Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Biznesa debetkarte

Palīgs ikdienas biznesa pirkumiem

Norēķinu karšu salīdzinājums
 • Debetkarte visu veidu pirkumiem veikalos un internetā, kā arī skaidras naudas iemaksa un izmaksa.
  Lai veiktu norēķinus internetveikalos, karte jāreģistrē drošiem pirkumiem internetā.
 • Ērta karšu darījumu pārvaldība internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kas atvieglo uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti.

Reģistrēt karti pirkumiem internetā

 • Jaunums! Kartes lietotājs, kuram uzņēmuma internetbankā ir piekļuve kartei piesaistītajam kontam, var apskatīt savas kartes PIN kodu, kartes numuru, derīguma termiņu, Security code/CVC2 kodu Swedbank lietotnē.
 • Pasūti karti uz sava uzņēmuma kontaktadresi.
 • Ērti apmaksā pirkumus ar bezkontakta maksājumiem. Pievieno Business Debit karti Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay digitālajiem makiem vai izmanto Swedbank lietotni, lai maksātu ar Android tālruni.
 • Tagad mūsu mobilajā lietotnē vari apskatīt to vietņu sarakstu, kurām tava digitalizētā karte ir piesaistīta. Apskaties pamācību.
 • Bezkontakta maksājumi ar karti līdz 50 EUR bez PIN ievadīšanas.
 • Pie viena konta var piesaistīt kartes vairākiem lietotājiem.
 • Jauna karte tiek izsniegta ar standarta limitiem.
 • Pēc izsniegšanas kartei var noteikt individuālus lietošanas limitus un lietotāja tiesības (piem., atļaut vai neatļaut maksājumus ar karti, skaidras naudas izmaksu/iemaksu, konta atlikuma apskatīšanu).
 • Limitus un tiesības internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē var mainīt lietotājs ar pilno tiesību režīmu vai juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, neatkarīgi no tiesību režīma.
 • Karti var pasūtīt:

  • Internetbankā uzņēmumiem;
  • Sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444;
  • Tuvākajā Swedbank filiālē.

  Visērtāk karti pieteikt un noslēgt Kartes līgumu ir internetbankā uzņēmumiem.
  Pieteikumu var aizpildīt jebkurš uzņēmuma internetbankas lietotājs. 7 dienu laikā pieteikums jāapstiprina un Kartes līgums jāparaksta lietotājam:

  • Ar pilno tiesību režīmu.
  • Kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
  • Kas autorizējies darbam internetbankā ar Smart-ID vai eID.
 • Kartes saņemšana 5–10 dienu laikā:

  • Pa pastu uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi jebkur pasaulē. Drošības apsvērumu dēļ kartes pa pastu tiek sūtītas neaktīvas.
  • Jebkurā Swedbank filiālē Latvijā.

Pasūtīt karti

 • Karte tiek atjaunota automātiski, ja tas norādīts Kartes līgumā vai internetbankā uzņēmumiem un tās atjaunošana atbilst Kartes līguma nosacījumiem.
 • Pieteikt/atcelt kartes atjaunošanu, kā arī mainīt saņemšanas veidu un adresi var ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms esošās kartes derīguma termiņa beigām.
 • Atjaunotā karte tiks nosūtīta vismaz 1 nedēļu pirms iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi vai atbilstošo bankas filiāli.
 • Atjaunotajām kartēm PIN kods paliek iepriekšējais.
 • Ja atjaunotā karte ir saņemta pa pastu, tā jāaktivizē internetbankā uzņēmumiem.

Pasūtiet karti uz sava uzņēmuma kontaktadresi

 • Kartes sūtīšana pa pastu ir bez maksas.
 • Pirms kartes pasūtīšanas pārbaudiet, vai uzņēmuma norādītā kontaktadrese ir pareiza.
Karte pasūtīta darbdienā: Saņemšanas vieta un laiks
Filiālēs “Spice” vai “Ķīpsala” Citās filiālēs vai karti piegādājot uz adresi
līdz 12.30 5 stundu laikā Nākamajā darbdienā
pēc 12.30 Nākamajā darbdienā Aiznākamajā darbdienā
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. Ērtāk internetbankā 6,00
Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Ērtāk internetbankā Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana options 41,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā uzņēmuma kontaktadresē.
Saņemšana
Pa pastu Bez maksas
Filiālē 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 0,00 - 2,00 Biznesa debetkartes ikmēneša maksa:
- Standarta - 2,00
- Jaundibinātiem uzņēmumiem, atverot kontu gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas, gadu - 0,00
Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Kartes PIN kodu iespējams atbloķēt gadījumos, kad tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Kartes standarta limiti Limiti, EUR
Pirkumiem 1400
Skaidras naudas izmaksai 1400
Skaidras naudas iemaksai 15000
Rēķinu apmaksai bankas automātos 700

Spēkā no 19.08.2020.

documentKartes līguma noteikumi

documentKartes līguma noteikumi

Ja karte saņemta pa pastu:

 • Ja Kartes līgums ir parakstīts iepriekš, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem lietotājs ar pilno vai transakciju piekļuves tiesību režīmu vai juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, neatkarīgi no lietotāja tiesību režīma.
 • Ja Kartes līgums nav parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem tikai vienlaikus ar līguma parakstīšanu.

  Kartes līgumu var parakstīt persona:

  • Kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu;
  • Kas autorizējusies darbam internetbankā uzņēmumiem ar Smart-ID vai eID.

Kartes līgumu var parakstīt persona, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu un kas autorizējusies darbam internetbankā uzņēmumiem ar Smart-ID vai eID.

Filiālē:

 • Pirms izsniegšanas karti aktivizē filiāles darbinieks.
 • Ja Kartes līgums ir parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, tad karti bankas filiālē var saņemt uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai kartes lietotājs.
 • Ja Kartes līgums nav parakstīts kartes pasūtīšanas brīdī, tas jāparaksta pirms kartes saņemšanas. Kartes līgumu var parakstīt uzņēmuma paraksttiesīgā persona, kura pēc bankas rīcībā esošajiem datiem vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.

Aktivizēt karti

 • Ja nepieciešams, kartes var nekavējoties slēgt vai apturēt to darbību uz laiku internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē. Apturētas kartes darbību var atjaunot 10 dienu laikā internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kā arī Swedbank filiālē, uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID).
 • Ja apturētas kartes darbība netiek atjaunota 10 dienu laikā, karte tiek automātiski slēgta.
 • Ja norēķinu karte ir nozagta, tā nekavējoties jāslēdz. To varat izdarīt internetbankā uzņēmumiem, mobilajā aplikācijā, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, tad kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts ārvalstu palīdzības tālruni +1 636 722 7111.
 • Jaunas kartes PIN kods tiek izsniegts atsevišķā aploksnē, saņemot karti pa pastu vai filiālē.
 • Atjaunotām kartēm paliek iepriekšējais PIN kods.
 • Ja nevari atcerēties PIN kodu, vari to apskatīt Swedbank lietotnē. PIN kodu lietotnē var apskatīt tikai kartes lietotājs, kuram uzņēmuma internetbankā ir piekļuve kartei piesaistītajam kontam.
 • Ja vēlies mainīt esošo PIN kodu, to var izdarīt Swedbank bankomātos Latvijā, izvēloties funkciju “Citas darbības” -> “PIN koda maiņa”.
 • Drošības apsvērumu dēļ nepareizu PIN kodu var ievadīt tikai 2 reizes. Pēc trešās reizes karte tiks automātiski bloķēta:

  • Ja karte nobloķēta POS terminālī, to var atbloķēt Swedbank bankomātā, ar pirmo reizi ievadot pareizo PIN kodu.
  • Ja karte nobloķēta bankomātā, jāpasūta jauna karte.
 • Karšu darījumus var apstrīdēt, nosūtot bankas ziņojumu internetbankā uzņēmumiem, sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444 vai vēršoties tuvākajā filiālē, ja:

  • Konta izrakstā atklājat darījumus, par kuriem neesat vienojies ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju;
  • Nesekmīgi noritējusi skaidras naudas iemaksa vai izmaksa bankomātā.

Piemēram, ja bankomāts naudas izmaksas darījuma laikā neizsniedz naudu, bet attiecīgā summa no konta ir norakstīta vai ja konts netiek papildināts par iemaksāto summu.

Jūsu uzņēmuma finansiālā drošība ir viena no Swedbank augstākajām prioritātēm. Mēs aicinām jūs būt atbildīgiem norēķinu karšu lietotājiem un ievērot drošības norādījumus norēķinu karšu lietošanai.

 • Karti drīkst izmantot tikai kartes īpašnieks - persona, kuras vārds un uzvārds ir redzams uz kartes. Neļaujiet nevienam, pat savam tuviniekam, izmantot uz citas personas vārda izsniegtu karti.
 • Pārliecinieties, vai vienmēr zināt, kur jūsu norēķinu karte atrodas.
 • Norēķinoties ar karti, neļaujiet apkalpojošajai personai to aiznest ārpus jūsu redzamības zonas, jo pastāv iespējamība, ka kartes datus var nozagt.
 • Vienmēr pārbaudiet ar karti apstiprināmā darījuma summu.
 • Regulāri pārbaudiet darījumus internetbankā Uzņēmumiem vai Swedbank mobilajā lietotnē. Ja kāds darījums šķiet aizdomīgs, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar banku.
 • Veicot pirkumu, nav ieteicams kartes numuru sūtīt pa e-pastu vai izpaust to telefoniski, jo kartes dati var tikt negodprātīgi izmantoti krāpnieciskiem darījumiem, bet, ja citu iespēju nav, jāievēro īpaša piesardzība.
 • Esiet piesardzīgi, izmantojot citu banku bankomātus. Daži bankomāti norēķinu karti atgriež pirms naudas izsniegšanas. Pirms došanās prom no bankomāta pārliecinieties, vai esat paņēmis gan savu bankas karti, gan pieprasīto naudas summu.
 • Kartes lietotājs jaunu karti un PIN kodu saņem atsevišķās aploksnēs.

  • Atjaunotām kartēm tiek saglabāts iepriekšējais PIN kods.
 • Nerādi un nenosauc savu PIN kodu nevienam, arī bankas darbiniekiem.
 • PIN kods ir jāiegaumē, to nedrīkst pierakstīt uz kartes vai arī jebkur citur, kur to varētu redzēt citas personas.
 • Jaunums! Apskati savas kartes PIN kodu Swedbank lietotnē. Tas ir droši, ērti un noderīgi, ja esi aizmirsis savu sākotnējo PIN kodu vai nevari to vairs atcerēties pēc nomaiņas.
 • Maksājumu apstiprināšanai centieties PIN kodu ievadīt tā, lai to neviens nevar redzēt. Karti var nozagt un to var izmantot cita persona. Ja karti ar PIN kodu izmantos kāds zaglis, atbildīgs par to būs klients pats.
 • Ja ir aizdomas, ka tavu PIN kodu kāds varētu būt uzzinājis vai ja banka ir paziņojusi, ka PIN kods jāmaina, tad kartes lietotājam tas jāizdara nekavējoties. To var paveikt jebkurā Swedbank bankomātā. Izvēloties jaunu PIN kodu, neizmanto jau iepriekš lietotu PIN kodu.
 • Neizmanto vienādus PIN kodus vairākām kartēm, lai tos būtu vieglāk atcerēties.
 • Drošības apsvērumu dēļ nepareizu PIN kodu var ievadīt tikai 2 reizes. Pēc trešās reizes karte tiek automātiski bloķēta:

  • Ja karte nobloķēta POS terminālī, to var atbloķēt Swedbank bankomātā, ar pirmo reizi ievadot pareizo PIN kodu.
  • Ja karte nobloķēta bankomātā, jāpasūta jauna karte.
 • Ja norēķinu karte ir nozaudēta vai nozagta, tā ir nekavējoties jāslēdz. To var izdarīt internetbankā Uzņēmumiem, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruņa numuru 67 444 444. Drošības nolūkos iesakām karšu lietotājiem Swedbank kontakttālruni saglabāt sava tālruņa atmiņā.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 636 722 7111 (maksas zvans).

Informācija par potenciālajiem riskiem
Finanšu saistību nepienācīga izpilde palielina jūsu finansējuma izmaksas un var negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Turklāt, ja līgums tiek pārtraukts saistībā ar jūsu pieļautu būtisku pārkāpumu, var tikt uzsākta parāda piespiedu piedziņa un jūs varat zaudēt savas īpašumtiesības uz ieķīlāto īpašumu.

Papildu līdzekļi uzņēmuma ikdienai un neparedzētiem gadījumiem.

Papildu līdzekļi ērtiem norēķiniem un drošai ceļošanai.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Vai drīkstu apsveikt savu klientu dzimšanas dienā?

Vai drīkstu sūtīt reklāmas saviem e-veikala klientiem? Kā atbildīgi rīkoties ar savu klientu datiem? Lasi eksperta padomus un noskaidro.

Uzzināt šeit