Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Pagaidu vai norēķinu kontu aicinām atvērt attālināti. Atgādinām, ka arī pagaidu kontu par norēķinu kontu varat pārveidot attālināti.
Nepieciešamību apmeklēt filiāli aicinām izvērtēt īpaši rūpīgi!
Konta atvēršana attālināti – bez maksas

Kāpēc izvēlēties Swedbank?

 • Multivalūtu konts 6 mēnešus bez apkalpošanas maksas*
 • Biznesa debetkarte ērtiem norēķiniem pirmo gadu bez maksas
 • Karšu maksājumu pieņemšana internetā 3 mēnešus bez ikmēneša maksas
 • POS terminālis 6 mēnešus bez nomas maksas
 • Google kupons reklāmai
 • E-grāmatvedība un biznesa skiču rīks
Pieteikties konta atvēršanai Atvērt pagaidu kontu

* Atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā.

Pārdomāti bankas pakalpojumi

Klientu atbalsts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā attālināti bez maksas, kā arī visplašākā digitālo pakalpojumu izvēle Latvijā.

Google kupons reklāmai

Lai trāpīgāk sasniegtu klientus, saņem kuponu 40 EUR* vērtībā reklāmas izvietojumiem Google.

Ātri maksājumi par zemām cenām

Pusei no taviem topošajiem klientiem ir konts Swedbank, kas dod iespēju maksājumiem notikt vien dažu sekunžu laikā.

* Ar kuponu par reklāmu maksā 10 EUR, bet saņem to 40 EUR vērtībā. Kupona īpašais kods katram klientam tiks nosūtīts personīgi ziņojuma formā internetbankā.

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Saņemiet atbildi no bankas 1 darbdienas laikā.
 4. Parakstiet līgumu internetbankā.

Svarīgi! Parakstīt līgumu attālināti var uzņēmuma paraksttiesīgā persona ar vienpersoniskām paraksttiesībām, autorizējoties ar Smart-ID kvalificēto elektronisko parakstu (QES) vai eID.

Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.

Lūdzu, apmeklējiet Uzņēmumu reģistra mājas lapu, lai pārliecinātos, vai pagaidu konts ir nepieciešams jūsu izvēlētās formas uzņēmuma dibināšanai. Pagaidu konts ir nepieciešams jaundibinātiem uzņēmumiem pamatkapitāla iemaksai. Kad uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, pagaidu kontu var noformēt par norēķinu kontu.

Lai atvērtu pagaidu kontu attālināti, uzņēmuma dibinātājam nepieciešama Swedbank internetbanka (kā privātpersonai) un eID karte ar aktivizētu eParakstu vai Smart-ID kvalificēts elektronisks paraksts (QES). Lai atvērtu pagaidu kontu:

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Uzņēmuma dibināšanas dokumenti jāparaksta ar Smart-ID QES vai ar eParakstu EDOC/ ASICE formātā un jānosūta uz uznemumi@swedbank.lv.
 4. Konta numurs jums tiks nosūtīts bankas ziņojumā internetbankā 1 darbdienas laikā.
 5. Pamatkapitālu jūs varat iemaksāt, izmantojot internetbanku.

Jūsu ērtībām aicinām iepriekš pieteikt tikšanos Swedbank filiālē. Dodoties uz filiāli, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus konta atvēršanai.

Pagaidu konta atvēršana – bez maksas! Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.
 • Vismaz vienai no pusēm ir jābūt atvērtam kontam Swedbank;
 • jāaizpilda Darījuma konta līguma sagatavošanas iesniegums (pieejams arī Internetbankā):
 • Visām trim pusēm - Bankai, Pircējam un Pārdevējam - ir jānoslēdz trīspusējs līgums par Darījuma kontu. Standarta Darījuma konta līguma paraugs;
 • Atverot kontu un slēdzot līgumu, ir jāuzrāda līgumslēdzēju pušu personu apliecinoši dokumenti;
 • Pēc Bankas pieprasījuma Pircējam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Bankā dokumenti, kuri apliecina darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi.
 • Banka atver darījuma kontu;
 • Pircējs darījuma kontā ieskaita darījuma summu;
 • Pārdevējs noformē nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos Bankai;
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti atbilst līgumā norādītajiem, tad Banka realizē darījumu: pārdevējs saņem naudu, bet pircējs - dokumentu oriģinālus.
Atverot uzņēmuma kontu, jums tiks pieslēgts internetbankas Pamattarifs, kuru varat mainīt uz Aktīvo tarifu internetbankā sadaļā “Cenrādis”.
Cenrādis Pamattarifs Aktīvais tarifs
Internetbankas ikmēneša apkalpošanas maksa 0,00 EUR 1 lietotājs - 4,27 EUR
Konta uzturēšana mēnesī 0,00 - 3,56 EUR 0,00 - 3,56 EUR
Internetbankas maksājums uz citas personas Swedbank kontu Latvijā 0,21 EUR bez maksas
Internetbankas maksājumi uz citu banku Latvijā 0,57 EUR 0,36 EUR
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Darījuma konta atvēršana Ērtāk internetbankā
- Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100
- Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00
Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00
Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00
Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
Lietošana
Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
Izmaiņas
- Standarta līguma nosacījumos 50,00
- Līguma nestandarta nosacījumos Pēc vienošanās, min. 70,00
Informācijas sniegšana Bez maksas
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.10.2016.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Juridiskajai personai, t.sk. individuālajam uzņēmumam vai zemnieku saimniecībai
Konta atvēršana Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Uzņēmuma komplekts:
- Norēķinu konts
- Biznesa debetkarte
- Internetbanka uzņēmumiem
- Autorizācijas rīki: Smart-ID
- SMS un Telefonbanka
- Uzņēmumu tīkls Business Network
Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Konta atvēršana Swedbank Grupas valstīs 200,00
Pirmreizējā dokumentu pārbaude ārpus Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem vai tādiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru valdē vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona no ārvalstīm 200,00
Lietošana
Konta uzturēšanas ikmēneša maksa 0,00 - 3,56
Komisija par naudas atlikumu virs:
- EUR 1 000 000 vai 20 000 000 ECB likme
- CHF 100 000 Swiss National Bank likme
- DKK 750 000 Danmarks Nationalbank's likme
- SEK 950 000 Sveriges Riksbank likme
- JPY 10 000 000 Bank of Japan likme
Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadā
Paraksttiesību maiņa 10,00
Apkalpošana ar pilnvarām Tikai filiālēs 12,00 + PVN
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas
Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Pagaidu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana mēnesī 3,56
Iemaksa pagaidu kontā Sk. Skaidras naudas darījumi
Izmaksa no pagaidu konta Sk. Skaidras naudas darījumi
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.07.2018.

Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti
Aktīvais tarifs
Dalīti
Pamattarifs
Dalīti
Uz savu kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas Bez maksas 3,00
Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 0,21 3,00
Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Uz kontu Swedbank grupā 17:30 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
Aktīvais tarifs Pamattarifs
Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ valstīm, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Neierobežoti Ekonomiskais 12,00/23,00 15,00/27,00 15,00/27,00
16:00 Standarta 15,00/ 27,00 20,00/ 30,00 20,00/ 30,00
14:00 Ekspress 22,00/ 43,00 30,00/ 50,00 30,00/ 50,00

Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

Spēkā no 01.07.2018.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna karte Ērtāk internetbankā 6,00 6,00
Atjaunota karte Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana 41,00 41,00
Saņemšana
Pa pastu Bez maksas Bez maksas
Filiālē 6,00 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 2,00 0,50
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas --
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% --
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 --
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 --
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Kartes standarta limiti
Limiti, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pirkumiem 1400 -
Skaidras naudas izmaksai 1400 -
Skaidras naudas iemaksai 15000 15000
Rēķinu apmaksai bankas automātos 700 -

Spēkā no 01.08.2018.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Izsniegšana
Kodu kalkulators DP260 2,00 - 6,00
Kodu kalkulators DP300C 2,00 - 20,00
Kodu kalkulators DP301CV neredzīgiem un vājredzīgiem klientiem Tikai filiālēs 2,00
eID kartes lasītāja izsniegšana 6,61 + PVN
Lietošana
Internetbankas Aktīvā tarifa mēneša maksa 4,27 - 12,81
Kodu kalkulatora atbloķēšana 2,00
Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa bankā 10,00
Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 25.07.2019.

Maini konta limitus un pievieno lietotājus, neizejot no biroja!

Kur pircējs ar karti, tur bizness ar termināli!

Pasūti uzņēmuma debetkarti tepat internetbankā un lieto to pirmo gadu bez maksas.

Multivalūtu norēķinu konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti:

 • reģistrācijas faktu un juridisko adresi apliecinoši dokumenti;
 • dokumenti, kas apliecina uzņēmuma pārstāvja tiesības;
 • personu apliecinoši dokumenti paraksttiesīgajām personām (pase/eID karte);
 • dokumenti, kas apliecina klienta dalībniekus, patiesos labuma guvējus;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Dokumenti, kas nepieciešami pagaidu konta atvēršanai filiālē:

 • uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums;
 • uzņēmuma dibinātāju vai pārstāvju personu apliecinoši dokumenti;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Nepieciešamie dokumenti attālinātai pagaidu konta atvēršanai:

 • Dibināšanas līgums vai lēmums.
 • Dibinātāju sapulces protokols vai lēmums par pilnvaroto personu iecelšanu, ja dibināmo sabiedrību nepārstāv paši dibinātāji, kas norādīti.

Pirms saki hop, izvērtē savas ieceres potenciālu!

Darbības testēšanas rīks ir palīgs topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, lai izvērtētu savas ieceres ilgtspējību. Ieguvumi:

 • strukturēts apraksts par produktu un tās pievienoto vērtību
 • apzināta produkta cena, pircēji un konkurenti
 • prognozēta naudas plūsma un uzņēmuma rentabilitāte.
Norādiet savu kontaktinformāciju un mēs atzvanīsim 1 darba dienas laikā, lai vienotos par tikšanās laiku.

Rezervēt laiku konta atvēršanai filiālē

"Swedbank" AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami "Swedbank" AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā "Swedbank" AS klientu apkalpošanas vietā.