Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Pagaidu vai norēķinu kontu aicinām atvērt attālināti. Atgādinām, ka arī pagaidu kontu par norēķinu kontu varat pārveidot attālināti.
Nepieciešamību apmeklēt filiāli aicinām izvērtēt īpaši rūpīgi!
Konta atvēršana attālināti – bez maksas

Kāpēc izvēlēties Swedbank?

 • Multivalūtu konts 6 mēnešus bez apkalpošanas maksas*
 • Biznesa debetkarte ērtiem norēķiniem pirmo gadu bez maksas
 • Maksājumu pieņemšana internetā - bez pieslēgšanas maksas un 3 mēnešus bez ikmēneša maksas
 • POS terminālis 6 mēnešus bez nomas maksas
 • E-grāmatvedība un biznesa skiču rīks
Pieteikties konta atvēršanai Atvērt pagaidu kontu

* Atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā.

Pārdomāti bankas pakalpojumi

Klientu atbalsts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā attālināti bez maksas, kā arī visplašākā digitālo pakalpojumu izvēle Latvijā.

Ātri maksājumi par zemām cenām

Pusei no taviem topošajiem klientiem ir konts Swedbank, kas dod iespēju maksājumiem notikt vien dažu sekunžu laikā.

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Saņemiet atbildi no bankas 1 darbdienas laikā.
 4. Parakstiet līgumu internetbankā.

Svarīgi! Parakstīt līgumu attālināti var uzņēmuma paraksttiesīgā persona ar vienpersoniskām paraksttiesībām, autorizējoties ar Smart-ID kvalificēto elektronisko parakstu (QES) vai eID.

Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.

Lūdzu, apmeklējiet Uzņēmumu reģistra mājas lapu, lai pārliecinātos, vai pagaidu konts ir nepieciešams jūsu izvēlētās formas uzņēmuma dibināšanai. Pagaidu konts ir nepieciešams jaundibinātiem uzņēmumiem pamatkapitāla iemaksai. Kad uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, pagaidu kontu var noformēt par norēķinu kontu.

Lai atvērtu pagaidu kontu attālināti, uzņēmuma dibinātājam nepieciešama Swedbank internetbanka (kā privātpersonai) un eID karte ar aktivizētu eParakstu vai Smart-ID kvalificēts elektronisks paraksts (QES).

 1. Ja šobrīd autorizācijai izmantojat Smart-ID Basic, reģistrējiet Smart-ID kvalificētu elektronisko parakstu (QES).
 2. Autorizējieties un aizpildiet pieteikumu.
 3. Uzņēmuma dibināšanas dokumenti jāparaksta ar Smart-ID QES vai ar eParakstu EDOC/ ASICE formātā un jānosūta uz uznemumi@swedbank.lv.
 4. Konta numurs jums tiks nosūtīts bankas ziņojumā internetbankā 1 darbdienas laikā.
 5. Pamatkapitālu jūs varat iemaksāt, izmantojot internetbanku.

Jūsu ērtībām aicinām iepriekš pieteikt tikšanos Swedbank filiālē. Dodoties uz filiāli, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus konta atvēršanai.

Pagaidu konta atvēršana – bez maksas! Esošo pagaidu kontu varat pārveidot par Norēķinu kontu attālināti.
 • Vismaz vienai no pusēm ir jābūt atvērtam kontam Swedbank;
 • jāaizpilda Darījuma konta līguma sagatavošanas iesniegums (pieejams arī Internetbankā):
 • Visām trim pusēm - Bankai, Pircējam un Pārdevējam - ir jānoslēdz trīspusējs līgums par Darījuma kontu. Standarta Darījuma konta līguma paraugs;
 • Atverot kontu un slēdzot līgumu, ir jāuzrāda līgumslēdzēju pušu personu apliecinoši dokumenti;
 • Pēc Bankas pieprasījuma Pircējam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Bankā dokumenti, kuri apliecina darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi.
 • Banka atver darījuma kontu;
 • Pircējs darījuma kontā ieskaita darījuma summu;
 • Pārdevējs noformē nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos Bankai;
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti atbilst līgumā norādītajiem, tad Banka realizē darījumu: pārdevējs saņem naudu, bet pircējs - dokumentu oriģinālus.
Atverot uzņēmuma kontu, jums tiks pieslēgts internetbankas Pamattarifs, kuru varat mainīt uz Aktīvo tarifu internetbankā sadaļā “Cenrādis”.
Cenrādis Pamattarifs Aktīvais tarifs
Internetbankas ikmēneša apkalpošanas maksa 0,00 EUR 1 lietotājs - 4,27 EUR
Konta uzturēšana mēnesī 0,00 - 3,56 EUR 0,00 - 3,56 EUR
Internetbankas maksājums uz citas personas Swedbank kontu Latvijā 0,21 EUR bez maksas
Internetbankas maksājumi uz citu banku Latvijā 0,57 EUR 0,36 EUR
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Darījuma konta atvēršana Ērtāk internetbankā
- Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100
- Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00
Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00
Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00
Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
Lietošana
Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
Izmaiņas
- Standarta līguma nosacījumos 50,00
- Līguma nestandarta nosacījumos Pēc vienošanās, min. 70,00
Informācijas sniegšana Bez maksas
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.10.2016.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Juridiskajai personai, t.sk. individuālajam uzņēmumam vai zemnieku saimniecībai
Konta atvēršana Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Uzņēmuma komplekts:
- Norēķinu konts
- Biznesa debetkarte
- Internetbanka uzņēmumiem
- Autorizācijas rīki: Smart-ID
- SMS un Telefonbanka
- Uzņēmumu tīkls Business Network
Internetbankā – bez maksas 10,00 “Alfa”, “Domina”, “Spice”, “Centrs”, “Akropole”, “Rīga Plaza” un visās ārrīgas filiālēs.
Konta atvēršana Swedbank Grupas valstīs 200,00
Pirmreizējā dokumentu pārbaude ārpus Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem vai tādiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru valdē vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona no ārvalstīm 200,00
Lietošana
Konta uzturēšanas ikmēneša maksa 0,00 - 3,56
Komisija par naudas atlikumu virs:
- EUR 1 000 000 ECB likme
- CHF 100 000 Swiss National Bank likme
- DKK 750 000 Danmarks Nationalbank's likme
- SEK 950 000 Sveriges Riksbank likme
- JPY 10 000 000 Bank of Japan likme
Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadā
Paraksttiesību maiņa 10,00
Apkalpošana ar pilnvarām Tikai filiālēs 12,00 + PVN
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas
Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Pagaidu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana mēnesī 3,56
Iemaksa pagaidu kontā Sk. Skaidras naudas darījumi
Izmaksa no pagaidu konta Sk. Skaidras naudas darījumi
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.07.2018.

Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti
Aktīvais tarifs
Dalīti
Pamattarifs
Dalīti
Uz savu kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas Bez maksas 3,00
Uz citas personas kontu Swedbank Latvijā Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 0,21 3,00
Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Uz kontu Swedbank grupā 17:30 Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 0,57 4,00
16:00 Ekspress 15,00 20,00 20,00
Pakalpojums Maksājuma iesniegšanas laiks Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/Telefonbankā
Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
Aktīvais tarifs Pamattarifs
Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ valstīm, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Neierobežoti Ekonomiskais 12,00/23,00 15,00/27,00 15,00/27,00
16:00 Standarta 15,00/ 27,00 20,00/ 30,00 20,00/ 30,00
14:00 Ekspress 22,00/ 43,00 30,00/ 50,00 30,00/ 50,00

Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā katra atsevišķā filiāle/norēķinu grupa vai attālinātās apkalpošanas kanāls.

Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

Spēkā no 01.07.2018.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna karte Ērtāk internetbankā 6,00 6,00
Atjaunota karte Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana 41,00 41,00
Saņemšana
Pa pastu Bez maksas Bez maksas
Filiālē 6,00 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 2,00 0,50
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas --
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% --
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 --
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 --
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Kartes standarta limiti
Limiti, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pirkumiem 1400 -
Skaidras naudas izmaksai 1400 -
Skaidras naudas iemaksai 15000 15000
Rēķinu apmaksai bankas automātos 700 -

Spēkā no 01.08.2018.

Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Izsniegšana
Kodu kalkulators DP260 2,00 - 6,00
Kodu kalkulators DP300C 2,00 - 20,00
Kodu kalkulators DP301CV neredzīgiem un vājredzīgiem klientiem Tikai filiālēs 2,00
eID kartes lasītāja izsniegšana 6,61 + PVN
Lietošana
Internetbankas Aktīvā tarifa mēneša maksa 4,27 - 12,81
Kodu kalkulatora atbloķēšana 2,00
Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa bankā 10,00
Lietotāju un/vai maksājumu limitu maiņa internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 25.07.2019.

Kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Ja esat nozaudējis savus internetbankas pieejas kodus vai jums ir aizdomas, ka tie varētu būt nonākuši svešās rokās, aicinām nekavējoties sazināties ar mums jebkurā laikā, jo mūsu apkalpošana ir pieejama visu diennakti. Banka nekavējoties bloķēs pieeju jūsu internetbankas lietotāja kontam, un neviena cita persona nevarēs piekļūt jūsu kontos esošajiem līdzekļiem mūsu bankā.

Zvaniet mums: +371 67 444 444

Lietotāja tiesības

Internetbankā jūs varat izmantot vairākus kontus vai arī izvēlēties vienu kontu. Jūs varat noteikt lietošanas režīmu atsevišķi katram lietotājam un kontam, tādējādi ierobežojot lietotāju tiesības, piemēram, atļaujot tikai apskatīt konta informāciju un liedzot veikt jebkādus maksājumus.

Uzņēmums var noteikt dažādas lietotāju tiesības, balstoties uz savām vajadzībām, kas ir iedalītas šādās grupās: maksājumu sagatavošana, informācija, maksājumi un visi pakalpojumi (informācija, maksājumi un līgumu noslēgšana). Papildus ir iespējams noteikt, ka maksājumiem nepieciešams dubults apstiprinājums: proti, pārsniedzot uzņēmuma noteikto summu, viena lietotāja veicamo maksājumu vienmēr jāapstiprina vēl vienam lietotājam, kuram ir tiesības veikt maksājumus no tā paša konta.

Lietotāju limiti

Katram lietotājam un katram kontam ir iespējams noteikt dienas un mēneša limitu. Dienas un mēneša limitus izvēlas atbilstoši savām un/vai sava uzņēmuma vajadzībām.

Limitus nosaka katram lietotājam atsevišķi, un tie neattiecas uz visiem kontiem. Jāņem vērā, ka kodu kartes gadījumā lietotāja limits var būt mazāks, bet nevar būt lielāks par 4500 EUR dienā un 4500 EUR mēnesī. Mainīt limitus var jebkurā Swedbank filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

IT ievainojamības ziņojumiem

Pārņemot labāko pasaules praksi, Swedbank aicina klientus iesaistīties kopīgā drošības aizsardzībā – ja pamanāt kādu drošības ievainojamību, aicinām ziņot mums par to, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu veikt labojumus. Mums Swedbank ir svarīgi, lai klienti justos drošībā, sadarbojoties ar mums. Tādēļ izmantojam strukturētu pieeju drošībai, izstrādājot, attīstot un vadot mūsu sistēmas, un nepārtraukti strādājam, lai drošības un kvalitātes līmenis būtu augstākais iespējamais. Viens no šīs pieejas soļiem ir arī klientu iesaiste.

Telefoniskas apstiprināšanas limiti

Izejošajiem maksājumiem ir iespējams noteikt telefoniskas apstiprināšanas limitus. Pārsniedzot šo limitu, bankas darbinieks zvanīs norādītajai kontaktpersonai un lūgs apstiprināt attiecīgo maksājumu un tā detaļas. Otrs variants ir tāds, ka jūsu uzņēmuma pārstāvis zvana uz bankas klientu apkalpošanas tālruni un apstiprina maksājumu, veicot autorizāciju. Maksājuma papildu apstiprināšana notiek telefoniski. Tas nozīmē, ka banka bez klienta akcepta neizpildīs maksājumus, kuri pārsniedz apstiprināšanas limitus.

Banka atzvanīšanu veic darba dienās laika posmā no 09:00 līdz 18:00. Ja darbiniekam sazvanīt klientu neizdodas, darbinieks to mēģinās atkārtoti bankas darba dienas laikā; ja tas neizdodas, tas tiks mēģināts vēlreiz nākamajā dienā. Ja klientu sazvanīt neizdodas arī tad, maksājums tiks anulēts.

Izmantojiet SMS bankas iespējas

Pieslēdziet informēšanu ar īsziņu izejošajiem maksājumiem un saņemiet SMS paziņojumu ikreiz, kad izejošais maksājums pārsniedz jūsu noteikto limitu. Šādi jūs vienmēr būsit lietas kursā par savām vai sava uzņēmuma finansēm jebkurā vietā un laikā tikai ar īsziņas palīdzību.

Internetbankas sesijas beigas

Ja internetbankā neveiksiet nekādas darbības 5 minūtes, tad internetbankas lietošanas turpināšanai jums tiks prasīts ievadīt paroli. Laika ierobežojumi sniedz jums aizsardzību gadījumos, ja, atejot no datora, aizmirstiet iziet no internetbankas.

Lietotāja bloķēšana nepareizas paroles vai PIN ievades gadījumā

Ja, mēģinot ieiet internetbankā, vairākas reizes pēc kārtas tiek ievadīta nepareiza parole, tad lietotāja konts tiks bloķēts.

Sesijas sertifikāts

Visu Internetbankas datu plūsma ir šifrēta.

Internetbankas vietnes sertifikāts

Pirms savu pieejas kodu ievadīšanas pārliecinieties, ka interneta pārlūkprogrammas adreses ievadīšanas joslā ir ievadīta pareizā adrese. Savienojumam ir jābūt šifrētam, un to var pārbaudīt adreses joslā - adresei jāsākas ar https://... Interneta pārlūkprogrammas loga apakša ir redzama arī ikona security icon. Šī ikona ir Verisign sertifikāta logo.

Kā paziņot?

Atsūtiet mums e-pasta vēstuli uz adresi: responsible-disclosure@swedbank.com. Lūdzu, lietojiet mūsu publisko PGP atslēgu, kas aizsargā jūsu pārsūtīto informāciju.

Noteikti iekļaujiet šādu informāciju:

 • detalizētu aprakstu par ievainojamību, norādot arī URL un ievainojamības veidu;
 • vajadzīgo informāciju, lai mēs varētu atveidot problēmu;
 • atbilstošos gadījumos arī jūsu atrastās ievainojamības ekrānuzņēmumu;
 • kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un jūsu publisko PGP atslēgu (ja ir).

Par ko varat ziņot?

Jūs varat ziņot par jebkuriem drošības trūkumiem, ko pamanāt mūsu pakalpojumos. Drošības trūkumu piemēri: starpvietņu skriptošana, šifrējuma trūkumi vai drošības trūkumi loģikas kontrolēs.

Šī ziņošanas funkcija nav paredzēta, lai uzrādītu citas loģiskas kļūdas vai kļūdas tekstos, kā arī uzdotu jautājumus par mūsu pakalpojumiem, mūsu pakalpojumu drošību un tamlīdzīgi.

Ko varat sagaidīt no Swedbank?

Mēs apstiprināsim, ka esam saņēmuši jūsu aprakstu, un pastāvīgi ziņosim jums par jautājuma risināšanu, kā arī informēsim, kad problēma tiks izlabota.

Atlīdzības prasības par ievainojamības ziņojumu iesūtīšanu netiek pieņemtas.

Ko lūdzam no jums?

Gan mums, gan mūsu klientu drošībai ir svarīgi, lai jūs ievērotu labo praksi, tas ir:

 • Jūs neizmantosiet ievainojamību, lai piekļūtu vai mēģinātu piekļūt informācijai, kas nepieder jums.
 • Jūs neizmantosiet ievainojamību, lai izņemtu vai grozītu informāciju.
 • Jūs neietekmēsiet mūsu pakalpojumu pieejamību, izmantojot DoS (pakalpojumatteices) uzbrukumus.
 • Jūs dosiet mums iespēju izlabot paziņoto ievainojamību, pirms jūs to publiskojat.

Vai ziņojumu var iesniegt anonīmi?

Jā, bet tādā gadījumā mēs nevarēsim atbildēt un ziņot jums par problēmas statusu.

PGP atslēga

PGP atslēga

Key ID: 0x0AD6CCAF

Fingerprint: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF

Datoriem, kuros lietojat internetbanku, iesakām šādus drošības pasākumus:

 • Uzstādīt pretvīrusu programmatūru un konfigurēt to tā, lai datorvīrusu definīciju datubāze atjauninātos automātiski (vismaz reizi dienā).
 • Uzinstalēt un ieslēgt vietējo ugunsmūri. Tam vajadzētu būt konfigurētam tā, lai pieslēgšanās no interneta jūsu datoram nebūtu iespējama.
 • Visai jūsu datorā uzstādītajai programmatūrai regulāri lejuplādēt un instalēt drošības atjauninājumus.
 • Izmantot savas pārlūkprogrammas un operētājsistēmas jaunāko pieejamo versiju.
 • Visai programmatūrai aktivizēt automātisko atjaunināšanos.
 • Konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai uznirstošie logi tiktu bloķēti.

Internetbankas lietošanai izmantotajām mobilajām ierīcēm (viedtālruņiem un planšetdatoriem) iesakām šādus drošības pasākumus:

 • Lejupielādējiet un instalējiet lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, App Store attiecīgi iPhone un iPad ierīcēm vai Google Play attiecīgi Android ierīcēm vai arī no Windows Phone lietotņu veikala.
 • Neveiciet nesankcionētas modifikācijas (root, jailbreak) savai mobilajai ierīcei, lai apietu sava operatora vai ierīces ražotāja noteiktos ierobežojumus. Tas neitralizēs ierīcē iebūvēto aizsardzību, kas paredzēta, lai to pasargātu no mobilo ierīču apdraudējumiem.
 • Konfigurējiet savu mobilo ierīci tā, lai visai tajā uzstādītajai programmatūrai tiktu automātiski lejuplādēti un instalēti visi atjauninājumi.
 • Izmantojiet savas pārlūkprogrammas un operētājsistēmas jaunāko pieejamo versiju.

Aizdomīgi e-pasti vai zvani. Esiet piesardzīgi un uzmanīgi!

Nav izslēgts, ka kādreiz var tikt saņemts telefona zvans vai vēstule no kāda, kurš uzdodas par bankas darbinieku vai citu amatpersonu un lūdz jums izpaust savus slepenos kodus. Parasti šādas krāpniecības, ko angliski sauc par "phishing", mērķis ir izmānīt bankas piekļuves vai kredītkartes datus. Ar šādu mērķi tiek sūtīti krāpnieciski e-pasti, izliekoties, ka tos sūta banka, interneta pakalpojumu sniedzējs u.tml., un prasot apstiprināt konta numurus vai paroles.

 • Internetbankas lietotājs nekādā gadījumā nedrīkst nevienam izpaust savu internetbankas pieejas kodu informāciju pat tad, ja tiek draudēts vai tiek solīta dāsna finansiāla atlīdzība.
 • Internetbankas lietotāji ir aicināti zvanīt bankai un informēt to par jebkuriem aizdomīgiem e-pastiem vai zvaniem, kuros tiek lūgts sniegt vai apstiprināt informāciju saistībā ar internetbankas pieejas kodiem.
 • Internetbankas lietotājiem nekādā gadījumā nevajadzētu spiest uz aizdomīgos e-pastos iekļautajām saitēm, atvērt pielikumus vai atbildēt uz tiem.
 • Swedbank nekad nesūta e-pastus, kurā tiktu lūgts norādīt savu lietotāja numuru, paroli vai koda kartes numurus, vai kurā būtu saites uz tīmekļa vietnēm, kurās būtu jāievada minētie dati.
 • Swedbank nekad nesūta e-pastus, prasot instalēt papildu programmatūru internetbanku lietojamības uzlabošanai.

Ja saskaraties ar ko tamlīdzīgu, lūdzu, informējiet banku par visiem šādiem atgadījumiem pa e-pastu phishing@swedbank.lv.

Droša pārlūkošana

 • Pret aizdomīgiem failiem izturieties piesardzīgi un neatveriet tos. Neatveriet failus, kas saņemti no nepazīstamiem cilvēkiem, vai arī tad, ja neesat pārliecināts, ka to darīt būtu droši. Piesardzība jāievēro arī attiecībā uz failiem, ko saņemat no pazīstamiem cilvēkiem - tie var būt inficēti, un fails var patiesībā būt vīruss vai ļaunatūra. Visbiežāk vīrusi ir failos ar paplašinājumu .exe, .com, .bat, .vb, .vbs, .js, .scr un .pif.
 • Vīrusi var būt arī Microsoft Office dokumentos, tāpēc, tos atverot, ieteicams būt piesardzīgiem un izvēlēties neatļaut makro (programmas skripts) darbināšanu, kad Word programma piedāvā šādu izvēli.
 • Beidzot savu internetbankas lietošanas sesiju, izejiet no internetbankas, nospiežot "Iziet" pogu un aizveriet savu interneta pārlūkprogrammu, nospiežot "X" pogu augšējā labajā stūrī. Šī ir obligāta prasība arī tad, ja atejat no sava datora tikai uz nelielu brīdi. Ņemot vērā šo padomu, jūs pasargāsiet savu datoru (un bankas kontus) no tā, ka tam varētu piekļūt citas personas.
 • Ja iespējams, izvairieties no internetbankas izmantošanas publiskās vietās (interneta kafejnīcās, bibliotēkās u.tml.). Tomēr, ja savādāk nevar, vienmēr noteikti pēc internetbankas izmantošanas aizveriet pārlūkprogrammu un pēc iespējas drīzāk nomainiet savu piekļuves paroli.
 • Savā ikdienas darbā, lietojot datoru, neizmantojiet lietotāja profilu ar administratora tiesībām.
 • Aicinām savu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu atjaunināt uz jaunāko versiju, tiklīdz tā ir pieejama. Lielākai drošībai un labākai lietošanas pieredzei mūsu digitālajos kanālos iespējams iestatīt automātisku atjaunināšanu. Mēs oficiāli atbalstām šādas pārlūkprogrammas versijas:

  • Google Chrome 80 vai jaunāka
  • Microsoft Edge 80 vai jaunāka
  • Mozilla Firefox 75 vai jaunāka
  • Safari 13.1 vai jaunāka

Aizsargājiet savus internetbanku piekļuves kodus

 • Nekādā gadījumā neizpaudiet savus internetbankas piekļuves kodus nevienam citam, tai skaitā ģimenes locekļiem, draugiem un bankas darbiniekiem. Ja vēlaties saviem ģimenes locekļiem ļaut piekļūt naudas līdzekļiem savā Swedbank kontā, lūdziet bankai izsniegt speciālus internetbankas piekļuves kodus savām izvēlētajām personām. Atcerieties, ka visi internetbankas autentifikācijas dati (lietotāja numurs, kodi, paroles u.tml.) būtībā ir atslēga, ar ko var piekļūt jūsu naudai.
 • Glabājiet kodu karti svešiniekiem un citām personām nepieejamā un neredzamā vietā. Nerakstiet savu ID numuru uz tās.
 • Nekad nesūtiet internetbankas piekļuves datus pa e-pastu.
 • Neglabājiet savu paroli vai PIN kodu kopā ar kodu kalkulatoru.
 • Jūsu pastāvīgajai parolei vajadzētu būtu grūti uzminamai un jāsastāv no neloģiskas skaitļu, burtu un citu rakstzīmju kombinācijas. Iesakām parolē neizmantot telefona numurus, personvārdus un citu ar jums saistītu informāciju. Izvēlieties paroli, kas sastāv no 8 līdz 16 rakstzīmēm.
 • Ik pēc 40 dienām nomainiet savu paroli.
 • PIN kods nedrīkst sakrist ar kādu jūsu telefona numura daļu. Neizvēlieties PIN kodu, kas atspoguļo kādus datumus.
 • Nekavējoties nomainiet savu paroli un PIN kodu, ja rodas aizdomas, ka kāda cita persona var būt piekļuvusi jūsu internetbankas piekļuves datiem.

Sekojiet līdzi finanšu plūsmai savā kontā

 • Regulāri pārskatiet savā kontā notikušos darījumus.

Lai pārliecinātos par sava datora drošību, varat izmantot bezmaksas tiešsaistes vīrusu skenēšanas rīkus:

Maini konta limitus un pievieno lietotājus, neizejot no biroja!

Kur pircējs ar karti, tur bizness ar termināli!

Pasūti uzņēmuma debetkarti tepat internetbankā un lieto to pirmo gadu bez maksas.

Multivalūtu norēķinu konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti:

 • reģistrācijas faktu un juridisko adresi apliecinoši dokumenti;
 • dokumenti, kas apliecina uzņēmuma pārstāvja tiesības;
 • personu apliecinoši dokumenti paraksttiesīgajām personām (pase/eID karte);
 • dokumenti, kas apliecina klienta dalībniekus, patiesos labuma guvējus;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Dokumenti, kas nepieciešami pagaidu konta atvēršanai filiālē:

 • uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums;
 • uzņēmuma dibinātāju vai pārstāvju personu apliecinoši dokumenti;
 • papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Nepieciešamie dokumenti attālinātai pagaidu konta atvēršanai:

 • Dibināšanas līgums vai lēmums.
 • Dibinātāju sapulces protokols vai lēmums par pilnvaroto personu iecelšanu, ja dibināmo sabiedrību nepārstāv paši dibinātāji, kas norādīti.

Pirms saki hop, izvērtē savas ieceres potenciālu!

Darbības testēšanas rīks ir palīgs topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, lai izvērtētu savas ieceres ilgtspējību. Ieguvumi:

 • strukturēts apraksts par produktu un tās pievienoto vērtību
 • apzināta produkta cena, pircēji un konkurenti
 • prognozēta naudas plūsma un uzņēmuma rentabilitāte.
Norādiet savu kontaktinformāciju un mēs atzvanīsim 1 darba dienas laikā, lai vienotos par tikšanās laiku.

Rezervēt laiku konta atvēršanai filiālē

"Swedbank" AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami "Swedbank" AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā "Swedbank" AS klientu apkalpošanas vietā.