās apgrozījumu nākotnē. Ilgtspējīgs apgrozījuma pieaugums ir finansiāli veselīga uzņēmuma pazīme.

Kredītvēsture

Uzņēmuma kredītvēsture ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, nosakot tā atbilstību kredīta piešķiršanas kritērijiem. Tas nozīmē, ka tiks vērtēta gan jūsu uzņēmuma, gan ar to saistīto uzņēmumu un personu maksājumu vēsture. Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Swedbank apstiprinātajos Personas datu apstrādes principos.

Esošo un iepriekš saņemto Swedbank aizdevumu savlaicīga atmaksāšana ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai uzņēmums, kā arī ar to saistītās personas arī nākotnē varētu saņemt bankas finansējumu.

Jūsu uzņēmuma un saistīto kompāniju maksājumu disciplīna arī attiecībās ar citiem uzņēmumiem norāda uz uzņēmuma uzticamību šodien un nākotnē.

Sadarbība ar banku

Paziņojiet mums, ja ir mainījies jūsu uzņēmuma nosaukums, īpašnieki vai saimnieciskās darbības joma. Pārliecinieties, vai esat aizpildījuši un atjauninājuši informāciju klienta anketā, jo tai ir būtiska nozīme aizdevumu pieteikumu apstrādes procesā.

Aizpildīta un aktualizēta klienta anketa ir priekšnoteikums, lai pieteiktos aizdevumam Swedbank.

Veiksmīga un ilgtspējīga sadarbība ar banku rada labvēlīgus apstākļus, piesakoties finansējuma saņemšanai.

Bloķēti konti var norādīt, ka uzņēmumam ir radušās grūtības.

Jo ilgāk jūsu uzņēmums darbojas, jo vairāk mēs tam varēsim uzticēties.

Kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
Saņemšana
Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
Lietošana
Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. Sākot ar 0,5%
Grozījumu noformēšana, t.sk Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
Aizdevuma valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma daļas
Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00
Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.

Spēkā no 01.09.2022.

 • Pamatsummas maksājuma atlikšana vai maksājuma termiņa pagarināšana šeit.
 • Citu līguma izmaiņu gadījumā lūdzam rakstīt bankas ziņojumu.
 • Konsultācija ar bankas finanšu speciālistu šeit.

Eiropas Investīciju fonda (EIF) un Swedbank starpā noslēgtie līgumi mums ļauj Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sniegt kreditēšanas un līzinga pakalpojumus mikrouzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. EIF mērķis ir palīdzēt finansēt un īstenot investīciju projektus Eiropas Savienībā un atvieglot piekļuvi kapitālam. Izmantojot garantiju programmas, ir vieglāk saņemt finansējumu arī tad, ja uzņēmumam nav pietiekama nodrošinājuma.

InvestEU garantiju programma maziem un vidējiem uzņēmumiem

Šīs programmas mērķis ir atvieglot uzņēmumiem piekļuvi finansējumam, piedāvājot papildu garantiju no EIF.

Nosacījumi garantijas izmantošanai:

 • Tiek finansētas investīcijas, un apgrozāmais kapitāls.
 • Maksimālā finansējamā summa ir līdz 2 000 000 EUR.
 • Uzņēmumā ir ne vairāk kā 250 darbinieki.
 • Gada apgrozījums ir līdz 50 miljoniem EUR vai bilances kopsumma ir līdz 43 miljoniem EUR.
 • Garantija ir bez maksas.

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, sazinieties ar savu kontaktpersonu bankā vai aizpildiet pieteikumu.

InvestEU garantiju programma mikro uzņēmumiem

Šīs programmas mērķis ir atvieglot mikrouzņēmumu piekļuvi finansējumam, piedāvājot papildu garantiju no EIF.

Nosacījumi garantijas izmantošanai:

 • Tiek finansētas investīcijas un apgrozāmais kapitāls.
 • Maksimālā finansējamā summa ir līdz 50 000 EUR.
 • Uzņēmumā ir ne vairāk kā 9 darbinieki.
 • Gada apgrozījums ir līdz 2 miljoniem EUR vai bilances kopsumma ir līdz 2 miljoniem EUR.
 • Par garantiju maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, sazinieties ar savu kontaktpersonu bankā vai aizpildiet pieteikuma veidlapu.

Atbalstītais finansējums gūst labumu no Eiropas Savienības atbalsta InvestEU fonda ietvaros. InvestEU fonds atbalsta Eiropas Savienības politikas mērķus, sekmējot i) Eiropas Savienības konkurētspēju; ii) izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienības ekonomikā, Eiropas Savienības ekonomikas ilgtspēju un tās vides un klimata dimensiju; iii) sociālo noturību; (iv) zinātnes un tehnoloģiju attīstības, kultūras, izglītības un apmācības veicināšanu; v) Eiropas Savienības kapitāla tirgu integrāciju un iekšējā tirgus stiprināšanu; vi) ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanu; vai vii) ilgtspējīgu un iekļaujošu Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes.

Papildu informācija ir atrodama Eiropas Komisijas nodrošinātajā informatīvajā lapā.

European Investment Fund

Swedbank un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir parakstījušas sadarbības līgumu par jauna valsts atbalsta finanšu instrumenta – portfeļgarantiju – ieviešanu.

Portfeļgarantiju programma paredzēta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot finansējuma pieejamību nepietiekama nodrošinājuma gadījumā.

Finansējuma piešķiršanas nosacījumi:

 • Maksimālā finansējuma summa – līdz 250 000 EUR
 • Aizdevums bez nodrošinājuma līdz 70 000 EUR
 • Tiek finansētas investīcijas pamatlīdzekļos un apgrozāmajos līdzekļos
 • Samazināta aizdevuma procentu likme
 • Garantijas prēmija:
  0,8% gadā, ja finansējuma termiņš ir mazāks par 2 gadiem
  1,42% gadā, ja finansējuma termiņš ir lielāks par 2 gadiem
 • Ātrs noformēšanas process

Ja finansējuma summa pārsniedz 250 000 EUR, Swedbank piedāvā noformēt ALTUM individuālo kredīta garantiju.

Lai saņemtu finansējumu ar ALTUM garantiju, aicinām sazināties ar savu kontaktpersonu bankā vai aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Finansējums šajā programmā ir uzskatāms par de minimis atbalsta sniegšanu saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013. 05.09.2017. MK noteikumi Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai". Vairāk informācijas par to, kas var saņemt ALTUM garantiju, šeit.

 • Ēku renovācijai, lai panāktu primārās neatjaunojamās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā.
 • Jaunu energoefektīvu ēku būvniecībai
 • Energoefektīvu ēku iegādei
Aizdevuma kritēriji
 • Kredīta summa no 5000 EUR.
 • Termiņš līdz 10 gadiem atkarībā no nodrošinājuma un aizdevuma summas.
 • Finansētais īpašums ir jāieķīlā kā nodrošinājums.
 • Nodrošinājumam visa aizdevuma termiņa laikā jābūt derīgam energosertifikātam.
 • Pienākums iesniegt gada enerģijas patēriņa datus par visiem nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par nodrošinājumu;
 • Gadījumā, ja tiek pārkāptas prasības procentu likme tiek palielināta līdz aizdevuma līgumā norādītajai.
 • Lai pieteiktos finansējumam, klientam ir jābūt veikušam uzņēmējdarbību vismaz 12 mēnešus.
 • Jāpiesakās pie sava klientu menedžera.
 • Jāaizpilda pieteikums Internetbankā.
 • Mēs ar jums sazināsimies 2 darba dienu laikā.
Papildu iesniedzamie dokumenti

Iesakām vērsties pie mūsu apstiprinātajiem partneriem, kuri palīdzēs ar energoefektivitāti apliecinošo dokumentu sagatavošanu.

Ēku renovācijai, lai panāktu primārās neatjaunojamās enerģijas pieprasījuma ietaupījumu vismaz 30% apmērā.

Jaunu energoefektīvu ēku būvniecībai.

 • Neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenim ir jābūt par 10% mazākam nekā normatīvajos aktos noteiktajam slieksnim gandrīz nulles enerģijas ēkām*

vai

 • energosertifikāta A klase vai augstāka un BREEM certifikāts ar novērtējumu “Ļoti labi” vai LEED sertifikāts ar novērtējumi “Zelts”

*Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi (likumi.lv), 3.piel., 2.,3.tab

Energoefektīvu ēku, kas būvētas LĪDZ 31.12.2020., iegādei:

 • Tādu energoefektīvu ēku iegādei, kuru būvatļaujā atzīme par visu nosacījumu būvniecības uzsākšanai izpildi izdarīta līdz 31.12.2020. (ieskaitot)
 • energosertifikāta A klase vai augstāka

Energoefektīvu ēku, kas būvētas PĒC 31.12.2020., iegādei:

 • Tādu energoefektīvu ēku iegādei, kuru būvatļaujā atzīme par visu nosacījumu būvniecības uzsākšanai izpildi izdarīta pēc 31.12.2020.
 • Neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņa līmenim ir jābūt par 10% mazākam nekā normatīvajos aktos noteiktajam slieksnim gandrīz nulles enerģijas ēkām*

vai

 • energosertifikāta A klase vai augstāka un BREEM certifikāts ar novērtējumu “Ļoti labi” vai LEED sertifikāts ar novērtējumi “Zelts”

*Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi (likumi.lv), 3.piel., 2.,3.tab)

 • Pašreizējais energosertifikāts un paredzamais jaunais enerģijas patēriņa aprēķins pēc renovācijas
 • Renovācijas projekts
 • Paredzamais renovācijas beigu datums
 • Energosertifikāts
 • Paredzamais būvniecības beigu datums
 • BREEAM (pagaidu sertifikāts: projekta stadija) vai LEED sertifikāts, ja attiecas
 • Ēkām, kuru platība pārsniedz 5000 m2, ja pieejams, LCA (dzīves cikla novērtējums) vai izraksts no vides sertifikāta, kurā norādīti GSP (globālās sasilšanas potenciāla) aprēķini.
 • Derīgs energosertifikāts
 • Ja ir pieejami dati, dokuments, kas apliecina viedās ēku vadības sistēmas (BMS) esamību: Energoefektivitātes līgums vai ēkas automatizācijas un vadības sistēmas līgums, vai cits to apliecinošs dokuments.
 • Derīgs energosertifikāts
 • BREEAM (pagaidu sertifikāts: projekta stadija, vai galīgais sertifikāts) vai LEED sertifikāts, ja attiecas
 • Ēkām, kuru platība pārsniedz 5000 kv. m., ja pieejams, LCA (dzīves cikla novērtējums) vai izraksts no vides sertifikāta, kurā norādīti GSP (globālās sasilšanas potenciāla) aprēķini.

BREEAM ir pasaulē vadošais zinātniski pamatots ilgtspējīgas apbūvētas vides validēšanas un sertificēšanas sistēmu kopums. (BRE Group)
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ir pasaulē plaši izmantotā zaļo ēku novērtēšanas sistēma. LEED sertifikācija nodrošina pamatu veselīgām, ļoti efektīvām un izmaksas ietaupošām zaļajām ēkām, kas sniedz ieguvumus vides, sociālajā un pārvaldības aspektos.
NZEB - Gandrīz nulles enerģijas ēka ir ēka ar ļoti augstu energoefektivitāti.

R8 Technologies Swedbank klientiem var piedāvāt visaptverošu sertifikātu par atbilstību aizdevuma kritērijiem.

 • R8 Technologies ir viens no vadošiem mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumiem komerciālā nekustamā īpašuma jomā, kas dibināts 2017. gadā. Šis Igaunijas uzņēmums pašlaik pārvalda komerciālos nekustamos īpašumos visā Eiropā 4 miljonu kv. m. platībā, tostarp tirdzniecības centrus, viesnīcas, birojus un sabiedriskās ēkas.
 • R8 Digital Operator ir viegli ieviešams programmatūras risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūras uzstādīšana, lai maksimāli uzlabotu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) darbību. Šis mākslīgā intelekta risinājums pastāvīgi papildina savas zināšanas par ēku dinamiku un ņem vērā ārējos faktorus, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu ekspluatācijas izmaksas un sasniegtu ilgtspējas mērķus.
 • R8 Digital Operator ir R8 Technologies izstrādāts uz cilvēku orientēts mākslīgā intelekta risinājums, kas nepārtraukti visu diennakti optimizē enerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot vēlamo iekštelpu komfortu ēkā ar reāllaika autonomās vadības iespējām.
 • Uzzināt vairāk https://r8tech.io/certificate

Kontaktinformācija:

Lai uzzinātu, kurš finansējuma variants būtu vispiemērotākais jūsu uzņēmumam, piesakieties konsultācijai!

Izvēlieties finansējuma mērķi un piemeklējiet atbilstošu aizdevumu.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Veiksmīgs e-veikals ar mazu mārketinga budžetu?

Vai tas ir iespējams? Un cik lielam jābūt mārketinga budžetam, lai e-veikals sasniegtu savu klientu? Par šiem un citiem jautājumiem uzzini no eksperta.

Skatīties video