Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

E-rēķini

Saņem maksājumus ar e-rēķiniem

 • Droši – mēs parādīsim un nosūtīsim rēķinus jūsu klientiem Swedbank internetbankā.
 • Izdevīgi – līdz 90% klientu izvēlas automātisko rēķinu apmaksu.
 • Ērti – strukturizētas atskaites par jūsu klientu līgumiem un maksājumiem.
 • Videi draudzīgi – papīra rēķini vairs nebūs nepieciešami.

Jaunums! E-rēķinu sūtīšana citu banku klientiem.

4640_title

 • E-rēķins ir elektronisks dokuments, kas tiek sagatavots, izsūtīts un glabāts elektroniskā vidē. E-rēķins atbilst oriģinālajam rēķinam, un to var importēt grāmatvedības sistēmās.
 • E-rēķinu izsūtīšanas pakalpojums ietver jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu nogādāšanu klientiem un pieteikumu pieņemšanu par pieteiktajiem vai pārtrauktajiem e-rēķiniem.
 • E-rēķinu saņēmēji var ērti apmaksāt to internetbankas profilā iesūtītos e-rēķinus, izmantojot jau aizpildītu maksājuma uzdevumu.
 • E-rēķinu automātiskas apmaksas iespējai banka klientiem piedāvā un reklamē e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumu, uz kura pamata pārskaitījumus par turpmākajiem e-rēķiniem veiks banka.
 • 80% līdz 90% e-rēķinu saņēmēju mūsu bankā izvēlas e-rēķinu automātisko apmaksu, tādējādi nodrošinot ātru un ērtu maksājumu saņemšanu.
 • Rēķinu nosūtīšana digitāli samazina darījumu izmaksas (piemēram, drukāšanas un uzglabāšanas izmaksas).
 • E-rēķini ir par 60% līdz 80% efektīvāki nekā tradicionālā rēķinu apstrāde papīra formā.
 • Tas saīsina apstrādes ciklus, tostarp debitoru parādu apmaksu, un samazina cilvēciskas kļūdīšanās risku.

Papildus tiem e-rēķinu saņēmējiem, kuri ir Swedbank klienti, iesūtiet e-rēķinus arī klientiem ar kontu citā bankā.

Lai pieteiktos pakalpojumam:

 1. rakstiet bankas ziņojumu “Par e-rēķinu pārsūtīšanu citiem pakalpojumu sniedzējiem”;
 2. mēs sagatavosim līgumu;
 3. parakstiet to un sāciet lietot pakalpojumu.

Ņemiet vērā, ka pieteikties pakalpojumam var tad, ja tiek parakstīts vai ir spēkā esošs E-rēķinu iesūtīšanas līgums Swedbank klientiem.

Informācija par tehniskajiem nosacījumiem atrodama šeit.

Šobrīd pieejamais banku saraksts:

 • SEB banka

Papildu pakalpojumi

Lai plānotu ienākošās naudas plūsmas atbilstoši iesniegtajiem e-rēķiniem, varat pasūtīt papildu atskaites, ko var aplūkot un lejupielādēt internetbankā uzņēmumiem vai Swedbank Gateway kanālā:

 • E-rēķinu automātiskās apmaksas līgumi, ko jūsu klienti ir noslēguši mūsu bankā.
 • Maksājumi, ko klienti ir veikuši saskaņā ar e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet šeit.

Ja vēlaties e-rēķinu formai pievienot papildu informāciju, piemēram, logotipu vai kādas detaļas, varat pieteikt individualizēto e-rēķinu pakalpojumu. Individualizētos e-rēķinus var iesūtīt tikai tiem e-rēķinu saņēmējiem, kuri ir Swedbank klienti.

E-rēķinu sūtīšana bankai

E-rēķinus bankai var nosūtīt Swedbank Gateway kanālā vai izmantojot starpnieku (operatoru).

E-rēķinus bankai var nosūtīt, izmantojot Swedbank Gateway pakalpojumu. Šādā gadījumā jūsu uzņēmumam papildus jānoslēdz līgums, lai saņemtu šo pakalpojumu un ieviestu Swedbank Gateway kanālu.

Jūsu uzņēmums var izvēlēties papildus noslēgt līgumu par e-rēķinu nosūtīšanu ar operatoru, kurš darbojas kā starpnieks e-rēķinu nodošanā bankai. E-rēķinu starpniecības pakalpojumu piedāvā, piemēram, Omniva un Unifiedpost (Fitek).

E-rēķina nosūtīšanas līgums ar banku nav obligāti jāslēdz, ja uzņēmums izmanto operatoru. Taču jāņem vērā, ka šis līgums sniedz uzņēmuma klientiem iespēju pasūtīt un anulēt e-rēķinus, izmantojot bankas kanālu, kā arī iespēju uzņēmumam pasūtīt atskaites par e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem.

E-rēķinu sūtīšana Operatora izmantošana
E-rēķinu nosūtīšanas kanāls Internetbanka Swedbank Gateway Pēc vienošanās ar operatoru
E-rēķinu nosūtīšanas formāts XML XML
E-rēķinu nosūtīšanas standarts 1.0 vai PEPPOL BIS 3.0 1.0 vai PEPPOL BIS 3.0
Faila izmērs Līdz 10 MB Līdz 30 MB
E-rēķinu skaits Līdz 600 Neierobežots

Noderīga informācija

 • Jūsu uzņēmumam e-rēķini bankai būs jāsūta XML formāta datu failā, ja nolemsit e-rēķinus sūtīt pats.
 • Jūsu uzņēmuma lietotajai biznesa programmatūrai vajadzētu ļaut izveidot XML formāta e-rēķinu failus, kas atbilst noteiktajam standartam.
 • Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu partneriem, kuri atbalsta e-rēķinu izveidi XML formātā.
 • Ja izmantojat e-rēķinu operatora pakalpojumus, par e-rēķinu sūtīšanas formātu jūsu uzņēmumam jāvienojas ar operatoru. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu e-rēķinu pakalpojuma operatoriem, kas var palīdzēt jūsu uzņēmumam.
 • Lai nodrošinātu e-rēķinu savlaicīgu apmaksu, jūsu uzņēmumam e-rēķini jāiesūta 3 (trīs) dienas iepriekš, bet ne vēlāk kā 2 (divas) kalendāra dienas pirms e-rēķinā norādītā apmaksas termiņa datuma.
 • E-rēķinus var nosūtīt arī klientiem, kuri nav internetbankas lietotāji, bet vēlas veikt apmaksu automatizētā veidā.
 • Noslēdzot automātiskās apmaksas līgumu, jūsu klienti paši izvēlas apmaksas termiņu no trīs iespējamajiem variantiem: 2 dienas pēc saņemšanas, 2 dienas pirms e-rēķina apmaksas termiņa, kas norādīts e-rēķinā, vai e-rēķina apmaksas termiņa datumā.
 • Ja banka, veicot apmaksu saskaņā ar e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumu, klienta izvēlētajā samaksas dienā klienta kontā neatrod nepieciešamo naudas summu, banka pārbauda nepieciešamo līdzekļu pieejamību klienta kontā tajā pašā dienā un vēl 6 turpmākās dienas.
 • Iesniegta e-rēķina anulēšanai jūsu uzņēmumam ir jāiesūta kredītrēķins, kura noformēšanas prasības ir izklāstītas tehniskajā standartā. Anulēt e-rēķinu var tikai pilnībā.

Lai varētu sākt izmantot e-rēķinu sūtīšanas pakalpojumu, jums:

 1. Jāpieņem lēmums par e-rēķinu nosūtīšanas formātu un kanālu, proti, vai jūsu uzņēmums e-rēķinus sūtīs pats, izmantojot Swedbank Gateway pakalpojumu, vai ar operatora uzņēmuma starpniecību. Vairāk uzzināt varat sadaļā “Kā sūtīt e-rēķinus”.
 2. Jānoslēdz e-rēķinu sūtīšanas līgums. Jūsu uzņēmumam ir jābūt Swedbank klientam.
 3. Sākt bankai sūtīt e-rēķinus varat pēc e-rēķinu sūtīšanas līguma aktivizēšanas.

Der zināt! Lai pieslēgtu e-rēķinu sūtīšanu citu banku klientiem, jānoslēdz papildu līgums. To iespējams izdarīt, rakstot bankas ziņojumu “Par e-rēķinu pārsūtīšanu citiem pakalpojumu sniedzējiem”.


Līgumu var parakstīt internetbankā valdes loceklis, kuram ir vienpersoniskas uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem.

Noslēgt līgumu

Savukārt, ja vēlaties līgumam pievienot papildu nosacījumus vai ja jums ir kopējas uzņēmuma pārstāvības tiesības, varat iesniegt pieteikumu.

Iesniegt pieteikumu
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Līgumu noslēgšana 0,00 - 30,00 + PVN E-rēķinu izsniegšanas līgums – 30,00
E-rēķinu izsniegšanas līgums citiem pakalpojumu sniedzējiem – 0,00
Lietošana
Līguma izmaiņas 15,00 + PVN
Ikmēneša maksa 20,00 + PVN
E-rēķinu iesūtīšana 0,19 + PVN Maksa par e-rēķina importu: uzņēmums - banka; operators - banka
Īpašās e-rēķinu formas
Īpašās formas ieviešana/maiņa importēto rēķinu atspoguļošanai 80,00 + PVN Maksa par katru formu
Atskaites
Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu pieteikumiem Bez maksas
Atskaite uzņēmumam par e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN Ikmēneša maksa
Atskaite par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumiem 9,50 + PVN Ikmēneša maksa
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

ERP partneri, kas jūsu uzņēmumam var palīdzēt sagatavot e-rēķinus XML formātā:

ZZ Dats un Horizon

E-rēķinu pakalpojuma operatori, kas jūsu uzņēmumam var palīdzēt sagatavot un nosūtīt bankai e-rēķinus:

Omniva un Unifiedpost (Fitek)

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Vai drīkstu apsveikt savu klientu dzimšanas dienā?

Vai drīkstu sūtīt reklāmas saviem e-veikala klientiem? Kā atbildīgi rīkoties ar savu klientu datiem? Lasi eksperta padomus un noskaidro.

Uzzināt šeit