Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Pagaidu vai norēķinu kontu aicinām atvērt attālināti. Atgādinām, ka arī pagaidu kontu par norēķinu kontu varat pārveidot attālināti.
Nepieciešamību apmeklēt filiāli aicinām izvērtēt īpaši rūpīgi!
Konta atvēršana attālināti – bez maksas

Kāpēc izvēlēties Swedbank?

 • Multivalūtu konts 6 mēnešus bez apkalpošanas maksas*
 • Biznesa debetkarte ērtiem norēķiniem pirmo gadu bez maksas
 • Maksājumu pieņemšana internetā - bez pieslēgšanas maksas un 3 mēnešus bez ikmēneša maksas
 • POS terminālis 6 mēnešus bez nomas maksas
 • E-grāmatvedība un biznesa skiču rīks
Pieteikties konta atvēršanai Atvērt pagaidu kontu

* Atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā.

Pārdomāti bankas pakalpojumi

Klientu atbalsts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā attālināti bez maksas, kā arī visplašākā digitālo pakalpojumu izvēle Latvijā.

Ātri maksājumi par zemām cenām

Pusei no taviem topošajiem klientiem ir konts Swedbank, kas dod iespēju maksājumiem notikt vien dažu sekunžu laikā.

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Saņemiet atbildi no bankas 1 darbdienas laikā.
 4. Parakstiet līgumu internetbankā.

Svarīgi! Parakstīt līgumu attālināti var uzņēmuma paraksttiesīgā persona ar vienpersoniskām paraksttiesībām, autorizējoties ar Smart-ID kvalificēto elektronisko parakstu (QES) vai eID.

Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.

Lūdzu, apmeklējiet Uzņēmumu reģistra mājas lapu, lai pārliecinātos, vai pagaidu konts ir nepieciešams jūsu izvēlētās formas uzņēmuma dibināšanai. Pagaidu konts ir nepieciešams jaundibinātiem uzņēmumiem pamatkapitāla iemaksai. Kad uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, pagaidu kontu var noformēt par norēķinu kontu.

Lai atvērtu pagaidu kontu attālināti, uzņēmuma dibinātājam nepieciešama Swedbank internetbanka (kā privātpersonai) un eID karte ar aktivizētu eParakstu vai Smart-ID kvalificēts elektronisks paraksts (QES).

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Uzņēmuma dibināšanas dokumenti jāparaksta ar Smart-ID QES vai ar eParakstu EDOC/ ASICE formātā un jānosūta uz uznemumi@swedbank.lv.
 4. Konta numurs jums tiks nosūtīts bankas ziņojumā internetbankā 1 darbdienas laikā.
 5. Pamatkapitālu jūs varat iemaksāt, izmantojot internetbanku.

Jūsu ērtībām aicinām iepriekš pieteikt tikšanos Swedbank filiālē. Dodoties uz filiāli, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus konta atvēršanai.

Pagaidu konta atvēršana – bez maksas! Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.
 • Vismaz vienai no pusēm ir jābūt atvērtam kontam Swedbank;
 • jāaizpilda Darījuma konta līguma sagatavošanas iesniegums (pieejams arī Internetbankā):
 • Visām trim pusēm - Bankai, Pircējam un Pārdevējam - ir jānoslēdz trīspusējs līgums par Darījuma kontu. Standarta Darījuma konta līguma paraugs;
 • Atverot kontu un slēdzot līgumu, ir jāuzrāda līgumslēdzēju pušu personu apliecinoši dokumenti;
 • Pēc Bankas pieprasījuma Pircējam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Bankā dokumenti, kuri apliecina darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi.
 • Banka atver darījuma kontu;
 • Pircējs darījuma kontā ieskaita darījuma summu;
 • Pārdevējs noformē nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos Bankai;
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti atbilst līgumā norādītajiem, tad Banka realizē darījumu: pārdevējs saņem naudu, bet pircējs - dokumentu oriģinālus.
Atverot uzņēmuma kontu, jums tiks pieslēgts internetbankas Pamattarifs, kuru varat mainīt uz Aktīvo tarifu internetbankā sadaļā “Cenrādis”.
Cenrādis Pamattarifs Aktīvais tarifs
Internetbankas ikmēneša apkalpošanas maksa 0,00 EUR 1 lietotājs - 4,27 EUR
Konta uzturēšana mēnesī 0,00 - 3,56 EUR 0,00 - 3,56 EUR
Internetbankas maksājums uz citas personas Swedbank kontu Latvijā 0,21 EUR bez maksas
Internetbankas maksājumi uz citu banku Latvijā 0,57 EUR 0,36 EUR
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Darījuma konta atvēršana Ērtāk internetbankā
- Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100
- Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00
Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00
Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00
Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
Lietošana
Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
Izmaiņas
- Standarta līguma nosacījumos 50,00
- Līguma nestandarta nosacījumos Pēc vienošanās, min. 70,00
Informācijas sniegšana Bez maksas
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.10.2016.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Juridiskajai personai, t.sk. individuālajam uzņēmumam vai zemnieku saimniecībai
Konta atvēršana Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Papildu konta atvēršana filiālē Internetbankā – bez maksas 20,00 Papildu konta atvēršana filiālē bez maksas, ja tehniski tas nav iespējams attālināti.
Uzņēmuma komplekts:
- Norēķinu konts
- Biznesa debetkarte
- Internetbanka uzņēmumiem
- Autorizācijas rīki: Smart-ID
- SMS un Telefonbanka
- Uzņēmumu tīkls Business Network
Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Konta atvēršana Swedbank Grupas valstīs 200,00 Lēmums par konta atvēršanu (vai neatvēršanu) tiek pieņemts Swedbank Grupas līmenī. Katra uzņēmuma pieprasījums tiek izvērtēts individuāli. Pieprasījuma vidējais izpildes termiņš: 6-12mēn.
Pirmreizējā dokumentu pārbaude*

* Ārpus Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem vai tādiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru valdē vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona no ārvalstīm.

* Kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī klientiem, kas veic banku darbības ārpus regulētas sistēmas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 2. punktam.

300,00
Lietošana
Konta uzturēšanas ikmēneša maksa 0,00 - 3,56 Konta uzturēšanas ikmēneša maksa:
- Standarta - 3,56
- Jaundibinātiem uzņēmumiem, atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas, 6 mēnešus - 0,00
Komisija par naudas atlikumu virs: Komisiju par konta atlikumu maksā Klients. Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem. Komisija netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Komisija tiks aprēķināta katru dienu par naudas summu kontos, kas pārsniegs noteiktos limitus, reizinot šo summu ar noteiktajām likmēm, kas ir izdalīta ar dienu skaitu (360). Komisija tiks ieturēta līdz katra mēneša 10. datumam par iepriekšējo periodu.
- EUR 1 000 000 ECB likme Komisija par naudas atlikumu kontā var tikt piemērota tikai individuāli informējot klientu 30 dienas iepriekš. Komisija tiek aprēķināta par katru dienu kurā naudas summa kontos pārsniedz noteiktos limitus, reizinot šo summu ar noteiktajām likmēm, kas tiek izdalītas ar dienu skaitu (360). Komisija netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Komisija tiks ieturēta līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējo periodu.
- CHF 100 000 Swiss National Bank likme
- DKK 750 000 Danmarks Nationalbank's likme
- JPY 10 000 000 Bank of Japan likme
Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadā Komisijas maksa ir atcelta no 25.07.2019.
Paraksttiesību maiņa 10,00 Par jebkādu paraksttiesību maiņu, izņemot gadījumus, kad paraksttiesības tiek tikai atceltas.
Apkalpošana ar pilnvarām Tikai filiālēs 12,00 + PVN Komisija par dokumentu pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi.
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas
Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību*

* Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

Līdz 200,00

Spēkā no 19.08.2020.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Pagaidu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana mēnesī 3,56
Iemaksa pagaidu kontā Sk. Skaidras naudas darījumi
Izmaksa no pagaidu konta Sk. Skaidras naudas darījumi
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.07.2018.

Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti
Aktīvais tarifs
Dalīti
Pamattarifs
Dalīti
Uz savu kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas Bez maksas 3,00
Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 0,21 3,00
Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Uz kontu Swedbank grupā 17:30 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
Aktīvais tarifs Pamattarifs
Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ valstīm, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Neierobežoti Ekonomiskais 12,00/23,00 15,00/27,00 15,00/27,00
16:00 Standarta 15,00/ 27,00 20,00/ 30,00 20,00/ 30,00
14:00 Ekspress 22,00/ 43,00 30,00/ 50,00 30,00/ 50,00

Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

Spēkā no 01.07.2018.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. Ērtāk internetbankā 6,00
Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Ērtāk internetbankā Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana 41,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un saņemšanu iespējams pasūtīt filiālē vai piezvanot uz Telefonbankas numuru 67 444 444. Pasūtot  karti darba dienās līdz plkst. 13.30, tās izgatavošana un piegāde filiālēs 'Ķīpsala' (Rīga, Balasta dambis 15) un 'Spice' (Rīga, Jaunmoku iela 13 (t/c 'Spice Home')) 4 darba stundu laikā. Filiālēs ārpus Rīgas piegāde nākamajā darba dienā.
Saņemšana
Pa pastu Bez maksas
Filiālē 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 2,00 Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 Izņēmums - kartes servisējošā konta maiņa filiālē bez maksas.
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Kartes PIN kodu iespējams atbloķēt gadījumos, kad tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Kartes standarta limiti Limiti, EUR
Pirkumiem 1400
Skaidras naudas izmaksai 1400
Skaidras naudas iemaksai 15000
Rēķinu apmaksai bankas automātos 700

Spēkā no 19.08.2020.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Izsniegšana
Kodu kalkulators DP260 2,00 - 6,00 Klientiem līdz 18 gadiem un klientiem no 65 gadiem: EUR 2,00 Kodu kalkulatora DP260 garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
Kodu kalkulators DP300C 2,00 - 20,00 Klientiem no 65 gadiem: EUR 2,00 Kodu kalkulatora DP300C garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
Kodu kalkulators DP301CV neredzīgiem un vājredzīgiem klientiem Tikai filiālēs 2,00 Kodu kalkulatora DP301CV garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
eID kartes lasītāja izsniegšana 6,61 + PVN
Lietošana
Internetbankas Aktīvā tarifa mēneša maksa 4,27 - 12,81 EUR 4.27 par katru lietotāju, taču kopā ne vairāk par EUR 12.81
Kodu kalkulatora atbloķēšana 2,00
Lietotāju un/vai to maksājumu limitu maiņa filiālē 20,00
Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 19.08.2020.

Kā rīkoties ārkārtas gadījumā?

Ja esi pazaudējis bankas karti vai autentifikācijas rīkus vai ir radušās aizdomas, ka tie ir nonākuši citu personu rīcībā, nekavējoties zvani mums jebkurā diennakts laikā. Mēs tūlīt bloķēsim tavu bankas karti vai piekļuvi internetbankai, lai neviens cits nevarētu piekļūt līdzekļiem tavos bankas kontos.

 • Privātajiem klientiem: zvani uz tālruni (+371 67444444).
 • Korporatīvajiem klientiem: zvani uz tālruni (+371 67444444).

Mēs arī automātiski bloķējam piekļuvi internetbankai, ja piecas reizes pēc kārtas tiek ievadīti nepareizi pierakstīšanās dati (lietotāja ID vai kods no PIN kodu kalkulatora). Tos var atbloķēt, zvanot uz tālruni +371 67444444. (Atkārtotas bloķēšanas gadījumā tev būs jāapmeklē bankas filiāle. Apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš. Vai kontā esi konstatējis sevis neapstiprinātus darījumus, kas veikti pirms internetbankas piekļuves bloķēšanas? Apskati savu konta izrakstu un iesniedz informāciju mums.

Sargi savus pierakstīšanās datus

 • Nekādā gadījumā neapstiprini darījumus vai pierakstīšanos internetbankā vai lietotnē, ko neesi ierosinājis pats.
 • Nekādā gadījumā nenodod savus personas datus vai internetbankas vai lietotnes pierakstīšanās datus citām personām, tostarp ģimenes locekļiem, draugiem vai bankas darbiniekiem, izņemot, ja zvani uz banku.
 • Nepieraksti, nesūti e-pastā, īsziņā u.tml. un nekādā citā veidā nesaglabā slepenos kodus un paroles, ko izmanto, lai atbloķētu datoru vai mobilo tālruni. Izveido sarežģītas paroles, kuras ir grūti uzminēt, iegaumē tās un regulāri maini. Veido PIN kodus, izmanto nejaušas ciparu kombinācijas. Neizmanto tādas kombinācijas kā 1111, 1234, dzimšanas datumu vai citas ar personas datiem saistītas ciparu kombinācijas.
 • Atceries, ka tavs lietotāja ID numurs ir tikpat svarīgs kā personas kods, tādēļ gādā par tā drošību.
 • Atceries, ka pēc pierakstīšanās tev būs pieejami daudzi pakalpojumi, tostarp ārēji pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama papildu autentifikācija.

Pārlūka sesijas beigšana

Pierakstīšanās sesija tiek izbeigta, ja piecas minūtes nenotiek nekāda darbība. Tu tiksi aicināts vēlreiz ievadīt savus pierakstīšanās datus. Laika ierobežojumi ir noteikti drošības nolūkos, lai novērstu piekļuvi internetbankai gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis izrakstīties no sava konta pēc darba pabeigšanas internetbankā.

Internetbankas darba sesijas beigās izraksties (noklikšķinot “Izrakstīties”) un aizver interneta pārlūku.

Internetbankas tīmekļa vietnes adrese

No datora:

Noklikšķinot uz atslēgas simbola, būtu jāparādās atbilstošajam Swedbank sertifikātam:

No viedierīces:

Pirms pierakstīšanās datu ievadīšanas pārliecinies, ka tīmekļa vietnes domēns ir “swedbank.lv”.

Velti mirkli, lai iepazītos ar mūsu drošības ieteikumiem

 • Nedalies ar saviem personīgajiem autentifikācijas rīkiem. Ja vēlies saviem ģimenes locekļiem vai darbiniekiem dot tiesības pārvaldīt tavos kontos esošos līdzekļus, lūdz banku šīs tiesības piešķirt. Šīs personas varēs izmantot tavus uzņēmuma kontus savā vārdā un ar saviem personīgajiem autentifikācijas rīkiem. Šīs tiesības jebkurā brīdī var atsaukt. Var pasūtīt arī savam kontam piesaistītu papildu karti ģimenes locekļa vajadzībām. Savstarpēji kopīga autentifikācijas rīku izmantošana ar darbiniekiem vai ģimenes locekļiem ir kategoriski aizliegta.
 • Atceries, ka galvenais priekšnosacījums tavai naudas drošībai ir tavu datu (lietotāja ID, PIN kodu, bankai paziņotā mobilā tālruņa numura, personas koda utt.) drošība.
 • Izmanto publisku datoru, neievadi tajā savus personas datus, jo datorā var būt uzstādīta ļaunprogrammatūra, kas fiksē šos datus.
 • Neglabā savu lietotāja ID numuru kopā ar autentifikācijas rīkiem un to slepenajiem kodiem.
 • Nekādā gadījumā nesūti autentifikācijas datus pa e-pastu.
 • Nekad neatklāj savus pierakstīšanās datus, ja vien nezvani bankai. Nevienam nav tiesību pa tālruni lūgt atklāt tavu personas kodu un autentifikācijas rīkus. Ja kāds zvana un stādās priekšā kā bankas darbinieks, nekavējoties pārtrauci sarunu.
 • Tavi Smart-ID vai kodu kalkulatora PIN kodi nedrīkst sakrist ar tava tālruņa numura daļu vai tajā ietilpstošu ciparu kombināciju.
 • Vienmēr pārbaudi kontroles numuru un izlasi sadaļu “skatīt, ko es parakstu”, ja tāda ir pieejama.
 • Ievadot Smart-ID PIN2, parasti tiek apstiprināts maksājums vai vienošanās. To darot, ievēro īpašu piesardzību.
 • Izveidojot jaunu Smart-ID kontu, tev tiek nosūtīta īsziņa. Ja neesi pieprasījis jaunu Smart-ID kontu, nekavējoties sazinieties ar banku.

Piekļūstot internetbankai no klēpjdatora vai stacionārā datora, ievēro tālāk norādītos piesardzības pasākumus!

 • Instalē antivīrusu programmatūru un konfigurē to, lai automātiski tiktu veikta vīrusu definīciju datubāzes atjaunināšana (vismaz viens automātiskais atjauninājums dienā).
 • Uzstādi vietējo ugunsmūri. To vajadzētu konfigurēt tā, lai tavam datoram nevar pieslēgties no interneta.
 • Izmanto jaunāko pieejamo pārlūka un operētājsistēmas versiju.
 • Ieslēdz automātiskos atjauninājumus visai programmatūrai. Ja nav iespējams veikt automātisku atjaunināšanu, regulāri pārbaudi, vai nav pieejama jaunāka programmatūras versija.
 • Iestati interneta pārlūku, lai tas bloķētu uzlecošos logus.

Pārbaudi datora drošību.

 • Plašāka informācija par to, kā aizsargāt savas ierīces un droši izmantot interneta pakalpojumus, ir pieejama šādās vietnēs:

https://cert.lv/lv.

Neaizmirsti par piesardzības pasākumiem, piekļūstot internetbankai no mobilajām ierīcēm!

 • Lejupielādēt lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, App Store, Google Play vai – Windows Phone programmām – Microsoft Store.
 • Neapej ierobežojumus, ko mobilajā ierīcē ir iestatījis mobilā tīkla operators vai ierīces ražotājs (jailbreaking). Tādējādi tiks atslēgta ierīcē iebūvētā aizsardzība pret dažādiem mobilo ierīču apdraudējumiem.
 • Vienmēr bloķē viedtālruņa ekrānu vai datoru. Ja ierīce ekrāna bloķēšanai piedāvā vairākus drošības līmeņus, vienmēr izvēlies visaugstāko.
 • Neļauj citām personām izmantot tavu tālruni vai planšetdatoru, kurā instalēta Swedbank lietotne.
 • Neatklāj ekrāna bloķēšanas kodus citām personām un neatļauj savu tālruni atslēgt ar citas personas biometriskajiem datiem.
 • Izmanto antivīrusu programmatūru.
 • Vienmēr ievēro savas mobilās ierīces ražotāja prasības vai drošības brīdinājumus.

Iepērkoties tiešsaistē, rīkojies uzmanīgi ar saviem personas un finanšu datiem. Rūpīgi izvērtē draudus, ar kuriem var saskarties internetā. Mēs iesakām nodrošināt personīgo ierīču aizsardzību un vienmēr ievērot tālāk uzskaitītos drošības ieteikumus.

 • Iepērcies tikai uzticamos veikalos. Droši iegādājies preces un pakalpojumus pazīstamos Latvijas un ārzemju internetveikalos ar labu reputāciju. Kritiski izvērtē nepazīstamus pārdevējus un mēģini noskaidrot vairāk par viņu darbību. Iepazīsties ar internetā publiski pieejamām atsauksmēm par konkrēto internetveikalu. Pārliecinies, vai tīmekļa vietnē ir dota detalizēta vietnes administratora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasts utt.), un pārliecinies, vai vietnes saitēs nav kļūdu (lieki vārdi vai burti, dīvaini simboli), vai nav uzlecošo logu, reklāmu, daudz saišu informatīva satura vietā.
 • Izturies piesardzīgi pret atlaidēm. Vai atradi augstas kvalitātes preci par īpaši zemu cenu? Pirms maksājuma veikšanas pārliecinies, ka uzņēmums, kas preci piedāvā, tiešām eksistē un ir uzticams. Izturies piesardzīgi pret reklāmām sociālajos tīklos. Tās var vest uz viltus internetveikaliem.
 • Droša iepirkšanās ar karti. Iepērkoties ārzemju internetveikalos, visizplatītākais maksāšanas veids ir norēķināties ar maksājumu karti. Šādos gadījumos ir jānorāda maksājumu kartes dati. Ja internetveikals piedalās kādā no starptautiskajām drošības programmām, tā vietnē ir norādīti īpaši programmu logotipi, piemēram, “MasterCard SecureCode” vai “Verified by Visa” Visa karšu maksājumiem. Iespējams, tiksi pārvirzīts uz internetbanku, lai apstiprinātu maksājumu, pierakstoties internetbankā. Uzzini vairāk par drošu iepirkšanos tiešsaistē šeit. Pirms maksājuma veikšanas internetveikalā, lūdzu, izvērtē attiecīgā internetveikala drošību un iepazīsties ar internetā publiski pieejamajām atsauksmēm par tā darbību.
 • Droši maksājumi elektroniskajā banku sistēmā. Iepērkoties Latvijas internetveikalos, parasti notiek pārvirzīšana uz Swedbank internetbanku. Tā ir atpazīstama pēc Swedbank logotipa un internetbankas adreses: https://www.swedbank.lv/banklink . Tas ir apstiprinājums, ka maksājums tiek veikts tieši banku sistēmā. Pēc pierakstīšanās datu ievadīšanas vietne automātiski parāda izveidoto maksājuma formu.
 • Trešo pušu piegādātāji. Kopš 2019. gada 14. septembra, iepērkoties tiešsaistē, tev var tikt piedāvāts izmantot maksājumu ierosināšanas pakalpojumu, ko kā norēķināšanās iespēju par precēm un pakalpojumiem piedāvā maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas nav banka. Izvēloties ierosināt maksājumu no sava bankas konta, tev var būt jāaizpilda maksājuma uzdevuma forma maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja vidē un jāpiekrīt datu pārsūtīšanai, kas ir nepieciešama, lai izpildītu maksājumu un vēlāk apstiprinātu maksājuma uzdevumu ar Swedbank internetbankas autentifikācijas rīku. Ja savā konta izrakstā konstatēt darījumu, ko pats neesi apstiprinājis, informēt mūs par to nekavējoties, zvanot uz +371 67444444 (privātie klienti) vai+371 67444444 (korporatīvie klienti).

Aizdomīgas īsziņas. Esi vērīgs!

 • Krāpnieki var izlikties par banku, it kā mūsu vārdā nosūtot krāpnieciskas īsziņas, lai iegūtu tavus personas un autentifikācijas rīka datus. Šādās īsziņās parasti tiek piedāvāts noklikšķināt uz kādas saites, atvērt pielikumu vai zvanīt uz norādītu tālruņa numuru, lai it kā atjauninātu, labotu, pārbaudītu vai aktivizētu tavu kontu internetbankā.
 • Nekādā gadījumā neatbildi uz īsziņu, kurā tiec aicināts atklāt slepenu informāciju. Nekādā gadījumā neklikšķini uz saitēm un neatver pielikumus no nepazīstamiem sūtītājiem, jo tādējādi vari aktivizēt vīrusu vai arī nokļūt krāpnieciskā tīmekļa vietnē.
 • Ja esi noklikšķinājis uz saites un nonācis tīmekļa vietnē, kas izskatās kā mūsu vietne, neievadi tajā nekādus prasītos datus un sazinies ar mums. Šeit ir pieejama informācija par to, kā atpazīt mūsu autentisko tīmekļa vietni.
 • Ja ir aizdomas, ka tavi pierakstīšanās dati ir kļuvuši zināmi citām personām, sazinies ar mums nekavējoties.

Aizdomīgas e-pasta vēstules vai zvani. Esi piesardzīgs!

 • Ja saņem aizdomīgu zvanu vai e-pasta vēstuli it kā no “bankas darbinieka” vai “policista”, kas aicina atklāt tavus slepenos pierakstīšanās datus, nekādā gadījumā neizpaud šo informāciju. Neuzticies šai personai tikai tādēļ, ka tā kaut ko par tevi zina. Krāpnieki var īstenot dažādus scenārijus, lai nozagtu naudu (viņi aicina atjaunināt datus, informē par aizdomīgiem darījumiem utt.), taču tiem visiem ir viena kopīga iezīme – viņi aicina atklāt slepenos internetbankas pierakstīšanās datus vai ievadīt autentifikācijas rīka ģenerēto kodu darījuma apstiprināšanai.
 • Ne bankas, ne tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki nesazinās ar iedzīvotājiem un neaicina viņus atklāt viņu internetbankas datus (lietotāja ID, PIN kodus utt.) vai ierosināt vai apstiprināt darījumus, ko klients pats nav ierosinājis. Tādēļ rīkojies vērīgi un neatver aizdomīgas e-pasta vēstules. Pārliecinies, ka internetbankā pieraksties, izmantojot īsto tīmekļa vietni (https://www.swedbank.lv).

Dažas biežāk izplatītās pazīmes, kas liecina, ka saņemtais tālruņa zvans, e-pasta vēstule vai īsziņa, visticamāk, ir krāpšanas vai uzbrukuma mēģinājums:

 • Ziņā tiek radīta lielas steidzamības sajūta. Noziedznieki cenšas steidzināt, lai tu pieļautu kļūdu.
 • Ziņa mudina apiet vai ignorēt mūsu politiku un procedūras.
 • Ziņa piedāvā gūt lielu peļņu. Ja piedāvājums izklausās pārāk labs, lai būtu ticams, tā, visticamāk, arī ir krāpšana.
 • Ievēro īpašu piesardzību attiecībā uz tālruņa zvaniem vai ziņām, kuru sūtītājs it kā ir valsts iestāde un kurās tiec aicināts uz tūlītēju rīcību.

Vai atradi kļūmi drošības sistēmā? Informē mūs par to!

Mums, Swedbank, ir svarīgi, lai mūsu klienti justos droši un aizsargāti, pārvaldot savus finanšu līdzekļus mūsu elektroniskajos kanālos. Līdz ar to mēs vēlamies nodrošināt augstāko drošības līmeni mūsu IT sistēmās. Tomēr reizēm varam kaut ko arī nepamanīt. Ja konstatē kļūmi drošības sistēmā, lūdzu, informē mūs par to, lai varam pēc iespējas ātrāk novērst problēmu.

Kā ziņot?

Nosūti mums e-pasta vēstuli uz adresi: responsible-disclosure@swedbank.com. We Aicinām izmantot mūsu publisko PGP atslēgu nosūtītās informācijas aizsardzībai. Noteikti iekļauj ziņojumā šādus datus:

 • ievainojamības detalizēts apraksts, ieskaitot URL un ievainojamības veidu;
 • informācija, kas mums nepieciešama problēmas reproducēšanai;
 • ja iespējams – atklātās ievainojamības ekrānuzņēmums;
 • tava kontaktinformācija, vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un publiskā PGP atslēga (ja jums tāda ir).

Iesniegtos personas datus Swedbank izmantos, lai informētu tevi par konstatēto IT drošības trūkumu analīzi un korekciju un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar tevi iesniegtās informācijas precizēšanai. Plašāka informācija par Swedbank datu apstrādes procedūrām ir pieejama www.swedbank.lv sadaļā par Swedbank personas datu apstrādes principiem.

Par ko var ziņot?

Var mums ziņot par drošības kļūmēm, ko konstatēji jebkurā mūsu pakalpojumā. Drošības kļūmju piemēri: starpvietņu skriptošana, šifrēšanas kļūdas vai drošību ietekmējošas kļūdas loģikas kontrolēs. Ziņošanas iespēju nav paredzēts izmantot attiecībā uz citām loģikas kļūdām, teksta kļūdām, jautājumiem par mūsu pakalpojumiem, jautājumiem par mūsu pakalpojumu drošību u. tml.

Ko gaidīt no Swedbank?

Mēs apstiprināsim, ka esam saņēmuši tavu ziņu, visā problēmas risināšanas procesā tevi par to informēsim, kā arī paziņosim, kad problēma būs novērsta. Atlīdzība par informēšanu par ievainojamību netiek izmaksāta.

Ko gaidām no tevis?

Gan mums, gan mūsu klientiem ir svarīgi, lai tiktu ievēroti labās prakses standarti.

 • Ievainojamību nedrīkst izmantot, lai piekļūtu vai mēģinātu piekļūt tev nepiederošai informācijai.
 • Ievainojamību nedrīkst izmantot, lai dzēstu vai labotu informāciju.
 • Tu nedrīksti ietekmēt mūsu pakalpojumu pieejamību.
 • Tu dod mums iespēju novērst konstatēto ievainojamību, pirms paziņo par to publiski.

Vai var ziņot anonīmi?

Jā, taču tādā gadījumā mēs nevaram atbildēt un informēt tevi par ievainojamības novēršanas procesu.

PGP atslēga

PGP atslēga

Atslēgas ID: 0x0AD6CCAF

Kontroles kods: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF

Maini konta limitus un pievieno lietotājus, neizejot no biroja!

Kur pircējs ar karti, tur bizness ar termināli!

Pasūti uzņēmuma debetkarti tepat internetbankā un lieto to pirmo gadu bez maksas.

Multivalūtu norēķinu konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti:

 • reģistrācijas faktu un juridisko adresi apliecinoši dokumenti;
 • dokumenti, kas apliecina uzņēmuma pārstāvja tiesības;
 • personu apliecinoši dokumenti paraksttiesīgajām personām (pase/eID karte);
 • dokumenti, kas apliecina klienta dalībniekus, patiesos labuma guvējus;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Dokumenti, kas nepieciešami pagaidu konta atvēršanai filiālē:

 • uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums;
 • uzņēmuma dibinātāju vai pārstāvju personu apliecinoši dokumenti;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Nepieciešamie dokumenti attālinātai pagaidu konta atvēršanai:

 • Dibināšanas līgums vai lēmums.
 • Dibinātāju sapulces protokols vai lēmums par pilnvaroto personu iecelšanu, ja dibināmo sabiedrību nepārstāv paši dibinātāji, kas norādīti.

Pirms saki hop, izvērtē savas ieceres potenciālu!

Darbības testēšanas rīks ir palīgs topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, lai izvērtētu savas ieceres ilgtspējību. Ieguvumi:

 • strukturēts apraksts par produktu un tās pievienoto vērtību
 • apzināta produkta cena, pircēji un konkurenti
 • prognozēta naudas plūsma un uzņēmuma rentabilitāte.
Norādiet savu kontaktinformāciju un mēs atzvanīsim 1 darba dienas laikā, lai vienotos par tikšanās laiku.

Rezervēt laiku konta atvēršanai filiālē

"Swedbank" AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami "Swedbank" AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā "Swedbank" AS klientu apkalpošanas vietā.