Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Biznesa kredītkarte

Jauns dizains!

Papildu līdzekļi uzņēmuma ikdienai un neparedzētiem gadījumiem

 • Pārskaitījumi internetbankā un mobilajā lietotnē tieši no kredītkartes konta.
 • Norēķini par precēm un pakalpojumiem, arī internetveikalos.
 • Naudas iemaksa uzņēmuma kontā, izmantojot Swedbank bankomātus visā Latvijā.
 • Naudas izņemšana no bankomātiem visā pasaulē.
Papildu līdzekļi uzņēmuma darījumiem
 • Kredīta limits no 300 līdz 15 000 EUR (atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un kredītvēstures).
 • Bezprocentu periods pirkumiem līdz 30 dienām (no pirkuma brīža līdz nākamā mēneša 1. datumam).
 • Pārskaitījumiem un skaidras naudas izmaksai bezprocentu periods netiek piemērots. Procentus, ja tiek izmantots kredīta limits, sāk aprēķināt uzreiz pēc darījuma veikšanas.
 • Uzņēmums kartes kontu jebkurā brīdī var papildināt arī ar saviem līdzekļiem.
 • Lai veiktu norēķinus internetveikalos, karte jāreģistrē drošiem pirkumiem internetā.

Reģistrēt karti pirkumiem internetā

Karti var pieteikt juridiska persona, kas vismaz sešus mēnešus ir veikusi saimniecisko darbību.

Kartes lietotāja tiesību un limitu pārvaldīšana
 • Pie viena konta var piesaistīt kartes vairākiem lietotājiem, viena kredīta limita izmantošanai.
 • Jauna karte tiek izsniegta ar standarta limitiem.
 • Pēc izsniegšanas kartei var noteikt individuālus lietošanas limitus un lietotāja tiesības (piem., atļaut vai neatļaut maksājumus ar karti, skaidras naudas izmaksu/iemaksu, konta atlikuma apskatīšanu).
 • Limitus un tiesības internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē var mainīt:

  • Internetbankā – lietotājs ar pilno tiesību režīmu vai juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, neatkarīgi no lietotāja tiesību režīma.
  • Mobilajā lietotnē –juridiskais pārstāvis, kam saskaņā ar Uzņēmumu reģistru ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu.
Bezkontakta maksājumi
 • Pirkumi līdz 50 EUR bez PIN koda ievades, pietuvinot karti terminālim.
  Pirkumus var veikt arī ārzemēs. Katrā valstī spēkā esošie summas limiti var būt atšķirīgi.
 • Bezkontakta maksājumu funkciju jebkurā brīdī var deaktivizēt vai aktivizēt internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā aplikācijā. Lai izmaiņas stātos spēkā, jāveic viens maksājums, ievadot PIN kodu.

Uzzināt vairāk

 • Karti var pieteikt internetbankā uzņēmumiem vai jebkurā Swedbank filiālē, aizpildot finansēšanas pieteikumu.
 • Piesakoties jānorāda vēlamais kredīta limits, kā arī informācija par kartes lietotāju.
 • Izskatot finansēšanas pieteikumu, var tikt pieprasīti papildu dokumenti (piem., jaunākais uzņēmuma gada pārskats, ja tas nav iesniegts Uzņēmumu reģistrā; bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats, kas nav vecāks par 12 mēnešiem).
 • Pozitīva finansēšanas lēmuma gadījumā karte tiks izgatavota un nogādāta uz jūsu izvēlēto filiāli 5–10 darba dienu laikā.
 • Kartes līgumu filiālē var parakstīt un kredītkarti saņemt uzņēmuma paraksttiesīgā persona. Pirms kartes izsniegšanas to aktivizēs filiāles darbinieks.
Produkts/pakalpojums Cena, EUR
Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
Pasūtīšana un izgatavošana
Jauna vai aizvietota karte Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta vai sabojāta. Maksa tiek automātiski ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. 6,00 10,00
Atjaunota karte Kartes izgatavošana un izsniegšana pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām. Bez maksas Bez maksas
Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana 41,00 45,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un saņemšanu iespējams pasūtīt filiālē vai piezvanot uz Telefonbankas numuru 67 444 444. Pasūtot karti darba dienās līdz plkst. 13.30, tās izgatavošana un piegāde filiālēs 'Ķīpsala' (Rīga, Balasta dambis 15) un 'Spice' (Rīga, Jaunmoku iela 13 (t/c 'Spice Home')) 4 darba stundu laikā. Filiālēs ārpus Rīgas piegāde nākamajā darba dienā.
Lietošana
Ikmēneša maksa 4,00 10,00 Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no uzņēmuma konta katra mēneša sākumā.
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas Bez maksas
Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 1. datumam Līdz nākamā mēneša 10. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,95% 2,95% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem Sk. Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem
Procentu likme gadā par kredīta izmantošanu 18% 14% Likme tiek piemērota, ievērojot bezprocentu periodu pirkumiem.
Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 60% gadā no pārsniegtās summas 60% gadā no pārsniegtās summas
Ceļojumu apdrošināšana -- Bez maksas Ceļojumu apdrošināšana tiek piedāvāta Biznesa Zelta kredītkartēm. Apdrošinātie riski.
Priority Pass Priority Pass karte tiek piedāvāta kopā ar Biznesa Zelta kredītkartēm (kas izsniegtas līdz 24.09.2020.) un par papildu samaksu ļauj izmantot vairāk nekā 900 īpašas atpūtas telpas lidostās visā pasaulē. Maksa par katru atpūtas telpas apmeklējumu tiek aprēķināta EUR.
Banka izpilda norēķinus par Priority Pass lietošanu, norakstot nepieciešamos līdzekļus no Klienta kredītkartes apkalpojošā konta Swedbank. Banka neizskata pretenzijas par Priority Pass pakalpojumu un klientam ar to jāvēršas pie Priority Pass Ltd. Uzziniet vairāk www.prioritypass.com
- Programmas dalībmaksa gadā -- Bez maksas
- Lidostas atpūtas zonas apmeklējums (vienai personai) -- 28,00 Maksa vienai personai vienam apmeklējumam.
Lounge Key (no 24.09.2020) Lounge Key tiek piedāvāts kopā ar Biznesa Zelta kredītkartēm (kas izsniegtas no 24.09.2020.) un par papildu samaksu ļauj izmantot īpašās atpūtas zonās vairāk nekā 1000 lidostās visā pasaulē. Plašāka informācija pieejama vietnē LoungeKey.com vai mobilajā lietotnē. Maksa par katru atpūtas telpas apmeklējumu tiek aprēķināta EUR. Banka izpilda norēķinus par Lounge Key lietošanu, norakstot nepieciešamos līdzekļus no Klienta kredītkartes konta Swedbank. Banka neizskata pretenzijas par Lounge Key pakalpojumu un klientam ar to jāvēršas pie Lounge Key Ltd.
- Programmas dalībmaksa gadā -- Bez maksas
- Lidostas atpūtas zonas apmeklējums (vienai personai) -- 28,00 Ir pieejams arī personai, kas apmeklē atpūtas zonu kopā ar Zelta kredītkartes lietotāju. LoungeKey programmā iekļauto atpūtas zonu saraksts pieejams www.loungekey.com
Izmaiņas Kartes līgumā (t.sk. limitu, atļauto pakalpojumu, kartes piegādes veida maiņa) Ērtāk internetbankā 6,00 6,00 Izņēmums - kartes servisējošā konta un piešķirtā kredītlimita maiņa filiālē bez maksas.
Kartes pretenzijas izskatīšana Bez maksas Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Bilance bankomātos:
- Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un pasaulē 0,40 0,40
Pēdējo 5 ar karti veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20 0,20
Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas Bez maksas PIN kodu var atbloķēt, ja tas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālī.
Slēgšana
Kartes slēgšana Bez maksas Bez maksas
Kartes standarta limiti
Limiti, EUR
Biznesa kredītkarte Biznesa Zelta kredītkarte
Pirkumiem 1400 1400
Skaidras naudas izmaksai 1400 1400
Skaidras naudas iemaksai 15000 15000

Spēkā no 01.08.2018.

Kartes līguma noteikumi

Iztērētā kredīta limita atmaksa
 • Informācija par darījumiem un iztērēto kredīta limita summu ir pieejama internetbankā uzņēmumiem kredītkartes konta pārskatā.
 • Viss izmantotais kredīta limits (pirkumiem, pārskaitījumiem un skaidras naudas darījumiem) katra mēneša 1. datumā automātiski tiek pārskaitīts no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta.
 • Ja norēķinu kontā nav pietiekami daudz līdzekļu kredīta limita summas automātiskai atmaksai, daļēja summas atmaksa nenotiek un sākas procentu aprēķins arī par pirkumiem, kuriem noslēdzies bezprocentu periods.
 • Uzņēmums izmantoto kredīta limitu jebkurā brīdī var atmaksāt arī pats, tādējādi pārtraucot procentu aprēķinu.
 • Katra mēneša 1. datumā vienlaikus ar izmantotā kredīta limita automātisko atmaksu no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta tiek ieturēta arī:

  • Ikmēneša maksa par kredītkartes izmantošanu;
  • Procenti par kredīta limita izmantošanu.
Kartes darbības apturēšana
 • Ja nepieciešams, kartes var nekavējoties slēgt vai apturēt to darbību uz laiku internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē. Apturētas kartes darbību var atjaunot 10 dienu laikā internetbankā uzņēmumiem vai mobilajā lietotnē, kā arī Swedbank filiālē, uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID).
 • Ja apturētas kartes darbība netiek atjaunota 10 dienu laikā, karte tiek automātiski slēgta.
 • Ja norēķinu karte ir nozagta, tā nekavējoties jāslēdz. To varat izdarīt internetbankā uzņēmumiem, mobilajā aplikācijā, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, tad kartes darbību var apturēt, zvanot uz VISA karšu diennakts ārvalstu palīdzības tālruni +1 410 581 9994.
PIN kods
 • Jaunas kartes PIN kods tiek izsniegts atsevišķā aploksnē, saņemot karti filiālē.
 • Atjaunotām kartēm paliek iepriekšējais PIN kods.
 • Ja vēlaties mainīt esošo PIN kodu, to var izdarīt Swedbank bankomātos Latvijā, izvēloties funkciju "Citas darbības" -> "PIN koda maiņa".
 • Drošības apsvērumu dēļ nepareizu PIN kodu var ievadīt tikai 2 reizes. Pēc trešās reizes karte tiks automātiski bloķēta:

  • Ja karte nobloķēta POS terminālī, tad to var atbloķēt Swedbank bankomātā, ar pirmo reizi ievadot pareizo PIN kodu.
  • Ja karte nobloķēta bankomātā vai nevarat atcerēties PIN kodu, tad ir jāpasūta jauna karte.
Karšu darījumu apstrīdēšana
 • Karšu darījumus var apstrīdēt, nosūtot bankas ziņojumu internetbankā uzņēmumiem, sazinoties ar banku pa tālruni 67 444 444 vai vēršoties tuvākajā filiālē, ja:

  • Konta izrakstā atklājat darījumus, par kuriem neesat vienojies ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju;
  • Nesekmīgi noritējusi skaidras naudas iemaksa vai izmaksa bankomātā.

Piemēram, ja bankomāts naudas izmaksas darījuma laikā neizsniedz naudu, bet attiecīgā summa no konta ir norakstīta vai ja konts netiek papildināts par iemaksāto summu.

Jūsu uzņēmuma finansiālā drošība ir viena no Swedbank augstākajām prioritātēm. Mēs aicinām jūs būt atbildīgiem norēķinu karšu lietotājiem un ievērot drošības norādījumus norēķinu karšu lietošanai.

 • Karti drīkst izmantot tikai kartes īpašnieks - persona, kuras vārds un uzvārds ir redzams uz kartes. Neļaujiet nevienam, pat savam tuviniekam, izmantot uz citas personas vārda izsniegtu karti.
 • Pārliecinieties, vai vienmēr zināt, kur jūsu norēķinu karte atrodas.
 • Norēķinoties ar karti, neļaujiet apkalpojošajai personai to aiznest ārpus jūsu redzamības zonas, jo pastāv iespējamība, ka kartes datus var nozagt.
 • Vienmēr pārbaudiet ar karti apstiprināmā darījuma summu.
 • Regulāri pārbaudiet darījumus internetbankā Uzņēmumiem vai Swedbank mobilajā lietotnē. Ja kāds darījums šķiet aizdomīgs, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar banku.
 • Veicot pirkumu, nav ieteicams kartes numuru sūtīt pa pastu vai izpaust to telefoniski, jo kartes dati var tikt negodprātīgi izmantoti krāpnieciskiem darījumiem, bet, ja citu iespēju nav, jāievēro īpaša piesardzība.
 • Esiet piesardzīgi, izmantojot citu banku bankomātus. Daži bankomāti norēķinu karti atgriež pirms naudas izsniegšanas. Pirms došanās prom no bankomāta pārliecinieties, vai esat paņēmis gan savu bankas karti, gan pieprasīto naudas summu.
 • Kartes lietotājam saņemot jaunu norēķinu karti, tiek izsniegts arī PIN kods, kas ir zināms tikai viņam. Atjaunotās kartes PIN kods saglabājas līdzšinējais.
 • Nerādiet un nenosauciet savu PIN kodu nevienam, arī ne bankas darbiniekiem.
 • PIN kods ir jāiegaumē, to nedrīkst pierakstīt uz kartes vai arī jebkur citur, kur to varētu redzēt citas personas.
 • Maksājumu apstiprināšanai centieties PIN kodu ievadīt tā, lai to neviens nevar redzēt. Karti var nozagt un to var izmantot cita persona. Ja karti ar PIN kodu izmantos kāds zaglis, atbildīgs par to būs klients pats.
 • Ja jums ir aizdomas, ka jūsu PIN kodu kāds varētu būt uzzinājis vai ja banka jums ir paziņojusi, ka PIN kods jāmaina, tad kartes lietotājam tas jāizdara nekavējoties. To var paveikt jebkurā Swedbank bankomātā. Izvēloties jaunu PIN kodu, neizmantojiet jau iepriekš lietotu PIN kodu.
 • Neizmantojiet vienādus PIN kodus vairākām kartēm, lai tos būtu vieglāk atcerēties.
 • Ja norēķinu karte ir nozaudēta vai nozagta, tā ir nekavējoties jāslēdz. To var izdarīt internetbankā Uzņēmumiem, nosūtot bankas ziņojumu vai sazinoties ar banku pa tālruņa numuru 67 444 444. Drošības nolūkos iesakām karšu lietotājiem Swedbank kontakttālruni saglabāt sava tālruņa atmiņā.
 • Ja karte ir nozaudēta vai nozagta ārzemēs un nav iespējas sazināties ar banku, kartes darbību var apturēt, zvanot uz MasterCard karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 636 722 7111 (maksas zvans) vai VISA karšu diennakts starptautisko palīdzības tālruni +1 410 581 9994 (maksas zvans).

Informācija par potenciālajiem riskiem
Finanšu saistību nepienācīga izpilde palielina jūsu finansējuma izmaksas un var negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Turklāt, ja līgums tiek pārtraukts saistībā ar jūsu pieļautu būtisku pārkāpumu, var tikt uzsākta parāda piespiedu piedziņa un jūs varat zaudēt savas īpašumtiesības uz ieķīlāto īpašumu.

Ikdienas pirkumiem un pārskaitījumiem.

Papildu līdzekļi ērtiem norēķiniem un drošai ceļošanai.