Maksājumu grūtības

Ja Covid-19 izraisītā ārkārtējā situācija valstī un pasaulē jūsu uzņēmumam ir radījusi negaidītus finansiālos sarežģījumus, Swedbank kā atbalsta risinājumu piedāvā aizdevuma pamatsummas atlikšanu uz 6 mēnešiem ar papildu iespēju pagarināt kopējo līguma termiņu par 6 mēnešiem.

Priekšnosacījumi, lai pieteiktos

 • Ir skaidrs rīcības plāns, kā izkļūt no sarežģījumiem
 • Šī iespēja izmantojama tikai ārkārtas gadījumos, kad uzņēmuma pašu līdzekļi nepietiks maksājuma veikšanai
Pieteikties Saņemt konsultāciju

Turpmāk minētie risinājumi ir kā zāles, kas jālieto tikai ārkārtas gadījumos. Primāri jāizvērtē tas, ko uzņēmums var darīt, izmantojot savus iekšējos resursus.

 • Uz 6 mēnešiem tiek atlikts aizņēmuma pamatsummas maksājums.
 • Šajā laikā jāturpina veikt procentu maksājumus.
 • Atliktā maksājuma laikā nesamaksātā pamatsumma tiks sadalīta uz atlikušo aizdevuma termiņu.
 • Atlikto maksājumu var pārtraukt jebkurā brīdī un atgriezties pie parastā maksājumu grafika.
 • Uz 6 mēnešiem tiek atlikts pamatsummas maksājums
 • Uz 6 mēnešiem tiek pagarināts kopējais aizdevuma līguma termiņš. Rezultātā pēc atmaksas atlikšanas perioda beigām ikmēneša maksājums par aizņēmumu saglabāsies iepriekšējā apjomā.

Ja nepieciešamas citas izmaiņas, lūdzam rakstīt bankas ziņojumu.

2020.gada 05.maijā Swedbank ir pievienojusies Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam, kas paredz banku (un to meitas sabiedrību – līzings) klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID-19, iespēju atlikt aizdevuma (t.sk. līzinga) pamatsummas maksājumus līdz 6 mēnešiem.

Uzzināt vairāk par moratoriju un par noteikumiem, kas jāievēro klientiem, lai varētu izmantot moratorija dotās iespējas, varat šeit.

Svarīgi ielāgot

 • Maksājuma disciplīna un vajadzības gadījumā savlaicīga saziņa ar banku, pirms iestājies ikmēneša maksājuma kavējums, ir pamats savstarpējai uzticībai.
 • Laba kredītvēsture palielina uzņēmuma iespējas saņemt finansējumu arī nākotnē.
 • Uzņēmumi, kuriem jau pirms Covid-19 izraisītās ekonomiskās ietekmes bijušas finanšu grūtības, šī pieteikuma apstiprināšanas brīdī tiks reģistrēti kā pārstrukturēti.
 • Lēmums par to uzņēmumu pārstrukturēšanu, kuriem iepriekš nav bijis grūtību veikt kredītmaksājumus, bet tās sākušās Covid-19 izraisītās ietekmes dēļ, tiks izvērtēts pēc pirmajiem 3 atliktā maksājuma mēnešiem.

Jautājumi un ieteikumi, par kuriem vērts aizdomāties

 • Cik lieli finanšu līdzekļi ir nepieciešami uzņēmuma uzturēšanai? Cik ilgi uzņēmums spēs darboties, izmantojot iekšējās finanšu rezerves?
 • Kādas darbības ir veiktas vai tiks veiktas, lai samazinātu uzņēmuma ikdienas izmaksas? Piemēram, izmaiņas telpu nomas maksā, administrācijas izdevumi, pārskatīti maksājumi par papildu ērtībām darba vietā u.tml.
 • Vai ir jautāts piegādātājiem par iespējām pagarināt rēķinu apmaksas termiņus?
 • Kāds ir optimālais noliktavā esošās produkcijas apjoms?
 • Vai ir apzinātas iespējas alternatīviem pārdošanas kanāliem un e-komercijai?
 • Kādas ir uzņēmuma īpašnieka iespējas un vēlme atbalstīt biznesu ar personiskiem līdzekļiem?
 • Vai ir jautāts par atliktā maksājuma iespēju visās finanšu iestādēs, ar kurām uzņēmums sadarbojas?

Jautājumi un atbildes par atliktā pamatsummas maksājuma risinājumiem

Nekādi īpaši dokumenti nav nepieciešami.

Pašlaik izsludinātā pamatsummas atmaksas atlikšana attiecas uz tiem kredītproduktiem, kam ir grafiks ar ikmēneša pamatsummas maksājumu, tai skaitā līzingu.

Jā, kredītlīnijām nemainīgi būs jāveic ikmēneša procentu maksājums par iztērēto summu, un arī kredītkartēm nav grafika – ir jāatmaksā viss katru mēnesi iztērētais.

Jā.

Visbiežāk atbildi saņemsiet dažu dienu laikā, taču atsevišķi gadījumi prasīs ilgāku izvērtējumu. Tāpat atbildes saņemšanas laiku ietekmē pieteikumu skaits, kas liela apjoma gadījumos var prasīt vairāk laika, bet šobrīd nodrošinām atbildes pāris dienu laikā.

Ja radīsies pauze tirdzniecībā, ierosinām nesteigties ar POS iekārtas atpakaļ atdošanu bankai, bet aicinām katru klientu vērsties bankā, rakstot bankas ziņojumu un informējot par situāciju – mēs individuāli izvērtēsim katru pieteikumu un palīdzēsim rast risinājumu uzņēmuma izmaksu mazināšanai.

Pēc izmaiņu noformēšanas jaunais grafiks būs pieejams internetbankā. Bet, ja vēlaties to noskaidrot pirms tam, varat iepriekš uzrakstīt un par to pajautāt.

Ja jums ir šāda konkrēta vajadzība, lūdzam rakstīt par to bankas ziņojumu internetbankā, un mēs vērtēsim, kādi individuālie risinājumi ir pieejami atbilstoši situācijai.

Šāda iespēja pastāv, taču tad ir jāraksta bankas ziņojums internetbankā, un mēs šos pieprasījumus izskatīsim.