Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Biznesa Zelta kredītkarte

Biznesa Zelta kredītkarte

Augstākā līmeņa priekšrocības

Kādiem mērķiem kredītkarti lieto citi uzņēmēji? Uzzini!

 • Iekļauts ceļojumu apdrošināšanas komplekts tev + 3 kolēģiem.
 • Bezprocentu periods pirkumiem līdz 40 dienām.
 • 750 000 EUR ceļojumu apdrošināšanas limits medicīnas izdevumiem.
 • Piekļuve premium līmeņa lidostas pakalpojumiem.
 • Jaunums! Pārvaldiet ar karti apmaksātus izdevumus ērti
   Norēķinu karšu salīdzinājums
Medicīniskās palīdzības un ceļošanas vai transporta ķibeles gadījumā Covid-19 tiek pielīdzināts citām slimībām, kuras ceļojuma apdrošināšanas noteikumos nav minētas kā izņēmumi.
 • Kredītlimits no EUR 300 līdz 15 000.
 • Bezprocentu periods pirkumiem līdz 40 dienām (no pirkuma brīža līdz nākamā mēneša 10. datumam). Neatmaksātajam kredītkartes limitam, norēķinoties ar karti par pirkumiem/pakalpojumiem.
 • Iztērētā, bet līdz mēneša 10. datumam neatmaksātā kredītlimita summa, tiek automātiski pārskaitīta no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta.
 • Bez papildu maksas iekļauta ceļojumu apdrošināšana ar 750 000 EUR limitu medicīnas izdevumiem. Attiecas uz kartes lietotāju un 3 kolēģiem, kuri ceļo kopā ar to.
 • Piekļuve simtiem lidostu atpūtas zonu ar LoungeKey™.
 • Pieeja augstākās kvalitātes Boingo Wi-Fi internetam.
 • Pieeja augstākās kvalitātes Global Data Roaming internetam
 • Unikāli MasterCard World Elite piedāvājumi.
 • Jaunums! Kartes lietotājs, kuram uzņēmuma internetbankā ir piekļuve kartei piesaistītajam kontam, var apskatīt savas kartes PIN kodu, kartes numuru, derīguma termiņu, Security code/CVC2 kodu Swedbank lietotnē.
 • Var pārskaitīt naudu, veikt maksājumus un izņemt naudu no bankomāta tieši no kredītkartes konta. Piezīme. Veicot pārskaitījumu no kredītkartes konta vai izņemot skaidru naudu, procentus aprēķina no darījuma brīža.
 • Darbiniekiem var pasūtīt vairākas kartes un piesaistīt tās vienam un tam pašam kontam, izmantojot vienu kredītlimitu.
 • Skaidras naudas iemaksu kredītkartes kontā var veikt Swedbank bankomātos.
 • Ērti norēķinies par pirkumiem ar bezkontakta maksājumiem. Pievieno Business kredītkarti Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay digitālajiem makiem vai izmanto Swedbank lietotni, lai maksātu ar Android tālruni.
 • Mūsu mobilajā lietotnē vari apskatīt to vietņu sarakstu, kurām tava digitalizētā karte ir piesaistīta. Apskaties pamācību.
 • Bezkontakta maksājumi ar karti līdz 50 EUR bez PIN koda ievades. Bezkontakta maksājumiem ārzemēs limiti var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts.
 • Lai varētu maksāt tiešsaistes veikalos, kartei jābūt reģistrētai drošiem pirkumiem internetā.
 • Jauna karte tiek izsniegta ar standarta limitiem.
 • Pēc izsniegšanas kartei var noteikt individuālus lietošanas limitus un lietotāja tiesības (piem., atļaut vai neatļaut maksājumus ar karti, skaidras naudas izmaksu/iemaksu, konta atlikuma apskatīšanu).
 • Limitus un tiesības internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē var mainīt:
  • Internetbankā – lietotājs ar pilno tiesību režīmu vai juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, neatkarīgi no lietotāja tiesību režīma.
  • Mobilajā lietotnē –juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
 • Karti var pieteikt internetbankā uzņēmumiem vai jebkurā Swedbank filiālē, aizpildot finansēšanas pieteikumu.
 • Piesakoties jānorāda vēlamais kredīta limits, kā arī informācija par kartes lietotāju.
 • Atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un kredītvēstures kredītlimits var būt robežās no 300 EUR līdz 15 000 EUR.
 • Izskatot finansēšanas pieteikumu, var tikt pieprasīti papildu dokumenti (piem., jaunākais uzņēmuma gada pārskats, ja tas nav iesniegts Uzņēmumu reģistrā; bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats, kas nav vecāks par 12 mēnešiem).

Pozitīva finansēšanas lēmuma gadījumā karte tiks izgatavota un nogādāta uz jūsu izvēlēto filiāli 4–8 darba dienu laikā:

 • Pa pastu uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi jebkur pasaulē. Drošības apsvērumu dēļ kartes pa pastu tiek sūtītas neaktīvas.

  Kartes līgumu var parakstīt persona, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu un kas autorizējusies darbam internetbankā uzņēmumiem ar Smart-ID vai eID.

 • Jebkurā Swedbank filiālē Latvijā.

  Karti var saņemt pilnvarotā persona, kas saskaņā ar bankas vai Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo informāciju ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.

  Ja uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis jau ir parakstījis kartes līgumu, tad karti var saņemt tās lietotājs.

 • Karte tiek atjaunota automātiski, ja tas norādīts Kartes līgumā vai internetbankā uzņēmumiem un tās atjaunošana atbilst Kartes līguma nosacījumiem.
 • Pieteikt/atcelt kartes atjaunošanu, kā arī mainīt saņemšanas veidu un adresi var ne vēlāk kā 35 dienas pirms esošās kartes derīguma termiņa beigām.
 • Atjaunotā karte tiks nosūtīta vismaz 1 nedēļu pirms iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām uz bankā norādīto uzņēmuma kontaktadresi vai atbilstošo bankas filiāli.
 • Atjaunotajām kartēm PIN kods paliek iepriekšējais.

Atjaunoto karti var izmantot tikai pēc līguma parakstīšanas un kartes aktivizēšanas.

Karte pasūtīta darbdienā: Saņemšanas vieta un laiks
Filiālēs “Spice” vai “Ķīpsala” Citās filiālēs vai karti piegādājot uz adresi
līdz 12.30 5 stundu laikā Nākamajā darbdienā
pēc 12.30 Nākamajā darbdienā Aiznākamajā darbdienā
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna vai aizvietota karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. 6,00 10,00
Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Bez maksas Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana options 41,00 45,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā uzņēmuma kontaktadresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts.
Saņemšana
Pa pastu 0,00 0,00
Filiālē 6,00 6,00
Lietošana
Ikmēneša maksa 4,00 10,00 Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas Bez maksas
Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 1. datumam Līdz nākamā mēneša 10. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Procentu likme gadā par kredīta izmantošanu 18% 14% Likme tiek piemērota, ievērojot bezprocentu periodu pirkumiem.
Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 60% gadā no pārsniegtās summas 60% gadā no pārsniegtās summas
Ceļojumu apdrošināšana -- Bez maksas Ceļojumu apdrošināšana tiek piedāvāta Biznesa Zelta kredītkartēm. Apdrošinātie riski.
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00 Izņēmums - kartes servisējošā konta un piešķirtā kredītlimita maiņa filiālē bez maksas.
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 0,40
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 0,20
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas PIN kodu var atbloķēt, ja tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
Slēgšana
Kartes slēgšana Bez maksas Bez maksas

Kartes standarta limiti

Limiti, EUR
Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
Pirkumiem 1400 1400
Skaidras naudas izmaksai 1400 1400
Skaidras naudas iemaksai 15000 15000

Spēkā no 01.08.2021.

documentKartes līguma noteikumi

documentKartes līguma noteikumi

Ja karte tiek saņemta pa pastu:

 • Ja Kartes līgums jau ir parakstīts, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem lietotāji ar pilno vai transakciju piekļuves tiesību režīmu.
 • Ja Kartes līgums vēl nav parakstīts, karti var aktivizēt internetbankā uzņēmumiem tikai vienlaikus ar līguma parakstīšanu.

Kartes līgums jāparaksta lietotājam:

 • Kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
 • Kas autorizējies darbam internetbankā ar Smart-ID vai eID.

Filiālē:

 • Pirms izsniegšanas, karti aktivizē filiāles darbinieks.
 • Ja uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis jau ir parakstījis Kartes līgumu, karti var izņemt tās lietotājs.
 • Ja Kartes līgums vel nav parakstīts, tad pirms tās saņemšanas līgumu ir jāparaksta uzņēmuma pilnvarotajam pārstāvim.
Aktivizēt karti
 • Informācija par darījumiem un iztērēto kredīta limita summu ir pieejama internetbankā uzņēmumiem kredītkartes konta pārskatā.
 • Viss izmantotais kredīta limits (pirkumiem, pārskaitījumiem un skaidras naudas darījumiem) katra mēneša 10. datumā automātiski tiek pārskaitīts no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta.
 • Ja norēķinu kontā nav pietiekami daudz līdzekļu kredīta limita summas automātiskai atmaksai, daļēja summas atmaksa nenotiek un sākas procentu aprēķins arī par pirkumiem, kuriem noslēdzies bezprocentu periods.
 • Uzņēmums izmantoto kredīta limitu jebkurā brīdī var atmaksāt arī pats, tādējādi pārtraucot procentu aprēķinu.
 • Katra mēneša 10. datumā vienlaikus ar izmantotā kredīta limita automātisko atmaksu no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta tiek ieturēta arī:

  • Ikmēneša maksa par kredītkartes izmantošanu;
  • Procenti par kredīta limita izmantošanu.
 • Ja nepieciešams, kartes var nekavējoties slēgt vai apturēt to darbību uz laiku internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē. Apturētas kartes darbību var atjaunot 10 dienu laikā internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kā arī Swedbank filiālē, uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID).
 • Ja apturētas kartes darbība netiek atjaunota 10 dienu laikā, tā tiek automātiski slēgta.
 • Ja norēķinu karte ir nozagta, tā nekavējoties jāslēdz. To varat izdarīt internetbankā uzņēmumiem, mobilajā aplikācijā, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, tad kartes darbību var apturēt, zvanot uz VISA karšu diennakts ārvalstu palīdzības tālruni +1 410 581 9994.
 • Karšu darījumus var apstrīdēt, nosūtot bankas ziņojumu internetbankā uzņēmumiem, sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444 vai vēršoties tuvākajā filiālē, ja:

  • Konta izrakstā atklājat darījumus, par kuriem neesat vienojies ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju;
  • Nesekmīgi noritējusi skaidras naudas iemaksa vai izmaksa bankomātā.

Piemēram, ja bankomāts naudas izmaksas darījuma laikā neizsniedz naudu, bet attiecīgā summa no konta ir norakstīta vai ja konts netiek papildināts par iemaksāto summu.

 • Daudziem izdevumiem, kas saistīti ar nevēlamām ceļojuma izmaiņām, piemēram:
  • lidojuma atcelšanu;
  • kavēšanās,
  • brauciena pārtraukšana,
 • Bagāžas pazušanu vai zādzību.
 • Ceļošanas laikā gūtām traumām (t.sk. slēpošanas, peldbaseina negadījumi u.tml.).
 • Juridiskās palīdzības nepieciešamību.
 • Ceļojuma atcelšanu slimības dēļ.
 • Un citām situācijām.

Šī kredītkarte ietver plašu ceļojumu apdrošināšanas komplektu, kas nodrošina apdrošinājumu visā pasaulē kartes lietotājam un 3 kolēģiem, kuri ceļo kopā ar to.

Ceļojumu apdrošināšanu nodrošina Swedbank P&C Insurance AS filiāle Latvijā.

Tagad kartes lietotājs var izmantot atpūtas zonas simtiem lidostās visā pasaulē neatkarīgi no izmantotās aviosabiedrības vai lidojuma klases.

 • Par piekļuves atslēgu kalpo Biznesa Zelta kredītkarte un nav vajadzīgas papildu kartes.
 • Ērti pārvaldiet savus apmeklējumus LoungeKey™ lietotnē.
 • LoungeKey™ pakalpojumi dod iespēju patverties no lidostu terminālu burzmas.
 • Pieejamo LoungeKey™ atpūtas zonu saraksts un plašāka informācija par šo programmu ir pieejama LoungeKey™ interneta vietnē un lietotnē: Visiem Biznesa Zelta kredītkartes lietotājiem

Izmantojiet LoungeKey™ lidostu atpūtas zonu ērtības pilnvērtīgi.

Atpūtas zonu apmeklēšanas maksa:

 • Biznesa Zelta kredītkartes lietotājiem – 30 EUR par apmeklējumu.*
 • Biznesa Zelta kredītkartes lietotāju pavadošajām personām kā viesiem – 30 EUR par apmeklējumu.*
 • Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta no Biznesa Zelta kredītkartes kredītlimita konta, ienākot atpūtas zonā.

* Ar aktuālo maksu, noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties LoungeKey.com vietnē vai mobilajā lietotnē.

Ierodoties atpūtas zonā, norādiet, ka esat LoungeKey™ programmas biedrs un pārliecinies, vai tavai kartei ir aktivizēti pirkumi internetā.

Lai izmantotu LoungeKey™ lietotnes priekšrocības, lūdzu, veiciet šīs darbības pirms lietotnes lejupielādes:

 1. Pārliecinieties, vai kartei ir aktivizēti pirkumi internetā.
 2. Pēc kartes aktivizācijas izveidojiet savu personīgo lietotāja profilu.
 3. Kad izveidots lietotāja konts, lejupielādējiet lietotni, pievienojieties ar savu lietotāja kontu un izbaudiet šādas priekšrocības:
  • apskatiet pieejamās lidostu atpūtas zonas un sekojiet līdzi saviem apmeklējumiem;
  • izmantojiet pieeju digitālajai kartei un simtiem atlaižu piedāvājumu;
  • iepazīstieties ar izvēlētās atpūtas zonas piedāvājumu.

Kad jūsu karte tiks pievienota LoungeKeyTM lietotnei, no tās konta uz laiku līdz 10 dienām tiks rezervēti 0,85 EUR.

Ar starptautiskās lidostas Rīga piedāvājumu var iepazīties šeit.

Uzlabojiet savu darba braucienu pieredzi lidostā ar Mastercard® Airport Security Fast Track, ko nodrošina DragonPass.

Turpmāk, Biznesa Zelta kredītkartes lietotāji, līdz 5 reizēm viena kalendārā gada laikā varēs negaidīt rindā un doties uzreiz uz ātro drošības pārbaudes kontrolpunktu sevis izvēlētajā lidostā. Izbaudiet iespēju lidostu drošības pārbaudi veikt ātrāk un bez uztraukumiem! Maksimālai ērtībai izveidotais Fast Track kontrolpunkts:

 • Nodrošina ātrāku un ērtāku drošības pārbaudes pieredzi
 • Vienkāršo lidostas drošības pārbaudes iziešanas procesu
 • Samazina rindā pavadīto gaidīšanas laiku*

Rezervējiet ātro drošības pārbaudi ar savu Swedbank Biznesa Zelta kredītkarti.

* Īsāks rindā gaidīšanas laiks salīdzinājumā ar standarta pasažieru rindām.

Sākt izmantot Mastercard® Airport Security Fast Track var, veicot šādas darbības:

 1. Jāpārliecinās, ka Biznesa Zelta kredītkartei ir aktivizēta iepirkšanās internetā
 2. Jāreģistrē savs personīgais konts vai jāpievieno papildu karte Mastercard Travel Experiences mobilajā lietotnē (pieejama iOS un Android operētājsistēmās) vai tīmekļa vietnē: https://travelexperiences.mastercard.com
 3. Pēc konta reģistrēšanas jau uzreiz var pieteikt ātro drošības pārbaudi savam gaidāmajam lidostas apmeklējumam
 4. Rezervējiet sev Fast Track ātri un vienkārši. Savu ātrās drošības pārbaudes kuponu varat rezervēt vien dažos soļos Mastercard Travel Experiences lietotnē

Steidzamu tehnisku problēmu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Mastercard® Travel Experiences.

Ātrās drošības pārbaudes kuponus var arī rezervēt iepriekš Mastercard Travel Experiences tīmekļa vietnē vai lietotnē.

 1. Jāizvēlas lidosta, braucēju skaits un vēlamais laika posms.
 2. Varat izmantot savus esošos bezmaksas* Fast Track kuponus vai norēķināties ar savu Biznesa Zelta kredītkarti, kas pievienota Mastercard Travel Experiences lietotnē.
 3. Visas cenas ir norādītas EUR, un viena apmeklējuma cena var atšķirties atkarībā no izvēlētās lidostas.
 4. Savu e-biļeti varat saņemt e-pastā vai lietotnē.
 5. Ierodoties lidostā, dodieties uz sava lidojuma termināļa Fast Track zonu un uzrādiet lidostas Fast Track e-biļeti, lai saņemtu piekļuvi.
 6. Negaidiet rindā un izbaudiet iespēju ātri nokļūt lidostas veikalos, restorānos un atpūtas zonās.

* Bezmaksas ātrās drošības pārbaudes kuponi ir spēkā tikai karšu lietotājiem. 100% atlaide, iegādājoties ne vairāk par 5 kuponiem viena kalendārā gada laika, tiks piemērota pēdējā rezervācijas solī.

Mastercard® Global Data Roaming by Flexiroam Biznesa Zelta kredītkartes lietotājam bez maksas nodrošina tūlītēju un drošu piekļuvi internetam visā pasaulē.

 • Pakalpojums pieejams no 2024. gada 23. marta.
 • Ātrs un drošs augstākās kvalitātes interneta pieslēgums pieejams 200 valstīs, izmantojot piekļuvi pie vairāk nekā 520 telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem
 • Kopējais datu apjoms gadā ir 5 GB, kurus katrā lietošanas reizē var izmantot līdz 1 GB 3 dienas pēc kārtas
 • 15% atlaide visiem turpmākajiem maksas datu viesabonēšanas plāniem pēc bezmaksas 5 GB izmantošanas
 1. Lai piereģistrētos pakalpojumam un saņemtu datu lietošanas kodu, dodies uz saiti swedbank.flexiroam.com un ievadi savas Biznesa Zelta kredītkartes numuru.
 2. Lejupielādē Flexiroam lietotni un pieslēdzies izveidotajam klienta profilam.
 3. Ievadi saņemto aktivizācijas kodu Flexiroam lietotnes sadaļā “Home” – “Enter a Code”.
 4. Pievieno eSIM karti savam lietotāja kontam, izpildot lietotnē norādītās darbības.
 5. Aktivizē e-SIM atbilstoši e-pastā saņemtajai instrukcijai.

Ceļojot aktivizē datu viesabonēšanu savā telefonā vai planšetdatorā un izmanto bezmaksas 5 GB datu apjomu gadā.

Lejupielādē Flexiroam X eSIM & Data Plans lietotni:

* Tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi. Vairāk informācijas uzzini: mastercard.flexiroam.com.

Avis

Pievienojieties Avis Club un saņemiet labāka līmeņa servisu, atlaides un papildu iespējas.

HERTZ

Pievienojieties Hertz Gold Plus Rewards programmai, saņemot President’s Circle® statusu un 10% atlaidi visām rezervācijām.

easyJet

Saņemiet 15%, piesakoties easyJet Plus programmai.

Booking.com

Saņem līdz 10% naudas atmaksu par viesnīcu rezervācijām savā lietotnes maciņā.

Avis

Zelta Biznesa kredītkaršu lietotāji turpmāk varēs bez maksas baudīt Avis Preferred biedra statusu, kas ietver labākas automašīnas saņemšanu katrā rezervācijas reizē (atkarīgs no pieejamības) un līdz pat 20% lielu atlaidi katrai auto nomāšanai

Biznesa Zelta kredītkartes īpašnieki var piekļūt Avis President’s Club priekšrocībām ar 3 vienkāršām darbībām

1. darbība.

Reģistrējieties vietnē https://member.avisworld.com/worldsignia.

Izmantojot savu e-pasta adresi, ievadiet kodu Mastercard World Elite. Katrs kartes īpašnieks var reģistrēties tikai vienu reizi. Aizpildiet reģistrācijas veidlapu turpmākajos logos. Reģistrācijas laikā kartes īpašniekiem tiek lūgts reģistrēt Mastercard Biznesa Zelta kredītkarti un vadītāja apliecības numuru, lai pabeigtu reģistrāciju.

2. darbība.

Dalības apstiprinājums tiek nosūtīts kartes īpašniekam no Avis Preferred ar viņu unikālo dalībnieka numuru. Sīkāka informācija tiks sniegta pēc pirmās automašīnas nomas.

3. darbība.

Lai īrētu automašīnu, ievadiet dalībnieka numuru un rezervējiet šeit.

Piedāvājuma termiņš:
Aktīvs līdz turpmākajiem paziņojumiem.

Sadarbībā ar:

*Ņemiet vērā, ka šo piedāvājumu nevar izmantot kopā ar citiem piedāvājumiem.
Pilnus noteikumus un nosacījumus var atrast šeit.

HERTZ

Pievienojieties Hertz Gold Plus Rewards programmai, lai baudītu šādas priekšrocības:

 • 10% atlaidi rezervācijām visā pasaulē;
 • garantētu vienu klasi augstāku automašīnu;
 • negaidiet pie apkalpošanas galda — nekādas gaidīšanas vai rindu;
 • ātrāka rezervācija, automašīnas saņemšana un atgriešana.

Baudiet arī tieši President’s Circle statusam pieejamās priekšrocības:

 • saņemiet paātrinātu Gold Service apkalpošanu tūkstošiem filiālēs visā pasaulē;
 • pelniet Gold Plus Rewards punktus, lai saņemtu bezmaksas autonomas dienas un papildu labumus visā pasaulē;
 • pelniet Gold Plus Rewards bonusa punktus un saņemiet 25% atlaidi bērnu sēdeklīšu nomai.

Lai izmantotu piedāvājumu, Gold Plus Rewards dalībnieka profilā kā maksāšanas līdzeklim jābūt reģistrētai Mastercard Biznesa Zelta kredītkartei.

Piedāvājums ir spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Sadarbībā ar:

Pilni nomas noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

easyJet

Atklājiet ērtāku veidu, kā ceļot ar easyJet Plus. Saņemiet dažādas ekskluzīvas priekšrocības par ikgadēju abonēšanas maksu.

Piesakieties tagad un ikvienā easyJet lidojumā, ko rezervēsiet, baudiet šādas priekšrocības:

 • tūlītēji piešķirta sēdvieta — izvēlieties jebkuru sēdvietu lidmašīnā bez papildu maksas;
 • īpašs bagāžas nodošanas galds — nestāviet rindā, ierodoties lidostā;
 • ātrā drošības kontrole — noteiktās lidostās;
 • papildu rokas bagāža — ņemiet līdzi papildu rokas bagāžas vienību (klēpjdatoru/rokassomiņu);
 • ātrāka iekāpšana — esiet pirmais lidmašīnā, lai nodrošinātu savai bagāžai vietu skapītī.

Piesakoties easyJet Plus programmai vietnē https://plus.easyjet.com/, ievadiet kodu EJMC001, lai saņemtu 15% atlaidi pirmā gada maksai.

Uzziniet vairāk par easyJet Plus šeit.

Piedāvājums spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Sadarbībā ar:

Pilnie noteikumi un nosacījumi pieejami šeit.

Booking.com

Booking.com ļauj miljoniem ceļotāju ērti gūt neaizmirstamas atmiņas, piedāvājot dažādas ceļošanas iespējas un fantastiskas naktsmītnes — sākot no mājokļiem līdz viesnīcām un vēl vairāk. Booking.com vietne ir pieejama 43 valodās un piedāvā kopumā vairāk nekā 28 miljonus reģistrētu naktsmītņu, tostarp 6,2 miljonus mājokļu, dzīvokļu un dažādu citu veidu apmešanās vietu.

Īpašais piedāvājums Mastercard World Elite karšu īpašniekiem:

 • Saņem līdz 10% naudas atmaksu par viesnīcu rezervācijām savā lietotnes maciņā

Mastercard kredītkartes īpašnieki par katru savu rezervāciju var saņemt līdz 10% naudas atmaksu, kas tiek ieskaitīta attiecīgā lietotāja rezervāciju maciņā, kas ir pieejams reģistrētiem vietnes lietotājiem. Atmaksa tiek ieskaitīta pēc rezervācijas apstiprināšanas. Maciņa saturu var izmantot turpmākām rezervācijām.

Kā izmantot piedāvājumu:

 1. Apmeklē vietni Booking.com, izmantojot doto saiti.
 2. Pieraksties vai reģistrējies vietnē Booking.com.
 3. Sameklē sev vēlamo naktsmītni ceļojuma galamērķī.
 4. Izmanto derīgu Mastercard Biznesa Zelta kredītkarti, lai veiktu rezervāciju.

Piedāvājums spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Sadarbībā ar:

Piedāvājums neattiecas uz rezervācijām, kas tiek veiktas, izmantojot lietotni Booking.com. Piedāvājums nav spēkā, ja rezervācija tiek atcelta vai netiek izmantota. Atmaksa tiek ieskaitīta vismaz 64 dienu laikā pēc naktsmītnes izmantošanas beigām. Visi noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

Jūsu uzņēmuma finansiālā drošība ir viena no Swedbank augstākajām prioritātēm. Mēs aicinām jūs būt atbildīgiem norēķinu karšu lietotājiem un ievērot drošības norādījumus norēķinu karšu lietošanai.

 • Karti drīkst izmantot tikai kartes īpašnieks - persona, kuras vārds un uzvārds ir redzams uz kartes. Neļaujiet nevienam, pat savam tuviniekam, izmantot uz citas personas vārda izsniegtu karti.
 • Pārliecinieties, vai vienmēr zināt, kur jūsu norēķinu karte atrodas.
 • Norēķinoties ar karti, neļaujiet apkalpojošajai personai to aiznest ārpus jūsu redzamības zonas, jo pastāv iespējamība, ka kartes datus var nozagt.
 • Vienmēr pārbaudiet ar karti apstiprināmā darījuma summu.
 • Regulāri pārbaudiet darījumus internetbankā Uzņēmumiem vai Swedbank mobilajā lietotnē. Ja kāds darījums šķiet aizdomīgs, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar banku.
 • Veicot pirkumu, nav ieteicams kartes numuru sūtīt pa e-pastu vai izpaust to telefoniski, jo kartes dati var tikt negodprātīgi izmantoti krāpnieciskiem darījumiem, bet, ja citu iespēju nav, jāievēro īpaša piesardzība.
 • Esiet piesardzīgi, izmantojot citu banku bankomātus. Daži bankomāti norēķinu karti atgriež pirms naudas izsniegšanas. Pirms došanās prom no bankomāta pārliecinieties, vai esat paņēmis gan savu bankas karti, gan pieprasīto naudas summu.
 • Kartes lietotājs jaunu karti un PIN kodu saņem atsevišķās aploksnēs.

  • Atjaunotām kartēm tiek saglabāts iepriekšējais PIN kods.
 • Nerādi un nenosauc savu PIN kodu nevienam, arī bankas darbiniekiem.
 • PIN kods ir jāiegaumē, to nedrīkst pierakstīt uz kartes vai arī jebkur citur, kur to varētu redzēt citas personas.
 • Jaunums! Apskati savas kartes PIN kodu Swedbank lietotnē. Tas ir droši, ērti un noderīgi, ja esi aizmirsis savu sākotnējo PIN kodu vai nevari to vairs atcerēties pēc nomaiņas.
 • Maksājumu apstiprināšanai centieties PIN kodu ievadīt tā, lai to neviens nevar redzēt. Karti var nozagt un to var izmantot cita persona. Ja karti ar PIN kodu izmantos kāds zaglis, atbildīgs par to būs klients pats.
 • Ja ir aizdomas, ka tavu PIN kodu kāds varētu būt uzzinājis vai ja banka ir paziņojusi, ka PIN kods jāmaina, tad kartes lietotājam tas jāizdara nekavējoties. To var paveikt jebkurā Swedbank bankomātā. Izvēloties jaunu PIN kodu, neizmanto jau iepriekš lietotu PIN kodu.
 • Neizmanto vienādus PIN kodus vairākām kartēm, lai tos būtu vieglāk atcerēties.
 • Drošības apsvērumu dēļ nepareizu PIN kodu var ievadīt tikai 2 reizes. Pēc trešās reizes karte tiek automātiski bloķēta:

  • Ja karte nobloķēta POS terminālī, to var atbloķēt Swedbank bankomātā, ar pirmo reizi ievadot pareizo PIN kodu.
  • Ja karte nobloķēta bankomātā, jāpasūta jauna karte.
 • Ja norēķinu karte ir nozaudēta vai nozagta, tā ir nekavējoties jāslēdz. To var izdarīt internetbankā Uzņēmumiem, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruņa numuru 67 444 444. Drošības nolūkos iesakām karšu lietotājiem Swedbank kontakttālruni saglabāt sava tālruņa atmiņā.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 636 722 7111 (maksas zvans).

Informācija par potenciālajiem riskiem
Finanšu saistību nepienācīga izpilde palielina jūsu finansējuma izmaksas un var negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Turklāt, ja līgums tiek pārtraukts saistībā ar jūsu pieļautu būtisku pārkāpumu, var tikt uzsākta parāda piespiedu piedziņa un jūs varat zaudēt savas īpašumtiesības uz ieķīlāto īpašumu.

Ikdienas pirkumiem un pārskaitījumiem.

Papildu līdzekļi uzņēmuma ikdienai un neparedzētiem gadījumiem.

Iekļauta ceļojuma apdrošināšana, kas spēkā arī ģimenei ar ko ceļosi kopā.

Zaudējumu pieteikšana

Ja iestājies ceļojumu apdrošināšanas gadījums, jums palīdzēs Swedbank apdrošināšanas zaudējumu regulēšanas speciālisti.

Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, LV-1048

+371 67 444 449 (24/7)

atlidziba@swedbank.lv

Parūpējieties par savu drošību ar ceļojumu apdrošināšanu, kas tagad papildināta ar Covid-19 segumu.

No 2021. gada 6. maija mēs piedāvājam biznesa ceļojumu apdrošināšanu ar Covid-19 segumu Biznesa Zelta kredītkaršu īpašniekiem bez papildu maksas.

Maršruta grafika/izmaiņu riska ietvaros ar Covid-19 papildu apdrošināšanu mēs atlīdzināsim ceļojuma atcelšanas izdevumus, ja pirms brauciena saslimāt ar Covid-19 vai esat kontaktpersona, kurai saskaņā ar valstī noteikto kārtību jāatrodas izolācijā vai karantīnā.

Papildu apdrošināšana atrodoties ārzemēs ir spēkā, ja ir izpildīts kāds no šiem priekšnosacījumiem:

 • saņemts negatīvs Covid-19 SARS-CoV-2 RNS vai antigēnu testa rezultāts 72 stundu laikā pirms ceļojuma sākuma, šajā gadījumā papildu apdrošināšana spēkā 30 dienas;
 • pēdējo 6 mēnešu laikā pirms ceļojuma esat slimojis ar Covid-19 un esat pilnībā atveseļojies;
 • saņemts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19.

Piemēram, mēs atlīdzināsim ar Covid-19 saistītus ārstēšanās izdevumus ārzemēs, naktsmītnes vai papildu radušos transporta izdevumus, ja jums neielaidīs sabiedriskajā transportā Covid-19 simptomu dēļ.

Ceļojuma pārtraukšanas vai atcelšanas rezultātā radušies zaudējumi, kuri radušies valsts iestāžu rīcības vai lēmumu dēļ, ieskaitot ar pandēmiju saistītus lēmumus (piemēram, tiek slēgtas valstu robežas, ieceļotājiem jāievēro obligāta pašizolācija), netiek atlīdzināti.

Rūpīgi apsveriet nepieciešamību doties uz ārzemēm!

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Iesniedz beidzot kredītkartes pārskatu!

Cik bieži tu dzirdi to no sava grāmatveža?

Ar CostPocket aplikāciju pārskats gatavs pāris minūtēs.

Swedbank klientiem pirmie trīs mēneši bez maksas.

Sākt tagad