Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Maksājumu imports

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai kļūtu par Internetbankas uzņēmumiem klientu, jums ar personu apliecinošu dokumentu un paraksttiesīgajām personām ir jāierodas jebkurā Swedbank filiālē, lai parakstītu bankas attālināto pakalpojumu līgumu.

Pakalpojuma pieslēgšana ir bez maksas. Piedāvājam izvēlēties vienu no divām cenu paketēm:

 • Pamattarifs - internetbankas abonēšana ir bez maksas, komisijas maksa par pārskaitījumiem ir tāda pati, kā veicot maksājumus filiālēs. Šis tarifs ir izdevīgs, ja uzņēmumam mēnesī ir salīdzinoši maz maksājumu.
 • Aktīvais tarifs - ir ikmēneša abonēšanas maksa un mazāka komisijas maksa par pārskaitījumiem (visas cenas tādas pašas kā Swedbank internetbankā). Ja regulāri tiek veikts daudz maksājumu jums noteikti izdevīgāks ir Aktīvais tarifs!

Lai saņemtu jaunu paroli, jums ir jāierodas tuvākajā Swedbank filiālē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Lietotāja numurs tiek bloķēts, ja piecas reizes pēc kārtas esat ievadījuši nepareizu paroli. Lai to atbloķētu, jums ir jāierodas kādā no filiālēm, līdzi ņemot pasi vai kādu citu personu apliecinošu dokumentu.

Ieejot Internetbankā uzņēmumiem izvēlieties sadaļu Maksājumi, Valūtas. Izvēlieties uzņēmumu un kontu, no kura tiks veikti pārskaitījumi. Nospiežiet pogu "importēt maksājumus". Atzīmējiet attiecīgo maksājuma tipu un ievadiet faila atrašanās vietu uzreiz vai ar Browse atrodiet failu jūsu datorā. Kad nospiedīsiet "importēt atzīmēto failu" , fails tiks importēts, un uz ekrāna parādīsies informācija par importa rezultātu.

Ja importēšana neizdodas, tad pārliecinieties, vai:

 • Konts, no kura esat izvēlējies, ir tas pats, no kura ir sagatavoti importējamie maksājumi;
 • Manas izvēles/vispārējie uzstādījumi/Importējamā faila formāts" ir uzstādīts atbilstošais formāts.

Swedbank internetbanka uzņēmumiem atšķirībā no Swedbank internetbankas piedāvā iespēju sagatavot un nosūtīt maksājumus uz banku arī tad, ja tekošajā momentā kontā nav pietiekošs daudzums naudas līdzekļu. Konta atlikumu var apskatīties sadaļā "Infomācija/konta atlikums". Ja kontā nav naudas, maksājums bankā gaidīs 10 dienas, kamēr kontā tiks ieskaitīta nauda, vai, ja tas būs ilgāk, maksājums tiks anulēts.

Swedbank internetbanka ir domāta privātpersonām un Swedbank internetbanka uzņēmumiem ir domāta uzņēmumiem. Privātpersonu un uzņēmumu vajadzības ir atšķirīgas, jaunu funkciju izveidošana uzņēmumiem būs arvien vairāk un vairāk nepieciešama. Internetbanka uzņēmumiem tiks papildināta ar jaunām uzņēmējdarbībā nepieciešamām funkcijām, kuras privātpersonām nav nepieciešamas.

Klientiem, kuriem ir tiesības pārvaldīt atsevišķus uzņēmuma kontus, ir jāreģistrējas Swedbank internetbankā uzņēmumiem.

Jūs to varat redzēt Swedbank internetbankā tāpat kā agrāk. Ir pievienota papildus iespēja, proti, ja Jūs izmantojat Swedbank internetbanku uzņēmumiem, tad, kad Jūs esat pabeiguši darbu tajā un gribat beigt sesiju, tad ir iespēja iereģistrēties Swedbank internetbankā, ievadot savu Lietotāja ID un paroli atkārtoti.

Maksājumu komisijas tiks ieturētas no tā paša konta, no kura tika veikts maksājums. Mēneša maksa tiks ieturēta no komisiju konta. Maksa par maksājumiem tiks ieturēta tad, kad tiks veikts maksājums. Mēneša maksa tiks ieturēta vienreiz mēnesī - katra mēneša pirmajā dienā.

Jā, tie pastāvēs līdzās viens otram tāpēc, ka dažādas klientu vajadzības nosaka dažādus kanālus. Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem ir vajadzīgi dažādi instrumenti:

 • Vadītāji vēlas gūt ātru pārskatu par uzņēmuma aktīviem/pasīviem, veikt vērtspapīru operācijas, nosūtīt pieteikumus, noslēgt līgumus utt.
 • Uzņēmuma grāmatvedība vēlas veikt daudzus maksājumus ĀTRI, saņemt garas atskaites un pārskatus

Mēs domājam un redzam, ka:

 • Lielie korporatīvie klienti izmanto Internetbanku uzņēmumiem (instruments vadītājiem) un Elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem (vairāk izmanto grāmatveži);
 • Vidējie uzņēmumi izmanto Internetbanku uzņēmumiem (gan vadītāji, gan grāmatveži), un Elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem (uzņēmuma grāmatvedība);
 • Mazie uzņēmumi izmanto Internetbanku uzņēmumiem (gan vadītāji, gan grāmatveži);
 • "Uzņēmumi, kuros ir "slikts" Internet pieslēgums" izmanto Elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem (gan vadītāji, gan grāmatveži)

Grāmatvedības reģistros tiek izdarīti ieraksti tikai uz attaisnojamu dokumentu pamata. Saskaņā ar LR likuma "Par grāmatvedību" 7.pantu attaisnojama dokumentam ir jāsatur šādi rekvizīti:

 • Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs vai darījumos ar fizisku personu - personas kods;
 • Dokumenta nosaukums, numurs, datums;
 • Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums;
 • Mērītāji (daudzumi, summas);
 • Darījumā tieši iesaistītās personas (dalībnieki);
 • Par saimnieciskā darījuma veikšanu un informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti.

Ja bankas konta izraksts ir sagatavots atbilstoši Latvijas Bankas 1998.gada 12.martā apstiprināto "Bankas konta izrakstu sagatavošanas noteikumu" 2.1.punkta prasībām, tas uzskatāms par attaisnojamu dokumentu klienta grāmatvedības reģistru kārtošanai, uzskaitot un kontrolējot bezskaidras naudas līdzekļus bankās.
A/S "Swedbank" sagatavotie izraksti (gan filiālēs sagatavotie, gan tie, kurus klients saņem Internetbankā uzņēmumiem) ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem.

Uzņēmuma vadītājs nosaka kārtību kādā maksājuma uzdevumi tiek iesniegti bankā - parakstīti papīra formāta maksājuma uzdevumi vai elektroniski sagatavoti un autorizēti. Ja maksājumi tiek iesniegti elektroniski, par informācijas pareizību atbildīgo personu parakstus var aizstāt ar to elektronisko apliecināšanu (autorizāciju). Tas nozīmē, ka likums nenosaka obligātu prasību elektroniski veiktus maksājuma uzdevumus izdrukāt un parakstīt. Maksājuma uzdevuma izpildi apliecina bankas konta izraksts, maksājuma uzdevuma pareizību apliecina klienta elektronisks paraksts (autorizācija), ko nosaka klienta līgums ar banku par elektronisko kanālu izmantošanu.

Ziņojiet par personas datu izkrāpšanas mēģinājumiem

Vai e-pastā esat saņēmis lūgumu dalīties ar savu personisko informāciju, tostarp karšu vai internetbankas datiem? Tas nozīmē, ka jums ir pienākusi krāpnieciska vēstule, kas starptautiski ir pazīstamas kā pikšķerēšana ("phishing"). Atcerieties, ka Swedbank nekad nelūgs klientus atklāt personisku informāciju pa e-pastu.

Aicinām uzmanīties un neatvērt e-pasta vēstules no nepazīstamiem sūtītājiem, kā arī neklikšķināt uz vēstulēs ievietotajām saitēm un neatvērt pievienotos dokumentus, ja droši nezināt, kas šo vēstuli sūta.

Ja saņemat viltus e-pasta vēstuli, aicinām to pārsūtīt Swedbank uz e-pasta adresi phishing@swedbank.lv.

Rīkojieties ar datiem divreiz ātrāk

Swedbank attālināto norēķinu risinājumos (Swedbank internetbanka, Swedbank Gateway u.tml.) ir iekļauta datu savietojamības jeb importa/eksporta funkcija, kas grāmatvedim vai darbiniekam, kurš veic bankas maksājumus, sniedz divas ļoti svarīgas priekšrocības:

 • tiek ietaupīts laiks - netiek veikts dubults darbs, atkārtoti ievadot maksājumu datus bankas programmā;
 • samazinās iespēja kļūdīties, atkārtoti pārrakstot jau esošos datus.

Maksājumu imports no grāmatvedības sistēmām

Maksājumu importa iespēja no grāmatvedības programmas uz Internetbanku uzņēmumiem rada iespēju maksājumus pārvietot starp finansu uzskaites un Internetbankas uzņēmumiem norēķinu programmām. Maksājuma uzdevumi nebūs jāsagatavo divas reizes - grāmatvedības programmā un pēc tam bankai maksājuma izpildei.

Kā veicama datu importēšana?

 1. Grāmatvedis veic kontējumus - rēķinu apmaksas grāmatojumu savā grāmatvedības (finansu uzskaites) programmā.
 2. Grāmatvedis saglabā tikko izveidotos, noformētos maksājuma dokumentus failā, veicot to ar kādas speciāli šim nolūkam paredzētas darbības (pogas nospiešanu vai izvēlnes atvēršanu) palīdzību, lai izmantojot šo failu bankas maksājumus ieimportētu elektronisko norēķinu programmā (Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem vai Internetbanka uzņēmumiem).
 3. Grāmatvedis atver elektronisko norēķinu programmu (Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem vai Internetbanka uzņēmumiem).
 4. Elektronisko norēķinu programmā tiek atvērts programmas logs, kas pieprasa norādīt importējamo failu;
 5. Tiek izvēlēts iepriekš sagatavotais fails un notiek iepriekš sagatavoto maksājumu imports bankas elektroniskonorēķinu sistēmā. Maksājumi jau ir gatavi, lai banka tos pārskaitītu.
 6. Maksājumi bankas sistēmā tiek akceptēti (parakstīti), ko veic atbildīgā persona.
 7. Banka veic maksājuma apstrādi un nauda tiek pārskaitīta uz norādīto kontu. Klientam ir iespējams veikt maksājuma kopijas izdruku, ja nepieciešams no elektronisko norēķinu programmas.

Konta pārskata eksports uz failu

Konta pārskata eksportēšanauz klienta grāmatvedības programmu (finansu uzskaites sistēmu) no elektronisko norēķinu programmas (Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem vai Internetbanka uzņēmumiem), tādejādi automatizējot tā tālāko apstrādi.

Kā veicama datu eksportēšana?

 1. Grāmatvedis ir pieslēdzies bankas elektronisko norēķinu sistēmai (Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem vai Internetbanka uzņēmumiem).
 2. Grāmatvedis pieprasa konta pārskatu par sevis interesējošo periodu. Pārskats tiek saglabāts failā.
 3. Grāmatvedis pieslēdzas savai grāmatvedības (finansu uzskaites programmai) un iedarbina f-ju, kas veic tikko saglabātā faila datu, jeb iepriekš pieprasītā konta pārskata importu klienta grāmatvedības sistēmā.
 4. Klientam grāmatvedības programmā automātiski ir veikti kontējumi par pēdējiem debitoru maksājumiem bankas kontā.

Zvaniet savas grāmatvedības programmas izplatītājiem un jautājiet par importa formātiem un iespējām.

Kā rīkoties ārkārtas gadījumā?

Ja esi pazaudējis bankas karti vai autentifikācijas rīkus vai ir radušās aizdomas, ka tie ir nonākuši citu personu rīcībā, nekavējoties zvani mums jebkurā diennakts laikā. Mēs tūlīt bloķēsim tavu bankas karti vai piekļuvi internetbankai, lai neviens cits nevarētu piekļūt līdzekļiem tavos bankas kontos.

 • Privātajiem klientiem: zvani uz tālruni (+371 67444444).
 • Korporatīvajiem klientiem: zvani uz tālruni (+371 67444444).

Mēs arī automātiski bloķējam piekļuvi internetbankai, ja piecas reizes pēc kārtas tiek ievadīti nepareizi pierakstīšanās dati (lietotāja ID vai kods no PIN kodu kalkulatora). Tos var atbloķēt, zvanot uz tālruni +371 67444444. (Atkārtotas bloķēšanas gadījumā tev būs jāapmeklē bankas filiāle. Apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš. Vai kontā esi konstatējis sevis neapstiprinātus darījumus, kas veikti pirms internetbankas piekļuves bloķēšanas? Apskati savu konta izrakstu un iesniedzinformāciju mums.

Sargi savus pierakstīšanās datus

 • Nekādā gadījumā neapstiprini darījumus vai pierakstīšanos internetbankā vai lietotnē, ko neesi ierosinājis pats.
 • Nekādā gadījumā nenodod savus personas datus vai internetbankas vai lietotnes pierakstīšanās datus citām personām, tostarp ģimenes locekļiem, draugiem vai bankas darbiniekiem, izņemot, ja zvani uz banku.
 • Nepieraksti, nesūti e-pastā, īsziņā u.tml. un nekādā citā veidā nesaglabā slepenos kodus un paroles, ko izmanto, lai atbloķētu datoru vai mobilo tālruni. Izveido sarežģītas paroles, kuras ir grūti uzminēt, iegaumē tās un regulāri maini. Veido PIN kodus, izmanto nejaušas ciparu kombinācijas. Neizmanto tādas kombinācijas kā 1111, 1234, dzimšanas datumu vai citas ar personas datiem saistītas ciparu kombinācijas.
 • Atceries, ka tavs lietotāja ID numurs ir tikpat svarīgs kā personas kods, tādēļ gādā par tā drošību.
 • Atceries, ka pēc pierakstīšanās tev būs pieejami daudzi pakalpojumi, tostarp ārēji pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama papildu autentifikācija.

Pārlūka sesijas beigšana

Pierakstīšanās sesija tiek izbeigta, ja piecas minūtes nenotiek nekāda darbība. Tu tiksi aicināts vēlreiz ievadīt savus pierakstīšanās datus. Laika ierobežojumi ir noteikti drošības nolūkos, lai novērstu piekļuvi internetbankai gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis izrakstīties no sava konta pēc darba pabeigšanas internetbankā.

Internetbankas darba sesijas beigās izraksties (noklikšķinot “Izrakstīties”) un aizver interneta pārlūku.

Internetbankas tīmekļa vietnes adrese

No datora:

Internetbankas tīmekļa vietnes adrese

Internetbankas tīmekļa vietnes adrese

Noklikšķinot uz atslēgas simbola, būtu jāparādās atbilstošajam Swedbank sertifikātam:

Swedbank sertifikāts

Swedbank sertifikāts

No viedierīces:

Swedbank sertifikāts

Swedbank sertifikāts

Pirms pierakstīšanās datu ievadīšanas pārliecinies, ka tīmekļa vietnes domēns ir “swedbank.lv”.

Velti mirkli, lai iepazītos ar mūsu drošības ieteikumiem

 • Nedalies ar saviem personīgajiem autentifikācijas rīkiem. Ja vēlies saviem ģimenes locekļiem vai darbiniekiem dot tiesības pārvaldīt tavos kontos esošos līdzekļus, lūdz banku šīs tiesības piešķirt. Šīs personas varēs izmantot tavus uzņēmuma kontus savā vārdā un ar saviem personīgajiem autentifikācijas rīkiem. Šīs tiesības jebkurā brīdī var atsaukt. Var pasūtīt arī savam kontam piesaistītu papildu karti ģimenes locekļa vajadzībām. Savstarpēji kopīga autentifikācijas rīku izmantošana ar darbiniekiem vai ģimenes locekļiem ir kategoriski aizliegta.
 • Atceries, ka galvenais priekšnosacījums tavai naudas drošībai ir tavu datu (lietotāja ID, PIN kodu, bankai paziņotā mobilā tālruņa numura, personas koda utt.) drošība.
 • Izmanto publisku datoru, neievadi tajā savus personas datus, jo datorā var būt uzstādīta ļaunprogrammatūra, kas fiksē šos datus.
 • Neglabā savu lietotāja ID numuru kopā ar autentifikācijas rīkiem un to slepenajiem kodiem.
 • Nekādā gadījumā nesūti autentifikācijas datus pa e-pastu.
 • Nekad neatklāj savus pierakstīšanās datus, ja vien nezvani bankai. Nevienam nav tiesību pa tālruni lūgt atklāt tavu personas kodu un autentifikācijas rīkus. Ja kāds zvana un stādās priekšā kā bankas darbinieks, nekavējoties pārtrauci sarunu.
 • Tavi Smart-ID vai kodu kalkulatora PIN kodi nedrīkst sakrist ar tava tālruņa numura daļu vai tajā ietilpstošu ciparu kombināciju.
 • Vienmēr pārbaudi kontroles numuru un izlasi sadaļu “skatīt, ko es parakstu”, ja tāda ir pieejama.
 • Ievadot Smart-ID PIN2, parasti tiek apstiprināts maksājums vai vienošanās. To darot, ievēro īpašu piesardzību.
 • Izveidojot jaunu Smart-ID kontu, tev tiek nosūtīta īsziņa. Ja neesi pieprasījis jaunu Smart-ID kontu, nekavējoties sazinieties ar banku.

Piekļūstot internetbankai no klēpjdatora vai stacionārā datora, ievēro tālāk norādītos piesardzības pasākumus!

 • Instalē antivīrusu programmatūru un konfigurē to, lai automātiski tiktu veikta vīrusu definīciju datubāzes atjaunināšana (vismaz viens automātiskais atjauninājums dienā).
 • Uzstādi vietējo ugunsmūri. To vajadzētu konfigurēt tā, lai tavam datoram nevar pieslēgties no interneta.
 • Izmanto jaunāko pieejamo pārlūka un operētājsistēmas versiju.
 • Ieslēdz automātiskos atjauninājumus visai programmatūrai. Ja nav iespējams veikt automātisku atjaunināšanu, regulāri pārbaudi, vai nav pieejama jaunāka programmatūras versija.
 • Iestati interneta pārlūku, lai tas bloķētu uzlecošos logus.

Pārbaudi datora drošību.

 • Plašāka informācija par to, kā aizsargāt savas ierīces un droši izmantot interneta pakalpojumus, ir pieejama šādās vietnēs:

https://cert.lv/lv.

Neaizmirsti par piesardzības pasākumiem, piekļūstot internetbankai no mobilajām ierīcēm!

 • Lejupielādēt lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, App Store, Google Play vai – Windows Phone programmām – Microsoft Store.
 • Neapej ierobežojumus, ko mobilajā ierīcē ir iestatījis mobilā tīkla operators vai ierīces ražotājs (jailbreaking). Tādējādi tiks atslēgta ierīcē iebūvētā aizsardzība pret dažādiem mobilo ierīču apdraudējumiem.
 • Vienmēr bloķē viedtālruņa ekrānu vai datoru. Ja ierīce ekrāna bloķēšanai piedāvā vairākus drošības līmeņus, vienmēr izvēlies visaugstāko.
 • Neļauj citām personām izmantot tavu tālruni vai planšetdatoru, kurā instalēta Swedbank lietotne.
 • Neatklāj ekrāna bloķēšanas kodus citām personām un neatļauj savu tālruni atslēgt ar citas personas biometriskajiem datiem.
 • Izmanto antivīrusu programmatūru.
 • Vienmēr ievēro savas mobilās ierīces ražotāja prasības vai drošības brīdinājumus.

Iepērkoties tiešsaistē, rīkojies uzmanīgi ar saviem personas un finanšu datiem. Rūpīgi izvērtē draudus, ar kuriem var saskarties internetā. Mēs iesakām nodrošināt personīgo ierīču aizsardzību un vienmēr ievērot tālāk uzskaitītos drošības ieteikumus.

 • Iepērcies tikai uzticamos veikalos. Droši iegādājies preces un pakalpojumus pazīstamos Latvijas un ārzemju internetveikalos ar labu reputāciju. Kritiski izvērtē nepazīstamus pārdevējus un mēģini noskaidrot vairāk par viņu darbību. Iepazīsties ar internetā publiski pieejamām atsauksmēm par konkrēto internetveikalu. Pārliecinies, vai tīmekļa vietnē ir dota detalizēta vietnes administratora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasts utt.), un pārliecinies, vai vietnes saitēs nav kļūdu (lieki vārdi vai burti, dīvaini simboli), vai nav uzlecošo logu, reklāmu, daudz saišu informatīva satura vietā.
 • Izturies piesardzīgi pret atlaidēm. Vai atradi augstas kvalitātes preci par īpaši zemu cenu? Pirms maksājuma veikšanas pārliecinies, ka uzņēmums, kas preci piedāvā, tiešām eksistē un ir uzticams. Izturies piesardzīgi pret reklāmām sociālajos tīklos. Tās var vest uz viltus internetveikaliem.
 • Droša iepirkšanās ar karti. Iepērkoties ārzemju internetveikalos, visizplatītākais maksāšanas veids ir norēķināties ar maksājumu karti. Šādos gadījumos ir jānorāda maksājumu kartes dati. Ja internetveikals piedalās kādā no starptautiskajām drošības programmām, tā vietnē ir norādīti īpaši programmu logotipi, piemēram, “Mastercard Identity Check” vai “Visa Secure” Visa karšu maksājumiem. Iespējams, tiksi pārvirzīts uz internetbanku, lai apstiprinātu maksājumu, pierakstoties internetbankā. Uzzini vairāk par drošu iepirkšanos tiešsaistē šeit. Pirms maksājuma veikšanas internetveikalā, lūdzu, izvērtē attiecīgā internetveikala drošību un iepazīsties ar internetā publiski pieejamajām atsauksmēm par tā darbību.
 • Droši maksājumi elektroniskajā banku sistēmā. Iepērkoties Latvijas internetveikalos, parasti notiek pārvirzīšana uz Swedbank internetbanku. Tā ir atpazīstama pēc Swedbank logotipa un internetbankas adreses: https://www.swedbank.lv/banklink . Tas ir apstiprinājums, ka maksājums tiek veikts tieši banku sistēmā. Pēc pierakstīšanās datu ievadīšanas vietne automātiski parāda izveidoto maksājuma formu.
 • Trešo pušu piegādātāji. Kopš 2019. gada 14. septembra, iepērkoties tiešsaistē, tev var tikt piedāvāts izmantot maksājumu ierosināšanas pakalpojumu, ko kā norēķināšanās iespēju par precēm un pakalpojumiem piedāvā maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas nav banka. Izvēloties ierosināt maksājumu no sava bankas konta, tev var būt jāaizpilda maksājuma uzdevuma forma maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja vidē un jāpiekrīt datu pārsūtīšanai, kas ir nepieciešama, lai izpildītu maksājumu un vēlāk apstiprinātu maksājuma uzdevumu ar Swedbank internetbankas autentifikācijas rīku. Ja savā konta izrakstā konstatēt darījumu, ko pats neesi apstiprinājis, informēt mūs par to nekavējoties, zvanot uz +371 67444444 (privātie klienti) vai+371 67444444 (korporatīvie klienti).

Aizdomīgas īsziņas. Esi vērīgs!

 • Krāpnieki var izlikties par banku, it kā mūsu vārdā nosūtot krāpnieciskas īsziņas, lai iegūtu tavus personas un autentifikācijas rīka datus. Šādās īsziņās parasti tiek piedāvāts noklikšķināt uz kādas saites, atvērt pielikumu vai zvanīt uz norādītu tālruņa numuru, lai it kā atjauninātu, labotu, pārbaudītu vai aktivizētu tavu kontu internetbankā.
 • Nekādā gadījumā neatbildi uz īsziņu, kurā tiec aicināts atklāt slepenu informāciju. Nekādā gadījumā neklikšķini uz saitēm un neatver pielikumus no nepazīstamiem sūtītājiem, jo tādējādi vari aktivizēt vīrusu vai arī nokļūt krāpnieciskā tīmekļa vietnē.
 • Ja esi noklikšķinājis uz saites un nonācis tīmekļa vietnē, kas izskatās kā mūsu vietne, neievadi tajā nekādus prasītos datus un sazinies ar mums. Šeit ir pieejama informācija par to, kā atpazīt mūsu autentisko tīmekļa vietni.
 • Ja ir aizdomas, ka tavi pierakstīšanās dati ir kļuvuši zināmi citām personām, sazinies ar mums nekavējoties.

Aizdomīgas e-pasta vēstules vai zvani. Esi piesardzīgs!

 • Ja saņem aizdomīgu zvanu vai e-pasta vēstuli it kā no “bankas darbinieka” vai “policista”, kas aicina atklāt tavus slepenos pierakstīšanās datus, nekādā gadījumā neizpaud šo informāciju. Neuzticies šai personai tikai tādēļ, ka tā kaut ko par tevi zina. Krāpnieki var īstenot dažādus scenārijus, lai nozagtu naudu (viņi aicina atjaunināt datus, informē par aizdomīgiem darījumiem utt.), taču tiem visiem ir viena kopīga iezīme – viņi aicina atklāt slepenos internetbankas pierakstīšanās datus vai ievadīt autentifikācijas rīka ģenerēto kodu darījuma apstiprināšanai.
 • Ne bankas, ne tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki nesazinās ar iedzīvotājiem un neaicina viņus atklāt viņu internetbankas datus (lietotāja ID, PIN kodus utt.) vai ierosināt vai apstiprināt darījumus, ko klients pats nav ierosinājis. Tādēļ rīkojies vērīgi un neatver aizdomīgas e-pasta vēstules. Pārliecinies, ka internetbankā pieraksties, izmantojot īsto tīmekļa vietni (https://www.swedbank.lv).

Dažas biežāk izplatītās pazīmes, kas liecina, ka saņemtais tālruņa zvans, e-pasta vēstule vai īsziņa, visticamāk, ir krāpšanas vai uzbrukuma mēģinājums:

 • Ziņā tiek radīta lielas steidzamības sajūta. Noziedznieki cenšas steidzināt, lai tu pieļautu kļūdu.
 • Ziņa mudina apiet vai ignorēt mūsu politiku un procedūras.
 • Ziņa piedāvā gūt lielu peļņu. Ja piedāvājums izklausās pārāk labs, lai būtu ticams, tā, visticamāk, arī ir krāpšana.
 • Ievēro īpašu piesardzību attiecībā uz tālruņa zvaniem vai ziņām, kuru sūtītājs it kā ir valsts iestāde un kurās tiec aicināts uz tūlītēju rīcību.

Vai atradi kļūmi drošības sistēmā? Informē mūs par to!

Mums, Swedbank, ir svarīgi, lai mūsu klienti justos droši un aizsargāti, pārvaldot savus finanšu līdzekļus mūsu elektroniskajos kanālos. Līdz ar to mēs vēlamies nodrošināt augstāko drošības līmeni mūsu IT sistēmās. Tomēr reizēm varam kaut ko arī nepamanīt. Ja konstatē kļūmi drošības sistēmā, lūdzu, informē mūs par to, lai varam pēc iespējas ātrāk novērst problēmu.

Kā ziņot?

Nosūti mums e-pasta vēstuli uz adresi: responsible-disclosure@swedbank.com. We Aicinām izmantot mūsu publiskoPGP atslēgu nosūtītās informācijas aizsardzībai. Noteikti iekļauj ziņojumā šādus datus:

 • ievainojamības detalizēts apraksts, ieskaitot URL un ievainojamības veidu;
 • informācija, kas mums nepieciešama problēmas reproducēšanai;
 • ja iespējams – atklātās ievainojamības ekrānuzņēmums;
 • tava kontaktinformācija, vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un publiskā PGP atslēga (ja jums tāda ir).

Iesniegtos personas datus Swedbank izmantos, lai informētu tevi par konstatēto IT drošības trūkumu analīzi un korekciju un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar tevi iesniegtās informācijas precizēšanai. Plašāka informācija par Swedbank datu apstrādes procedūrām ir pieejama www.swedbank.lv sadaļā par Swedbank personas datu apstrādes principiem.

Par ko var ziņot?

Var mums ziņot par drošības kļūmēm, ko konstatēji jebkurā mūsu pakalpojumā. Drošības kļūmju piemēri: starpvietņu skriptošana, šifrēšanas kļūdas vai drošību ietekmējošas kļūdas loģikas kontrolēs. Ziņošanas iespēju nav paredzēts izmantot attiecībā uz citām loģikas kļūdām, teksta kļūdām, jautājumiem par mūsu pakalpojumiem, jautājumiem par mūsu pakalpojumu drošību u. tml.

Ko gaidīt no Swedbank?

Mēs apstiprināsim, ka esam saņēmuši tavu ziņu, visā problēmas risināšanas procesā tevi par to informēsim, kā arī paziņosim, kad problēma būs novērsta. Atlīdzība par informēšanu par ievainojamību netiek izmaksāta.

Ko gaidām no tevis?

Gan mums, gan mūsu klientiem ir svarīgi, lai tiktu ievēroti labās prakses standarti.

 • Ievainojamību nedrīkst izmantot, lai piekļūtu vai mēģinātu piekļūt tev nepiederošai informācijai.
 • Ievainojamību nedrīkst izmantot, lai dzēstu vai labotu informāciju.
 • Tu nedrīksti ietekmēt mūsu pakalpojumu pieejamību.
 • Tu dod mums iespēju novērst konstatēto ievainojamību, pirms paziņo par to publiski.

Vai var ziņot anonīmi?

Jā, taču tādā gadījumā mēs nevaram atbildēt un informēt tevi par ievainojamības novēršanas procesu.

PGP atslēga

PGP atslēga

Atslēgas ID: 0x0AD6CCAF

Kontroles kods: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF

Mēs iesakām atjaunināt pārlūkprogrammu un operētājsistēmas versiju, tiklīdz atjauninājums ir izlaists. Lai uzlabotu drošību un pieredzi mūsu digitālajos kanālos, šos atjauninājumus var iestatīt automātiski. Mēs oficiāli atbalstām šādas pārlūkprogrammu versijas:

 • Google Chrome 85 un jaunākas versijas;
 • Microsoft Edge 85 un jaunākas versijas;
 • Mozilla Firefox 80 un jaunākas versijas;
 • Safari 14 un jaunākas versijas.

Informācija grāmatvedības programmu veidotājiem

Lai veiktu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, piedāvājot iepriekš minētās funkcijas risinājumus klientiem, Swedbank speciālisti palīdzēs veikt izveidotā formāta pārbaudi - notestēt jūsu radīto risinājumu. Nepieciešamā faila formāta apraksts ir atrodams zemāk.

Internetbanka uzņēmumiem uztur importa/eksporta formātus:

Failu piemēri

Kontakti

Pieteikties konta atvēršanai

Noderīgas saites

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Līdz maija beigām aizdevuma noformēšanas maksa 0 Eur

 • Bez ķīlas
 • Visām summām no 5000 – 15 000 Eur

Bezmaksas noformēšana spēkā līdz 31.05.2023. summām līdz 15 000 EUR. Aizpildi kredīta pieteikumu un uzzini tieši tev piedāvātos aizdevuma nosacījumus.