Biznesa debetkarte

Jauns dizains!

Palīgs ikdienas biznesa pirkumiem

 • Jaunums! Mobilie bezkontakta maksājumi, izmantojot mobilo lietotni.
 • Ērti ikdienas norēķini jums, vienkāršāks darbs grāmatvedim.
 • Plaša darījumu kontrole internetbankā un mobilajā lietotnē.
 • Droši pirkumi, iepērkoties veikalos un internetā.
 • Ātra naudas iemaksa un izņemšana.
Pasūtīt karti Norēķinu karšu salīdzinājums
 • Debetkarte visu veidu pirkumiem veikalos un internetā, kā arī skaidras naudas iemaksa un izmaksa.
  Lai veiktu norēķinus internetveikalos, karte jāreģistrē drošiem pirkumiem internetā.
 • Ērta karšu darījumu pārvaldība internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kas atvieglo uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti.

Reģistrēt karti pirkumiem internetā

 • Pie viena konta var piesaistīt kartes vairākiem lietotājiem.
 • Jauna karte tiek izsniegta ar standarta limitiem.
 • Pēc izsniegšanas kartei var noteikt individuālus lietošanas limitus un lietotāja tiesības (piem., atļaut vai neatļaut maksājumus ar karti, skaidras naudas izmaksu/iemaksu, konta atlikuma apskatīšanu).
 • Limitus un tiesības internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē var mainīt:

  • Internetbankā – lietotājs ar pilno tiesību režīmu.
  • Mobilajā lietotnē – juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
 • Pirkumi līdz 50 EUR bez PIN koda ievades, pietuvinot karti terminālim.
  Pirkumus var veikt arī ārzemēs. Katrā valstī spēkā esošie summas limiti var būt atšķirīgi.
 • Bezkontakta maksājumu funkciju jebkurā brīdī var deaktivizēt vai aktivizēt internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā aplikācijā. Lai izmaiņas stātos spēkā, jāveic viens maksājums, ievadot PIN kodu.

Uzzināt vairāk

 • Karti var pasūtīt:

  • Internetbankā uzņēmumiem;
  • Sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444;
  • Tuvākajā Swedbank filiālē.

  Visērtāk karti pieteikt un noslēgt Kartes līgumu ir internetbankā uzņēmumiem.
  Pieteikumu var aizpildīt jebkurš uzņēmuma internetbankas lietotājs. 7 dienu laikā pieteikums jāapstiprina un Kartes līgums jāparaksta lietotājam:

  • Ar pilno tiesību režīmu.
  • Kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
  • Kas autorizējies darbam internetbankā ar Smart-ID vai eID.
 • Kartes saņemšana 5–10 dienu laikā:

  • Pa pastu uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi jebkur pasaulē. Drošības apsvērumu dēļ kartes pa pastu tiek sūtītas neaktīvas.
  • Jebkurā Swedbank filiālē Latvijā.

Pasūtīt karti

 • Karte tiek atjaunota automātiski, ja tas norādīts Kartes līgumā vai internetbankā uzņēmumiem un tās atjaunošana atbilst Kartes līguma nosacījumiem.
 • Pieteikt/atcelt kartes atjaunošanu, kā arī mainīt saņemšanas veidu un adresi var ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms esošās kartes derīguma termiņa beigām.
 • Atjaunotā karte tiks nosūtīta vismaz 1 nedēļu pirms iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi vai atbilstošo bankas filiāli.
 • Atjaunotajām kartēm PIN kods paliek iepriekšējais.
 • Ja atjaunotā karte ir saņemta pa pastu, tā jāaktivizē internetbankā uzņēmumiem.

Pasūtiet karti uz sava uzņēmuma kontaktadresi

 • Kartes sūtīšana pa pastu ir bez maksas.
 • Pirms kartes pasūtīšanas pārbaudiet, vai uzņēmuma norādītā kontaktadrese ir pareiza.
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. Ērtāk internetbankā 6,00 6,00
Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana 41,00 41,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un saņemšanu iespējams pasūtīt filiālē vai piezvanot uz Telefonbankas numuru 67 444 444. Pasūtot  karti darba dienās līdz plkst. 13.30, tās izgatavošana un piegāde filiālēs 'Ķīpsala' (Rīga, Balasta dambis 15) un 'Spice' (Rīga, Jaunmoku iela 13 (t/c 'Spice Home')) 4 darba stundu laikā. Filiālēs ārpus Rīgas piegāde nākamajā darba dienā.
Saņemšana
Pa pastu Bez maksas Bez maksas
Filiālē 6,00 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 2,00 2,00 Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas --
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% -- Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00 Izņēmums - kartes servisējošā konta maiņa filiālē bez maksas.
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas --
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 --
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 --
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas -- Kartes PIN kodu iespējams atbloķēt gadījumos, kad tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Bez maksas
Kartes standarta limiti
Limiti, EUR
Pilnā funkcionalitāte Ierobežotā funkcionalitāte
Pirkumiem 1400 -
Skaidras naudas izmaksai 1400 -
Skaidras naudas iemaksai 15000 15000
Rēķinu apmaksai bankas automātos 700 -

Spēkā no 19.08.2020.

Kartes līguma noteikumi

Ja karte saņemta pa pastu:

 • Ja Kartes līgums ir parakstīts iepriekš, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem lietotājs ar pilno tiesību režīmu vai juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, neatkarīgi no lietotāja tiesību režīma.
 • Ja Kartes līgums nav parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem tikai vienlaikus ar līguma parakstīšanu.

  Kartes līgumu var parakstīt persona:

  • Ar pilno tiesību režīmu;
  • Kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu;
  • Kas autorizējusies darbam internetbankā uzņēmumiem ar Smart-ID vai eID.

Kartes līgumu var parakstīt persona, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu un kas autorizējusies darbam internetbankā uzņēmumiem ar Smart-ID vai eID.

Filiālē:

 • Pirms izsniegšanas karti aktivizē filiāles darbinieks.
 • Ja Kartes līgums ir parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, tad karti bankas filiālē var saņemt uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai kartes lietotājs.
 • Ja Kartes līgums nav parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, tas jāparaksta pirms kartes saņemšanas. Kartes līgumu var parakstīt uzņēmuma paraksttiesīgā persona, kura pēc bankas rīcībā esošajiem datiem vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.

Aktivizēt karti

 • Ja nepieciešams, kartes var nekavējoties slēgt vai apturēt to darbību uz laiku internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē. Apturētas kartes darbību var atjaunot 10 dienu laikā internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kā arī Swedbank filiālē, uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID).
 • Ja apturētas kartes darbība netiek atjaunota 10 dienu laikā, karte tiek automātiski slēgta.
 • Ja norēķinu karte ir nozagta, tā nekavējoties jāslēdz. To varat izdarīt internetbankā uzņēmumiem, mobilajā aplikācijā, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, tad kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts ārvalstu palīdzības tālruni +1 636 722 7111.
 • Jaunas kartes PIN kods tiek izsniegts atsevišķā aploksnē, saņemot karti pa pastu vai filiālē.
 • Atjaunotām kartēm paliek iepriekšējais PIN kods.
 • Ja vēlaties mainīt esošo PIN kodu, to var izdarīt Swedbank bankomātos Latvijā, izvēloties funkciju "Citas darbības" -> "PIN koda maiņa".
 • Drošības apsvērumu dēļ nepareizu PIN kodu var ievadīt tikai 2 reizes. Pēc trešās reizes karte tiks automātiski bloķēta:

  • Ja karte nobloķēta POS terminālī, tad to var atbloķēt Swedbank bankomātā, ar pirmo reizi ievadot pareizo PIN kodu.
  • Ja karte nobloķēta bankomātā vai nevarat atcerēties PIN kodu, tad ir jāpasūta jauna karte.
 • Karšu darījumus var apstrīdēt, nosūtot bankas ziņojumu internetbankā uzņēmumiem, sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444 vai vēršoties tuvākajā filiālē, ja:

  • Konta izrakstā atklājat darījumus, par kuriem neesat vienojies ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju;
  • Nesekmīgi noritējusi skaidras naudas iemaksa vai izmaksa bankomātā.

Piemēram, ja bankomāts naudas izmaksas darījuma laikā neizsniedz naudu, bet attiecīgā summa no konta ir norakstīta vai ja konts netiek papildināts par iemaksāto summu.

Jūsu uzņēmuma finansiālā drošība ir viena no Swedbank augstākajām prioritātēm. Mēs aicinām jūs būt atbildīgiem norēķinu karšu lietotājiem un ievērot drošības norādījumus norēķinu karšu lietošanai.

 • Karti drīkst izmantot tikai kartes īpašnieks - persona, kuras vārds un uzvārds ir redzams uz kartes. Neļaujiet nevienam, pat savam tuviniekam, izmantot uz citas personas vārda izsniegtu karti.
 • Pārliecinieties, vai vienmēr zināt, kur jūsu norēķinu karte atrodas.
 • Norēķinoties ar karti, neļaujiet apkalpojošajai personai to aiznest ārpus jūsu redzamības zonas, jo pastāv iespējamība, ka kartes datus var nozagt.
 • Vienmēr pārbaudiet ar karti apstiprināmā darījuma summu.
 • Regulāri pārbaudiet darījumus internetbankā Uzņēmumiem vai Swedbank mobilajā lietotnē. Ja kāds darījums šķiet aizdomīgs, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar banku.
 • Veicot pirkumu, nav ieteicams kartes numuru sūtīt pa pastu vai izpaust to telefoniski, jo kartes dati var tikt negodprātīgi izmantoti krāpnieciskiem darījumiem, bet, ja citu iespēju nav, jāievēro īpaša piesardzība.
 • Esiet piesardzīgi, izmantojot citu banku bankomātus. Daži bankomāti norēķinu karti atgriež pirms naudas izsniegšanas. Pirms došanās prom no bankomāta pārliecinieties, vai esat paņēmis gan savu bankas karti, gan pieprasīto naudas summu.
 • Kartes lietotājam saņemot jaunu norēķinu karti, tiek izsniegts arī PIN kods, kas ir zināms tikai viņam. Atjaunotās kartes PIN kods saglabājas līdzšinējais.
 • Nerādiet un nenosauciet savu PIN kodu nevienam, arī ne bankas darbiniekiem.
 • PIN kods ir jāiegaumē, to nedrīkst pierakstīt uz kartes vai arī jebkur citur, kur to varētu redzēt citas personas.
 • Maksājumu apstiprināšanai centieties PIN kodu ievadīt tā, lai to neviens nevar redzēt. Karti var nozagt un to var izmantot cita persona. Ja karti ar PIN kodu izmantos kāds zaglis, atbildīgs par to būs klients pats.
 • Ja jums ir aizdomas, ka jūsu PIN kodu kāds varētu būt uzzinājis vai ja banka jums ir paziņojusi, ka PIN kods jāmaina, tad kartes lietotājam tas jāizdara nekavējoties. To var paveikt jebkurā Swedbank bankomātā. Izvēloties jaunu PIN kodu, neizmantojiet jau iepriekš lietotu PIN kodu.
 • Neizmantojiet vienādus PIN kodus vairākām kartēm, lai tos būtu vieglāk atcerēties.
 • Ja norēķinu karte ir nozaudēta vai nozagta, tā ir nekavējoties jāslēdz. To var izdarīt internetbankā Uzņēmumiem, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruņa numuru 67 444 444. Drošības nolūkos iesakām karšu lietotājiem Swedbank kontakttālruni saglabāt sava tālruņa atmiņā.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 636 722 7111 (maksas zvans) vai VISA karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 410 581 9994 (maksas zvans).

Informācija par potenciālajiem riskiem
Finanšu saistību nepienācīga izpilde palielina jūsu finansējuma izmaksas un var negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Turklāt, ja līgums tiek pārtraukts saistībā ar jūsu pieļautu būtisku pārkāpumu, var tikt uzsākta parāda piespiedu piedziņa un jūs varat zaudēt savas īpašumtiesības uz ieķīlāto īpašumu.

Papildu līdzekļi uzņēmuma ikdienai un neparedzētiem gadījumiem.

Papildu līdzekļi ērtiem norēķiniem un drošai ceļošanai.