Starptautiskie maksājumi

Starptautiskie maksājumi Swedbank internetbankā

Starptautiskie maksājumi Swedbank internetbankā ir ērts, ātrs un drošs veids, lai saņēmējam ārzemēs nosūtītu naudas pārvedumu noteiktā valūtā.

Veikt maksājumu
Jūsu rīcībā
  • Maksājumi internetbankā 28 izplatītākajās valūtās Latvijā
  • Īpaši nosacījumi maksājumiem Swedbank Grupas iekšienē
  • Izdevīgi Eiropas maksājumi
  • Iespēja izvēlēties maksājuma izpildes ātrumu (ekonomiskais, standarta, ekspress)
  • Valūtas maiņa Swedbank internetbankā
  • Iespēja izdrukāt maksājuma uzdevuma kopiju Swedbank internetbankā
Citas iespējas
  • Papildus internetbankā esošām valūtām bankas filiālē var veikt maksājumus vairāk nekā 100 valūtās
  • Iespēja pasūtīt maksājuma SWIFT vai SEPA kopiju (starptautiskā formāta maksājuma uzdevuma apstiprinājums)
  • Iespēja saņemt konsultāciju par maksājuma uzdevuma aizpildīšanu, piezvanot uz bankas klientu servisu: 67 444 444

Svarīgi zināt

Saskaņā ar attiecīgās saņēmēja bankas valsts tiesību aktiem vai tirgus praksi kredītiestāde, apstrādājot ienākošo maksājumu, ir tiesīga ieskaitīt naudas līdzekļus saņēmēja kontā, pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru, un neņemt vērā maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja vārdu vai nosaukumu.

Tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi pareizi ievadīt saņēmēja rekvizītus, jo, ja kļūdīsieties, naudas līdzekļi var tikt ieskaitīti citai personai. Šādā gadījumā Swedbank darīs visu iespējamo, lai jums palīdzētu un atgrieztu jūsu līdzekļus Swedbank kontā, bet bankas tiesības naudas atgūšanā ir ierobežotas.

Ja neesat pārliecināts, kā pareizi aizpildīt maksājuma uzdevumu, vai arī darāt to pirmo reizi, lūdzu, sazinieties ar Swedbank klientu servisu pa tālruni 67 444 444, lai saņemtu konsultāciju.

Kopš pievienošanās vienotajai eiro maksājumu telpai (SEPA) piedāvājam ātri, droši un efektīvi veikt eiro maksājumus bez summas ierobežojuma uz ES dalībvalstīm, kā arī uz Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu un Šveici.

Maksa par šiem maksājumiem ir tāda pati kā maksa par iekšzemes maksājumiem eiro (maksājumi EUR, ko Latvija veic savas valsts teritorijā).

Prasības attiecībā uz Eiropas maksājumu

  • Maksājumā saņēmēja kontam obligāti jābūt IBAN formātā (rakstītam bez atstarpēm).
  • Maksājums tiek sūtīts starp ES dalībvalstīm, kā arī uz Īslandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu un Šveici.
  • Maksājuma tips - ekonomiskais vai ekspress.
  • Maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju (komisiju sedz dalīti).

Ja maksājumā trūkst kāda no minētajiem rekvizītiem, tas ir veicams kā parasts starptautiskais maksājums par atbilstošu maksu, un par tā apstrādi starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības ieturēt arī papildu komisiju.

SEPA ieviešana veicina standartizāciju, pārskaitījumu automatizāciju un izmaksu samazināšanos gan klientiem, gan bankām.

Uzzināt vairāk
  • Maksājumu noformēšanas kārtība RUB (Krievijas rubļos)

    Prasība sastādīt maksājumu uzdevumus krievu valodā balstās uz izveidojušos bankas praksi, kurai ir šāds pamatojums:

    • Maksājumu sistēma. Nav precīzu datu par to, vai jebkura Krievijas Bankas reģionālās norēķinu nodaļa pieņem dokumentus angļu valodā.
    • Nodokļu kontrole. Lielākajā daļā gadījumu maksājumu uzdevumā ir jābūt nodokļu referencei (naudas summa, kas ir norādīta atsevišķi) vai arī norādei, ka nodoklis netiek maksāts. Šis ieraksts ir domāts Krievijas Federācijas nodokļu institūcijām, kas informāciju pieņem Krievijas Federācijas valsts valodā.
    • Valūtas kontrole. Valūtas kontrole nozīmē attiecīgās finansu transakcijas atbilstības pārbaudi Krievijas likumdošanai, kā arī atbilstības kontroli attiecībā uz darījuma operācijas kodu VO. Pilnvarotās Krievijas bankas ir valūtas kontroles aģenti , un tām ir pienākums kontrolēt viņu veicamās nerezidentu finansu operācijas.

    Šādas kontroles nolūkos ir nepieciešams:

    • detalizēts transakcijas apraksts maksājuma uzdevumā (piemēram, nepietiek ar līguma numura norādīšanu, ir jānorāda, vai līguma priekšmets ir preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana utt.);
    • precīza un viennozīmīga maksājuma uzdevuma interpretācija no jebkuras bankas darbinieku un automātisko kontroles sistēmu puses, kas piedalās maksājuma veikšanā.

    Lielākajā daļā Krievijas banku valūtas kontroles process ir daļēji automatizēts. Tās nolūkos tiek izmantota teksta analīze attiecībā uz vienu vai otru atslēgvārdu esamību krievu valodā. Maksājumi angļu valodā padara automātisko pārbaudi par neiespējamu. Tādēļ šie maksājumu uzdevumi var tikt atlikti kā pēdējie pārbaudāmie vai arī to kontrole var ieilgt. Tā kā angļu valodas izmantošana ir pretrunā ar pastāvošo praksi, ļoti iespējams, ka šādus maksājumus citas Krievijas bankas var arī nepieņemt.

    Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs nevaram garantēt , ka maksājumi, kas sastādīti angļu valodā, tiks veikti bez jebkādas aizķeršanās.

  • Transliterācijas noteikumi

    Ņemot vērā maksājumu sistēmas īpatnības, valūtas un nodokļu kontroles noteikumus Krievijas Federācijā, kā arī balstoties uz banku praksi Krievijas Federācijā, maksājumu uzdevumi Krievijas Federācijas rubļos ir sastādāmi krievu valodā ar latīņu burtiem, ievērojot transliterācijas noteikumus.

    Kirilica A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л M Н
    Latīņu A B V G D E ZH Z I Y K L M N
    Kirilica О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы
    Latīņu O P R S T U F H C CH SH TSH X YI
    Kirilica Ь Э Ю Я " (dubultā)
    Latīņu X YE YU YA '' (divas atsevišķas)

    Fakts, ka mūsu bankas izmantos vienu un to pašu transliterācijas tabulu garantē to, ka nebūs iespējama nepareiza maksājuma uzdevuma teksta interpretācija, to transliterējot no latīņu alfabēta kirlicā un otrādi.

  • Informācija, kas jānorāda maksājuma uzdevumā

    Veicot starptautisko pārvedumu Krievijas rubļos, pārliecinieties, ka bez citiem standarta pārskaitījuma rekvizītiem, Jūsu iesniegtais maksājuma uzdevums satur sekojošu informāciju:

    • Saņēmējbankas pilns nosaukums un adrese (pilsēta);
    • Saņēmējbankas BIK kods - 9-zīmju numurs;
    • Saņēmējbankas korespondējošais konts Krievijas Centrālajā bankā - 20-zīmju numurs, sākas ar 301…, kur pēdējie trīs cipari sakrīt ar BIK koda pēdējiem trim cipariem;
    • Ja gala saņēmēja konta numurs atrodas saņēmējbankas filiālē, nepieciešams papildus norādīt filiāles korespondējošo kontu - 20-zīmju numurs, kas sākas ar 303…;
    • Saņēmēja nosaukums (vai vārds, teva vārds (rezidentiem), uzvārds);
    • Saņēmēja INN, ja saņēmējs ir juridiska persona un Krievijas rezidents;
    • Saņēmēja konta numurs - 20-zīmju numurs;
    • Precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, rēķina-faktūras un līguma numurs un datums, NDS (PVN) lielums. Ja pakalpojums vai prece neapliekas ar nodokli, nepieciešams norādīt "BEZ NDS". Maksājuma uzdevuma detaļu lauka aizpildīšana obligāti jāsāk ar kodu, kas sastāv no divu burtu kombinācijas ''VO'' (valūtas operācijas kods), kam bez atstarpes seko darījuma operācijas kods (fails krieviski), kas sastāv no 5 zīmēm.
      Piemēram, ''VO01010 ZA UGOLX PO DOGOVORU NO 1, NDS 300 RUB''. Lai izvairītos no nevēlamiem pārpratumiem, vēlams rakstīt krieviski ar latīņu burtiem.

    Lai izvairītos no jebkādas aizķeršanās, kura var rasties maksājuma apstrādes laikā, lūdzam ievērot zemāk norādītos nosacījumus:

    • ja saņēmēja nosaukums ir garāks nekā maksājuma lauks "Saņēmēja nosaukums" to pieļauj, ieteicams turpināt laukā "Saņēmēja adrese";
    • visa informācija, kas nav transliterējama uz kirilicu, ir jāraksta latīņu burtiem, atdalot ar šķērssvītrām, piemēram, saņēmēja nosakums: /International X Corporation/;

    Maksājumi, kas neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem var tikt noraidīti a/s Swedbank vai jebkurā no pilnvarotajām korespondentbankām.

    * Lai skatītu pārskatu ir nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader, kas ir pieejama bez maksas http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Maksājumu noformēšanas kārtība BYN (Baltkrievijas rubļos)

Lai izvairītos no kavējumiem maksājumu izpildē BYN (Baltkrievijas rubļos), maksājuma uzdevumā ir obligāti uzrādāma šāda informācija:

  • Saņēmēja nosaukums (vai vārds, uzvārds) un adrese (iela, pilsēta, valsts);
  • Saņēmēja UNN kods;
  • Saņēmēja konta numurs IBAN formāta (28-zīmju numurs);
  • Saņēmējbankas pilns nosaukums;
  • Saņēmēja bankas BIC/SWIFT kods
  • Precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, rēķina-faktūras un līguma numurs un datums.

Maksājuma uzdevums Baltkrievijas rubļos ir sastādāms krievu valodā ar latīņu burtiem. Var tikt izmantota RUB pārvedumiem piedāvātā transliterācijas tabula.

Maksājumu noformēšanas kārtība CNY (Ķīnas juaņās)

Saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas likumdošanu CNY valūtā nav atļauts veikt starptautiskos maksājumus no privātpersonas konta vai par labu privātpersonai.

Starptautiskie maksājumi CNY valūtā ir atļauti tikai tiem Ķīnas uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši vietējo licenci starptautisko maksājumu saņemšanai CNY.

Bankai ir tiesības (pēc korespondentbankas pieprasījuma) pieprasīt un klientam ir pienākums bankai iesniegt eksporta – importa dokumentus vai citus tirdzniecības dokumentus.

CNY maksājumu obligātās prasības:

  • Saņēmēja bankas nosaukums, adrese un filiāles nosaukums;
  • Saņēmēja bankas (filiāles) BIC (SWIFT) kods;
  • Saņēmēja bankas filiāles 12 ciparu kods – CNAPS numurs (CN).

Piemērs:

Saņēmēja bankas: CNxxxxxxxxxxxx, BANK OF CHINA, NO.1 FUXINGMEINEI ST. XICHEN DISTRICT, BEIJING

  • Saņēmēja pilns nosaukums un adrese.
  • Maksājuma detaļas – maksājuma detaļas un saimnieciskās darbības kategorijas apzīmējums.

Piemērs:

Maksājuma detaļas: /GOD/ : /GOD/ payment for clothes, invoice nr. 123, contract nr.5, u.tml.
Ja obligātās detaļas nav norādītas, tad maksājums tiks anulēts.

Maksājumu noformēšanas kārtība INR (Indijas rūpijās)

Lai izvairītos no kavējumiem maksājumu izpildē Indijas rūpijās (INR), maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda šāda informācija:

  • Saņēmējs (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums), saņēmēja konta numurs, adrese un ieteicams norādīt arī saņēmēja telefona numuru;
  • Saņēmēja banka, ieskaitot saņēmēja bankas filiāles pilnu nosaukumu un adresi;
  • Saņēmēja bankas SWIFT kods;
  • Maksājuma mērķī obligāti jānorāda bankas IFSC kods ( 11 zīmju kods, kas identificē saņēmēja banku);
  • Maksājuma mērķis nedrīkst saturēt vārdu „loan”.

Maksājumu noformēšanas kārtība Izraēlas šekeļos (ILS)

Lai izvairītos no kavējumiem maksājumu izpildē Izraēlas šekeļos (ILS), maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda šāda informācija:

  • Saņēmējs (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums);
  • Saņēmēja bankas SWIFT kods;
  • Obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā (23-zīmju numurs).

Standarta rekvizīti

  • Saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums
  • Saņēmēja personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs
  • Saņēmēja adrese
  • Saņēmēja konta numurs IBAN formātā
  • Saņēmējbankas SWIFT kods
  • Saņēmējbankas nosaukums
  • Atbilstošās maksājuma detaļas
  • Uzzināt vairāk par rekvizītiem
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku.