Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Bank Link portāls

Bank Link ar maksājumu ierosināšanu

 • Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par maksājumu ieviešanu
 • Kļūdu paziņojumu atšifrējumi
 • Maksājumu ierosināšanas testēšana veicot ziedojumu
 • Atslēgu pāra ģenerēšanas rīks
Papildu informācija par maksāšanas iespējām tiešsaistē

Līgumi

Dokumentācija:

Spraudņi un vienkāršotā integrācija:

Ieviesiet Bank Link un maksājumu ierosināšanas pakalpojumus savā E-veikala Voog platformā pēc instrukcijām šeit.

Pirmie soļi

Lai uzstādītu Swedbank Bank Link izpildiet norādes tehniskajā specifikācijā (EN). Lai ierosinātu maksājumus no citām bankām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izmantojiet banku sarakstu (EN). Sertifikātu, ar ko pārbaudīt Swedbank nosūtīto atbildes pieprasījumu parakstus, var lejupielādēt šeit (versijai 008) vai šeit (versijai 009). Tā kā Swedbank sertifikāts ir derīgs tikai noteiktu laika posmu, klientiem ieteicams plānot savā pusē nepieciešamos darbus, lai regulāri atjauninātu Swedbank sertifikātu. Mēs esam pievienojuši ērtu veidu, kā ģenerēt atslēgu pāri šeit. Bank Link Tehniskajā specifikācijā jums ir sniegtas norādes par to, kā ģenerēt atslēgas (privātās un publiskās), izmantojot OpenSSL ar komandrindu.

Lai vienkāršotu un integrētu maksājumu ierosināšanu varat izmantot spraudni. Ja jau izmantojat Bank Link pakalpojumu, ir nepieciešamas tikai nelielas korekcijas, lai sāktu izmantot maksājumu ierosināšanas pakalpojumu.
Spraudņi nav obligāti, it īpaši, ja integrāciju var veikt uzņēmuma IT.

Lai atvieglotu Bank Link servisa v009 integrāciju, esam sagatavojuši spraudņus populārākajām e-komercijas platformām.

Bank Link pakalpojumam nav pieejama testa vide.

Maksājuma veikšana

 • Maksātājs uzsāk maksājumu no Tirgotāja e-veikala
 • Maksātājs dod piekrišanu Swedbank un Swedbank saņem maksātāja konta informāciju
 • Maksātājs pārbauda maksājuma informāciju un apstiprina maksājumu
 • Maksātājs tiek novirzīts atpakaļ uz tirgotāja e-veikalu

Izmēģiniet šeit: https://www.swedbank.lv/private/home/important/mbbl

Tas ir atkarīgs no maksātāja un saņēmēja internetbankas:

 • Ja abas bankas ir pievienojušās zibmaksājumu sistēmai, naudas pārvedums tiek apstrādāts kā zibmaksājums. Ja zibmaksājumu veikt nav iespējams, tad maksājums tiek apstrādāts kā internetbankas SEPA maksājums.
 • Ja viena no bankām nav pievienojusies zibmaksājumu sistēmai, tad maksājums tiek apstrādāts kā vietējais SEPA maksājums.
 • Ja maksātāja un saņēmēja konti atrodas vienā bankā, tad maksājums tiek apstrādāts kā iekšbankas maksājums.

Piekrišana ir nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu un prasībām. Ierosinot maksājumu, pircējam ir jādod piekrišana maksājuma ierosināšanai no izvēlētās bankas. Piekrišana var būt vienreizēja vai arī var glabāties sīkdatnēs pārlūkprogrammā. Turpmāku maksājumu gadījumā tā atkārtoti netiks prasīta.

Maksātājs var sazināties ar Swedbank kā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju vai ar savu banku. Maksājuma veicējs maksājuma uzdevuma detaļas var atrast savas bankas konta pārskatā. Ja tas nepalīdz, maksātājs var sazināties ar Swedbank.

Šobrīd no citas bankas var ierosināt tikai vienas personas parakstītus maksājumus.

Maksājums tiks apstrādāts mobilās ierīces pārlūkprogrammā.

Naudas saņemšana

Pēc noklusējuma maksājumu ierosināšanas pakalpojuma ietvaros veiktie maksājumi tiek pārskaitīti uz to pašu tirgotāja kontu kā Swedbank maksājumu gadījumā (esošajiem Bank Link klientiem). Vēlāk tirgotājs varēs mainīt norēķinu kontu maksājumu ierosināšanas pakalpojuma ietvaros veiktajiem maksājumiem, sazinoties ar Bankas pārstāvi un veicot grozījumus pakalpojuma līgumā. Katrai bankai var noteikt citu norēķinu kontu, ja vien tas ir tirgotāja konts Swedbank. Nākotnē varētu tikt ieviests elastīgāks variants - iespēja maksājumu ierosināšanas pakalpojuma ietvaros veikto maksājumu norēķiniem izmantot tirgotājam piederošu kontu arī citā bankā Internetbankā nav tieši šim nolūkam paredzēta vieta, kur tirgotājs varētu apskatīt visus ierosinātos darījumus. Tirgotājs sekmīgi izpildītos maksājumu darījumus vienmēr var apskatīt konta (kur saņemta nauda par maksājumu) izrakstā. Ar maksājuma darījumu saistītās komisijas maksas tiek piemērotas reizi mēnesī, un tirgotājs to redzēs savā komisiju konta izrakstā. Ja nepieciešams, tirgotājs sīkākas informācijas saņemšanai par piemērotajām komisijām var vērsties pie bankas.

Pakalpojuma komisijas maksas

Tirgotājam tiks piemērotas komisijas saskaņā ar Bank Link līgumu, kas noslēgts ar Swedbank. Swedbank ar darījumiem saistītās komisijas piemēros tikai sekmīgi ierosinātajiem darījumiem (proti, tiem, kurus pircējs ir sekmīgi apstiprinājis).

Ar maksājumiem saistītās komisijas tiek iekasētas vienu reizi mēneša sākumā (precīzs datums ir norādīts Bank Link pakalpojuma noteikumos) par visiem iepriekšējā mēneša darījumiem. Komisijas maksas par ierosinātajiem maksājumiem tiks ieturētas no tā paša tirgotāja komisiju konta kā Bank Link gadījumā, bet atsevišķi no Bank Link.

Swedbank, rīkojoties trešās puses pakalpojumu sniedzēja statusā pircējam nekādu komisijas maksu nepiemēro. Tomēr pircēja banka par attiecīgo maksājumu var piemērot komisijas maksu saskaņā ar savu bankas cenrādi un atkarībā no maksājuma apstākļiem (piemēram, vai maksātāja konts un tirgotāja konts ir vai nav vienā un tajā pašā bankā). Savā maksājumu ierosināšanas formā mēs citas bankas komisijas maksas pircējam neuzrādām, jo šāda informācija netiek mums sniegta. Komisijas maksas pircējam vajadzētu būt redzamām, apstiprinot maksājumu savas bankas vidē.

Salīdzinājums starp Bank Link un maksājumu ierosināšanas pakalpojumu

Bank Link maksājumu gadījumā Swedbank atbild par maksājuma apstiprināšanu un norēķiniem. Uzņēmums saņem naudu pāris minūšu laikā, kad klients to ir apstiprinājis. Bank Link maksājumu ierosināšanas gadījumā Swedbank rīkojas kā trešās puses pakalpojumu sniedzējs un atbild tikai par maksājuma ierosināšanu. Tā kā klienta konts atrodas citā finanšu iestādē, Swedbank paziņo uzņēmumam tikai par veiksmīgu maksājuma ierosināšanu. Swedbank negarantē naudas ieskaitīšanu uzņēmuma kontā, tāpēc aicinām veikt preces vai pakalpojuma piegādi tikai pēc naudas saņemšanas norēķinu kontā. Kad maksājums tiek ierosināts un pircējs dod savu piekrišanu, pircēja banka sniegs tikai sarakstu ar pircēja kontiem ar aizstājvārdiem (aizstājvārds ir pircēja piešķirts konta nosaukums), bet vārds, uzvārds netiek norādīts. Tā kā mēs šādu informāciju nesaņemam, mēs to maksājuma formā nevaram iekļaut. Pircēja konta atlikuma informācija esošajā Swedbank maksājumu ierosināšanas risinājumā netiek parādīta, tomēr varētu tikt pievienota nākotnē turpmākajās produkta izstrādes fāzēs. Pēc sekmīgi izpildīta maksājuma tirgotājs maksājuma darījuma informāciju vienmēr var apskatīt kontā. Līdz ar sekmīgi apstiprinātu maksājumu Swedbank sistēma nosūtīs paziņojumu par sekmīgu maksājumu (tāpat kā Bank Link maksājuma gadījumā), bet maksājuma ierosināšanas apstiprināšanas gadījumā paziņojuma lauks, kur parasti tiek norādīts maksātāja vārds, uzvārds (VK_SND_NAME), paliks tukšs, jo pircēja banka šādu informāciju mums nesniedz. Maksātāja vārds, uzvārds ir redzams konta izrakstā pēc maksājuma saņemšanas.
Mēs iesakām šīs lapas atslēgu ģenerēšanas funkcionalitāti izmantot savas pārlūkprogrammas inkognito režīmā ar atslēgtiem pārlūkprogrammas paplašinājumiem. Tas ir domāts tam, lai nodrošinātu privātās atslēgas drošību.

Laipni lūgti Bank Link atslēgu pāra ģeneratorā

Bank Link Tehniskajā specifikācijā ir atrodamas norādes, kā jāveic Bank Link pakalpojumam nepieciešamo atslēgu ģenerēšana, izmantojot OpenSSL ar komandrindu. Tas ir ieteicamais veids, kā droši ģenerēt atslēgas. Lietotājiem, kuriem tas ir pārāk sarežģīti, esam pievienojuši iespēju ģenerēt atslēgas pārlūkprogrammā, izmantojot CryptoAPi bibliotēkas. Lai izmantotu šo funkciju nepieciešams pieslēgties internetbankai. Visas darbības notiek tikai un vienīgi pārlūkprogrammā, un banka ģenerētajām atslēgām piekļūt nevar.
Lai sesija būtu droša, ieteicams izmantot pārlūkprogrammas inkognito režīmu un atslēgt pārlūkprogrammas paplašinājumus. Pēc atslēgu ģenerēšanas lejupielādējiet gan privāto, gan publisko atslēgu drošā vietā savā datorā. Privātā atslēga nedrīkst būt pieejama nevienai trešai pusei. Aicinām uzzināt vairāk par atslēgām, sertifikātiem un Publiskās atslēgas infrastruktūru šajā materiālā Īsumā par PKI BankLink.pdf.

Kļūdu ziņojumu skaidrojumi, ko klients redz, veicot maksājumu.

 • Izvēlētā banka nav pieejama. Lūdzam izvēlēties citu banku vai maksājuma veidu vai arī sazināties ar savu tirgotāju.

  Lūdzam sazināties ar tirgotāju, jo tirgotājs URL ir izmantojis nepareizu bankas BIC kodu, nosūtot Bank Link vaicājumu maksājumu ierosināšanas pakalpojumam.

 • Nederīgs ziņojums. Nepareiza summa. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_AMOUNT" ir izmantojis nederīgu summas formātu.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdaina URL adrese negatīvai atbildei. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_CANCEL" ir izmantojis nederīgu URL. Parametrs tiek izmantots vaicājumos "1011" un "1012".

 • Nederīgs ziņojums. Nepareiza maksājuma valūta. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_CURR" ir izmantojis nederīgu valūtu.

 • Nederīgs ziņojums - nepareizs datuma formāts vai beidzies pieslēguma sesijas laiks. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link ziņojuma parametrā "VK_DATETIME" ir izmantojis nederīgu laiku/datumu vai arī pārsniegts sesijas laiks (virs 5 minūtēm). Parametrs tiek izmantots ziņojumos "1011" un "1012".

 • Nederīgs ziņojums. Nepareizs kodējums. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_ENCODING" ir izmantojis nederīgu šifrēšanu. Pakalpojums atbalsta tikai "UTF-8" un parametra vērtībai būtu jābūt "UTF-8".

 • Nederīgs ziņojums. Nepareizi norādīta valoda. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_LANG" ir izmantojis nederīgu valodu.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains paraksts. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_MAC" ir izmantojis nederīgu parakstu.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūda maksājuma detaļās. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_MSG" ir izmantojis nederīgus maksājuma rekvizītus.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūda saņēmēja nosaukumā. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_NAME" ir izmantojis nederīgu saņēmēja nosaukumu. Latvijā parametrs tiek izmantots vaicājumā 1011.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains bankas ID numurs. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_PANK" ir izmantojis nepareizu bankas ID.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains atsauces numurs. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_REF" ir izmantojis nederīgu atsauces numuru. Latvijā VK_REF vērtības formāta aprakstā ir jābūt vai nu nestrukturētai, vai strukturētai pārveduma informācijai, taču nevar būt abas.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdaina URL adrese pozitīvai atbildei. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_RETURN" ir izmantojis sekmīgam rezultātam nederīgu URL.

 • Nepareizs ziņojums. Paketes vērtība nav derīga. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājam Bank Link vaicājuma parametrā "VK_SERVICE" Latvijā ir jāizmanto derīgās vērtības "1002","1011" vai "1012".

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains sūtītāja ID. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_SND_ID" ir izmantojis nederīgu sūtītāja ID. Sūtītāja ID ir tirgotāja unikālais ID.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains pieprasījuma ID. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_STAMP" ir izmantojis nederīgu pieprasījuma ID.

 • Nederīgs ziņojums. Kļūdains šifrēšanas algoritms. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs Bank Link vaicājuma parametrā "VK_VERSION" ir izmantojis nederīgu šifrēšanas algoritmu. Vērtībai vienmēr ir jābūt "008".

 • Nederīgs ziņojums. Nepareizi norādīts konta numurs. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs vaicājuma parametrā "VK_ACC" ir izmantojis nepareizu konta numuru.

 • Nederīgs ziņojums. Izvēlētais ziņojuma tips nav atļauts. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs lietojis nepareizu ziņojuma veidu. Tirgotāja IT darbiniekiem jāpārbauda pēdējā Bank Link tehniskā specifikācija un jāveic izmaiņas Bank Link integrācijā, lai tiktu izmantots pareizais maksājuma ziņojuma tips.

 • Kontam ir papildprasības. Lūdzu izvēlieties citu kontu.

  Maksātājam nav pietiekamu pieejas tiesību, lai veiktu maksājumu no izvēlētā konta. Maksātājam vajadzētu izvēlēties citu kontu vai arī sazināties ar konta apkalpojošo banku, lai saņemtu palīdzību.

 • Nederīgs ziņojums.Lauki maksājuma detaļas un kreditora reference ir tukši. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs maksājuma uzdevumā nav norādījis ne parametru "VK_MSG" (maksājuma detaļas), ne "VK_REF" (maksājuma atsauces numurs). Latvijā maksājumā obligāti jānorāda vienu no tiem: vai nu VK_MSG vai nu VK_REF.

 • Nav iespējams uzsākt maksājumu, jo šāds maksājuma veids nav pieejams. Lūdzam izvēlēties citu maksājuma veidu vai arī sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs izveidojis maksājumu uz saņēmējbanku, kas tirgotājam saskaņā ar noslēgto Bank Link līgumu šobrīd nav pieejama. Tirgotājam jāsazinās ar Swedbank pārstāvi, lai vienotos par izmaiņām un veiktu labojumus Banklink integrācijas uzstādījumos.

 • Izvēlētā banka nav aktivizēta. Lūdzam izvēlēties citu banku vai maksājuma veidu vai arī sazināties ar savu tirgotāju.

  Tirgotājs izveidojis maksājumu uz saņēmējbanku, kura šobrīd Bank Link pakalpojuma klientiem nav pieejama. Tirgotājam jāveic izmaiņas savos Bank Link integrācijas iestādījumos un jāizvēlas tikai pieejamās un atļautās saņēmējbankas (pilnu sarakstu var redzēt šeit).

 • Jūsu banka noraidīja šo maksājumu, jo saņēmēja atsauces numurs vai detaļas ir nepareizas. Lūdzam sazināties ar savu tirgotāju.

  References numurs "VK_REF" priekš LV SEB izmanto citu standartu ISO11649. References numuram jāsākas ar "RF" un jāsakrīt ar mod97 pārbaudes summu.

Atverot saiti Jūs varat veikt ziedojumu, tādējādi paveicot labu darbu un apskatīt maksājumu ierosināšanas procesu no Pircēja puses.

Uzsākt ziedojuma veikšanu

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Līdz Biznesa kredītkaršu izpārdošanas beigām

 • Saņem karti bez izsniegšanas maksas.
 • Pirmos trīs mēnešus nemaksā ikmēneša maksu.
 • Kredīta limits no 300 līdz 15 000 EUR.
 • Iekļauta ceļojumu apdrošināšana.

Piedāvājums spēkā, piesakoties Biznesa vai Biznesa Zelta kredītkartei laikposmā no 01.03.2023. līdz 31.03.2023.